Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capaciteit van het net is hier bereikt. In Friesland zijn ook nieuwe knelpunten voor teruglevering van groene stroom ontstaan op enkele verbindingsstations van Tennet met het landelijke hoogspanningsnet. Tennet heeft daarom voor een groot deel van Friesland een vooraankondiging van congestie gedaan.

Dit is de terugkerende update over de capaciteit van het elektriciteitsnet van Liander. Deze update is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.* U kunt hier lezen in welke nieuwe gebieden capaciteit vrijgekomen is of waar het net vol zit. Klik hieronder op de link per provincie om daar meer informatie over te vinden. Een volledig overzicht van de beschikbaarheid van capaciteit op ons net, vindt u via deze link.

Friesland

In Friesland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Kootstertille (verbruik)
 • Makkum (verbruik)
 • Sneek (verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.
 

Tennet publiceert vooraankondiging van congestie

Tennet is de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland. Tennet heeft vandaag op haar website een vooraankondiging voor congestie gepubliceerd. In het zuiden en westen van Friesland is de grens bereikt om elektriciteit terug te leveren aan het landelijke hoogspanningsnet. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied zitten aan hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd.
 

Geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met lopende aanvraag

Liander is voor het transport van regionaal opgewekte duurzame energie afhankelijk van Tennet. Alle regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet regionaal wordt verbruikt, wordt getransporteerd naar het bovenliggende net van Tennet die het naar elders transporteert. Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is  er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. De door Tennet aangegeven knelpunten voor terugleveren hebben op dit moment geen gevolgen voor bestaande klanten en klanten met een lopende aanvraag bij Liander. Het heeft wel gevolgen voor nieuwe initiatieven voor duurzame opwek van zowel bestaande als nieuwe klanten.
 

Investeren in het Friese net

Op weg naar 2030 blijft Liander hard werken aan het verzwaren en uitbreiden van haar net. Het gaat hierbij om zowel uitbreidingen van elektriciteitsstations als nieuwe en dikkere kabels. De totale investering van Liander in het Friese net bedraagt €460 miljoen. Dit zijn de uitbreidingen aan verdeelstations en 10-20kV netten die nu gepland staan. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar toeneemt.

De nieuwe terugleverknelpunten van Tennet zijn:

 • Leeuwarden
 • Schenkenschans
 • Herbayum
 • Marnezijl
 • Sneek
 • Rauwerd
 • Oudehaske
 • Heerenveen
 • Gorredijk
 • Oosterwolde
 • Wolvega
 • Lemmer

Meer informatie over de vooraankondiging congestieonderzoek Tennet vindt u hier.

Gelderland

In Gelderland zijn vijf nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Angerlo (teruglevering)
 • ’s Heerenberg (verdeelstation Slaghout, verbruik)
 • Putten (verdeelstation Puttereng, teruglevering)
 • Bennekom (verdeelstation Renkum, teruglevering)
 • Westervoort (verdeelstation Roodwilligen, verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Schagen (verbruik)
 • Westwoud (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Meld uitbreidingsplannen zo snel mogelijk

Wilt u een nieuwe grootverbruikaansluiting? Of heeft u al een grootverbruikaansluiting bij ons en wilt u meer vermogen? Dan adviseren we u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij laten u dan weten wanneer er vermogen voor u beschikbaar is. Ook in gebieden waar nog wel capaciteit is, raden wij aan om op tijd vermogen aan te vragen. Liander kan namelijk geen garantie geven dat capaciteit lang beschikbaar blijft. Lossen wij bijvoorbeeld een knelpunt op een kabel op? Dan kunnen nieuwe aanvragen toch voor een nieuw knelpunt op het bovenliggende verdeelstation zorgen. U kunt online uw aanvraag voor vermogen doen.

Liander investeert in het net

Als uw netbeheerder werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie. Daarom investeren we in 2020 bijna 900 miljoen euro in de uitbreiding van het net. Versterking van het net kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. In de tussentijd passen we nieuwe technologieën toe in onze netten. Hierdoor benutten we het energienet zo optimaal mogelijk. Kijk voor meer algemene informatie over capaciteit op het stroomnet op deze pagina.

* Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting die groter is dan 3x80 ampère.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

In Dronten is officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een tr ...

Lees artikel

Statenleden krijgen meer grip op de energietransitie

Statenleden krijgen meer grip op de energietransitie

Dit jaar is Liander opnieuw – geheel coronaproof – online in dialoog gegaan met de Statenleden in het Liander-verzor ...

Lees artikel