Voorzitterschap Mijn Aansluiting van Liander naar Stedin

Voorzitterschap Mijn Aansluiting van Liander naar Stedin

Martha van den Hengel (Liander) droeg op 1 juli 2020 het voorzitterschap van de stichting Mijn Aansluiting over aan Barthjeu Ammerlaan (Stedin).

Mijn aansluiting is een samenwerkingsverband tussen 20 netbeheerders die zich samen richten op het optimaliseren van het proces voor aanleg en vervanging van ondergrondse netwerken voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool en media & communicatie. De stichting beheert onder meer de website mijnaansluiting.nl. Via deze website kunnen klanten eenvoudig een nieuwe, te wijzigen of te verwijderen aansluiting aanvragen. Een ander systeem zorgt er vervolgens voor dat betrokken netbeheerders en aannemers gestandaardiseerde berichten over de bijbehorende opdrachten op een toegankelijke manier uitwisselen.

In 2018 kwam de organisatie meermalen in het landelijke nieuws. Destijds veroorzaakten de snelle economische groei en de energietransitie een hausse aan werkzaamheden met vertragingen in de nieuwbouw tot gevolg. Mede naar aanleiding van die snelle ontwikkelingen, is de samenwerking tussen de verschillende partijen onderling en met hun klanten verder geïntensiveerd. Een boeiende periode om voorzitter te zijn van deze stichting.

Wat hebben al die ontwikkelingen destijds teweeggebracht?  

Martha: “We moesten aan de slag. Een nieuwbouwaansluiting wordt door een aannemer in opdracht van minimaal drie netbeheerders (elektriciteit, gas, water en media) gemaakt. We kwamen tot de conclusie dat we dat we dat samen veel beter moesten doen. De netbeheerders hebben besloten met een kleine club mensen producten te ontwikkelen die dat proces veel makkelijker zouden maken.”

Geef eens enkele voorbeelden?  

Martha: “Denk aan uniforme rapportages en ondersteunende systemen. Maar ook processen simpeler maken. Bijvoorbeeld door een bodemonderzoek maar door 1 in plaats van 4 partijen aan te laten vragen. De prestaties zijn de afgelopen jaren echt verbeterd.  

Waar ben je het meest trots op?

Martha: ”De sterk verbeterende samenwerking tussen de 20 netbeheerders en ruim 20 (combi) aannemers. Waar er eerst nog erg gedacht werd vanuit het belang van de eigen organisaties, zie je nu dat alle partijen meedenken aan gezamenlijke oplossingen die nodig zijn om de tevredenheid van onze klanten te vergroten. En dat is hard nodig met het al werk dat er vanuit onder andere de energietransitie op ons afkomt.

Mijn Aansluiting presenteert deze week ook de NTA Aansluiten prefab-meterkast in de ruwbouwfase. Is dat ook een resultaat van de samenwerking?

Martha:  “Zeker. Dat is echt een innovatie die de aanleg van aansluitingen in de nieuwbouw veiliger, beter planbaar en goedkoper maakt. Denk je eens in wat voor reis dat is geweest: met 20 partijen de oude manier van werken loslaten en het op een nieuwe manier gaan doen. Maar dat is gelukt. Daar ben ik enorm trots op.”

Barthjeu Ammerlaan is manager ‘klantgedreven aansluitingen’ bij Stedin en gaat met veel plezier aan de slag als voorzitter van Mijn Aansluiting.

Waar kijk je het meest naar uit?

Barthjeu: ‘’We gaan natuurlijk door op de weg die we sinds 2017 zijn ingeslagen. Ik kijk het meeste uit naar het verder voortzetten, intensiveren en verbreden van de ketensamenwerking tussen de betrokken partijen. We hebben elkaar komende jaren hard nodig om al het werk in de ondergrond uitgevoerd te krijgen. Denk dan aan het realiseren van aansluitingen voor nieuwbouwwoningen om de krapte op de woningmarkt aan te pakken en ook de energietransitie te realiseren. Het met elkaar zoeken naar nieuwe werkmethodes om dit mogelijk te maken geeft mij in ieder geval veel energie.’’

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Barthjeu: ‘’Als belangrijkste uitdaging zie ik het om de klanttevredenheid over het totale aanlegproces verder te laten stijgen en meer efficiency te realiseren. Alleen op deze wijze kunnen we het grotere volume aan werk ook in de komende jaren voor elkaar krijgen. Dit vraagt om het verder versterken van de samenwerking tussen de leden van Mijn Aansluiting, bouwende en ondergrondse aannemers, gemeenten en andere partijen in de keten.

Waar wil je over een jaar staan?

Barthjeu: ‘’Over een jaar willen we de samenwerking in de keten nog meer faciliteren door meer partijen aan elkaar te verbinden. Als Mijn Aansluiting willen we hier graag de ontwikkel en regie partij zijn om processen, werkwijzen en systemen te uniformeren.’’

Het voorzitterschap van de stichting Mijn Aansluiting rouleert onder de verschillende partijen. Stedin neemt per 1 juli het voorzitterschap over van Alliander.

Op de foto: Barthjeu Ammerlaan (links) en Martha van den Hengel (rechts)

Bekijk gerelateerd nieuws:

Liander biedt ontwerp-investeringsplannen aan bij ACM

Liander biedt ontwerp-investeringsplannen aan bij ACM

Vandaag hebben de netbeheerders hun ontwerp-investeringsplannen nieuwe stijl aangeboden bij toezichthouder Autoriteit Co ...

Lees artikel

Liander vervangt onderdelen Fries elektriciteitsnet om storingen bij warm weer te voorkomen

Liander vervangt onderdelen Fries elektriciteitsnet om storingen bij warm weer te voorkomen

Door het hete en droge weer in het weekend van 27 juni had Friesland te maken met 18 stroomstoringen. Monteurs van Liand ...

Lees artikel