Honderden vacatures bij TenneT en Liander in Noord-Holland

Honderden vacatures bij TenneT en Liander in Noord-Holland

Tennet en Liander gaan de komende jaren op zoek naar enkele honderden nieuwe collega's in Noord-Holland. Het werkpakket van de beheerders van de energienetten is de afgelopen jaren zo snel en fors toegenomen dat ze handen te kort komen. “Wie nu als techneut in de energiesector stapt heeft de komende decennia werk.”

De energietransitie versnelt en de vraag naar elektriciteit blijft maar toenemen. Zonneweiden, windmolenparken, laadpleinen voor elektrische voertuigen en nieuwe duurzame woonwijken staan in de rij voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeren de netbeheerders de komende jaren honderden miljoenen euro’s in de uitbreiding van de elektriciteitsnetten in Noord-Holland. Zij bouwen honderden nieuwe elektriciteitsverdeelstations en leggen vele kilometers extra kabel. Daar zijn veel meer mensen voor nodig dan dat er nu beschikbaar zijn.

Jongeren, statushouders en zij-instromers

Simone van Essen, manager Recruitment van Liander: “Nederland kampt met een aanhoudend tekort aan technici. Dat tekort is in Noord-Holland nog weer groter dan in de rest van het land. We hebben hier momenteel 70 vacatures openstaan. Voornamelijk voor monteurs, engineers en projectmanagers. Voldoende technische vakmensen is een voorwaarde om de energietransitie te kunnen realiseren. Liander blijft zich ook in 2021 onverminderd inspannen voor het vergroten van het aantal technici dat Nederland gaat verduurzamen. Dit doen we onder meer door nieuwe groepen, zoals jongeren vanaf 16 jaar, statushouders en zij-instromers, te enthousiasmeren voor werk in de techniek en innovatieve opleidingstrajecten aan te bieden. Wie nu in de energiesector stapt heeft de komende decennia werk.”

Ook TenneT, de beheerder van het landelijk transportnet, heeft jaarlijks tientallen vacatures in Noord-Holland. "We zoeken vooral elektrotechnici, opzichters en meetspecialisten met een mbo3- of mbo-4 achtergrond", aldus Inge Vernooy-Klijberg, manager Recruitment bij TenneT. Mensen met de juiste achtergrond zijn zeer welkom bij TenneT, waar ze aan het werk kunnen na een omscholing. Inge Vernooy-Klijberg: "Daarvoor hebben we een mbo-traineeship in de hoogspanning ontwikkeld. Een recent voorbeeld is een lichttechnicus, die op festivals en evenementen werkte en nu een tweejarige opleiding bij ons volgt tot hoogspanningstechnicus.''

Van werk naar werk

De netbeheerders hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de werving van nieuw personeel. De websites werkenbijtennet.nl en werkenbij.alliander.com zijn omgebouwd tot visuele uithangborden van de vele vacatures en de recruiters laten geen technisch evenement onbezocht. Daarnaast zijn de netbeheerders inmiddels ook in Noord-Holland in goed gesprek met bedrijven die personeel moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Inge Vernooy-Klijberg: “We zoeken hierbij steeds intensiever samenwerking op. Waar we elkaar vroeger meer beconcurreerden, omdat we allebei op zoek zijn naar technisch personeel, kijken we nu samen naar kandidaten en waar deze het beste passen.”

Simone van Essen: “De afgelopen periode kwamen in Noord-Holland al 15 mensen met onder meer een achtergrond in de vliegtuig- en autotechniek ons bedrijf versterken. Door de coronacrisis zien we nog meer kansen om de poule aan technici te vergroten door deze werk-naar-werktrajecten te faciliteren. Fijn voor de man of vrouw die niet werkloos wordt, en fijn voor ons omdat we zo meer technici kunnen aannemen.”

Bekijk gerelateerd nieuws:

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maxima ...

Lees artikel

TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit

TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit

Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De ...

Lees artikel