Nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Nieuwe knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland

Liander publiceert elke 2-weken een update van de knelpunten op het elektriciteitsnet. In navolging van andere locaties in Nederland heeft het elektriciteitsnet in de wijde omgeving van Alkmaar en twee delen van Amsterdam zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen in hun vraag voorzien. De ontwikkelingen gaan op dit moment zo snel dat Liander verwacht dat er op korte termijn op meer plekken schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat.

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. De schaarste op het net is het gevolg van de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Noord-Holland noord

Door de snel toegenomen vraag naar elektriciteit heeft elektriciteitsverdeelstation Oterleek bij Alkmaar zijn maximale capaciteit bereikt. Dit station levert stroom aan 12 gemeenten in het noorden van Noord-Holland: Schagen, Hollands Kroon, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland, Medemblik, Beemster, Langedijk, Castricum en Heiloo.

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich hier willen vestigen nu geen capaciteit kan leveren. Ook grootverbruikers zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken die hier al gevestigd zijn, kunnen vanaf nu niet meer stroom afnemen dan dat ze momenteel doen. Dat kan weer als het elektriciteitsnet is uitgebreid of er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Congestiemanagement is het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit door grootverbruikers rond een knelpunt.

Liander werkt in Noord-Holland op veel plaatsen aan uitbreidingen van het elektriciteitsnet. De structurele oplossing voor dit knelpunt, de verzwaring van elektriciteitsstation Oterleek, is naar verwachting in 2025 gerealiseerd. Tot die tijd probeert Liander capaciteit op het net te creëren door kabels te verleggen naar andere elektriciteitsstations.

Het knelpunt bij Oterleek heeft geen gevolgen voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Voor de geplande woningbouw in het gebied heeft Liander capaciteit gereserveerd.

Amsterdam

Na de aankondiging van twee knelpunten voor de levering van elektriciteit in Amsterdam eind juni laat Liander weten dat opnieuw op twee plaatsen in de stad de maximale capaciteit is bereikt. Het betreft de gebieden rond de elektriciteitsverdeelstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg. Station Noord Papaverweg voorziet Amsterdam-Noord en delen van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland van elektriciteit. Station Westzaanstraat levert stroom aan een deel van Amsterdam Centrum, Amsterdam West en een deel van het westelijk havengebied.

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich in deze gebieden willen vestigen of extra capaciteit willen nu niet kan helpen. Dat kan weer als het elektriciteitsnet is uitgebreid of er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement.

Voor de twee nieuwe knelpunten in Amsterdam moeten nieuwe elektriciteitsstations in de stad worden gebouwd en bestaande stations worden uitgebreid. Dit duurt naar verwachting 4 tot 6 jaar. De congestie heeft geen impact op de geplande woningbouw, hiermee wordt rekening gehouden. Ook deze twee knelpunten hebben geen impact op consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben. Ook hebben deze knelpunten geen betrekking op terugleveren van elektriciteit via (duurzame) opwek.

Verruimen mogelijkheden

Het realiseren van een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk is een maatschappelijke opgave waar Liander graag samen met overheden en andere betrokken partijen verantwoordelijkheid voor neemt.

Zo vraagt Liander om meer mogelijkheden voor het uitvoeren van zijn taak, zoals een aanpassing van wet- en regelgeving die de lokale afstemming van vraag en aanbod van energie stimuleert en voldoende financieringsruimte om te investeren in een toekomstbestendig energiesysteem. Daarnaast vindt Liander het van belang dat er instrumenten komen om gezamenlijk regie te voeren op ontwikkelingen zoals de situatie waarin één klant beslag legt op de capaciteit van een heel gebied.

Ook de ruimtelijke inpassing van nieuwe energie-infrastructuur is een grote uitdaging. Oorzaken hiervoor zijn het gebrek aan geschikte locaties voor onze infrastructuur en eisen op het gebied van onder andere welstand en geluid. Dit maakt de inpassing ingewikkeld en tijdrovend. Dit leidt tot lange doorlooptijden waardoor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet geen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen.

Nationale problematiek

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. De economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van wind- en zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. De netbeheerders hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Ze hebben tegelijkertijd te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden.

Grootschalige verbouwing

Tijdens deze transitie moet het net op de schop, naar verwachting 1 op de 3 straten moet open. De netbeheerders bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Dat brengt de komende jaren onherroepelijk ongemak met zich mee. Toegang tot energie is altijd een vanzelfsprekendheid geweest, maar we gaan naar een periode van schaarste. Iedereen, zowel consumenten als ondernemers en instellingen, moet de komende jaren langer wachten op toegang tot het elektriciteitsnet en extra capaciteit.

Liander publiceert op zijn website kaarten van de gebieden waar schaarste op het elektriciteitsnet is die impact heeft op grootverbruikers van elektriciteit.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Online loket voor transportindicaties weer geopend

Online loket voor transportindicaties weer geopend

Van 5 oktober tot en met 11 november kan er door grootverbruikers in de najaarsronde Stimulering Duurzame Energieproduct ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Amsterdam zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel