Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Liander en TenneT zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer.

Op dit moment is er geen extra capaciteit beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande grootverbruikklanten zoals onder meer bedrijven, datacenters, kantoren, hotels, grote winkels, scholen.  De locaties voor een nieuw transformatorstation liggen niet voor het oprapen in Haarlemmermeer en aan iedere locatie zitten voor- en nadelen. Het haalbaarheidsonderzoek, dat nu ook door de gemeenteraad beoordeeld is, laat zien dat een transformatorstation op deze locatie goed inpasbaar is op het bedrijventerrein. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Daarnaast sluit een gebouw goed aan op de reeds aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP.  

Vierde wand tegen geluid

Bewoners hebben veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar boven op hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen.  TenneT is bereid om te onderzoeken of aanvullende geluidsreductie mogelijk is. Dat onderzoek richt zich op de grootste geluidsbronnen van het station. Dit onderzoek vraagt verdere concrete uitwerking. Dit zal voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan worden uitgevoerd, zodat iedereen bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan kan zien wat aanvullend door TenneT en Liander gedaan wordt om tegemoet te komen aan de zorgen rond geluid in deze omgeving.

Bestemmingsplan

Liander, TenneT en de gemeente Haarlemmermeer bereiden het ontwerp bestemmingsplan verder voor. Naar verwachting komt het na de zomer ter inzage te leggen. Iedereen heeft dan nog de gelegenheid om op de plannen te reageren. Liander en TenneT hopen uiteindelijk het transformatorstation medio 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort in de regio kan worden opgelost.

Overleg

Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. De plannen voor het transformatorstation worden nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. De gesprekken met grondeigenaren van dit tracé worden binnenkort gepland. Ook dit is onderdeel van het bestemmingsplan.

Tweede station

Er zijn twee transformatorstations nodig om het stroomtekort op te lossen in Haarlemmermeer. De locatie aan de Incheonweg is het beoogde eerste station. Ondertussen zijn Liander, TenneT en de gemeente in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten.

Bekijk gerelateerd nieuws:

Jaarbericht van Liander over 2020 gepubliceerd

Jaarbericht van Liander over 2020 gepubliceerd

Liander heeft vandaag het jaarbericht over 2020 gepubliceerd. Deze separate publicatie van de netbeheerder is verplicht ...

Lees artikel

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

In Dronten is officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een tr ...

Lees artikel