netcapaciteit Nieuwkoop Zuid-Holland

Liander gaat elektriciteitsnet in gemeente Nieuwkoop uitbreiden

Liander gaat elektriciteitsnet in gemeente Nieuwkoop uitbreiden

De energietransitie versnelt, ook in de gemeente Nieuwkoop. Steeds meer bedrijven en woningbezitters leggen zonnepanelen op hun daken. In het buitengebied van Nieuwveen groeit de teruglevering van stroom zo snel dat het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander tegen de grenzen van zijn capaciteit loopt. Daarom breidt Liander het elektriciteitsnet hier uit.

Het Nederlandse elektriciteitsnet is een van de betrouwbaarste ter wereld. En ook het net in het buitengebied van Nieuwveen is robuust, maar net als de rest van ons net 100 jaar geleden ingericht op elektriciteitsafname door een beperkt aantal woningen en bedrijven en niet op de recente grootschalige teruglevering van elektriciteit. De elektriciteitskabel is in een landelijk gebied zoals Nieuwveen letterlijk dun en kan de grote hoeveelheden stroom die door zonnepanelen worden teruggeleverd niet aan.

Uitbreiden elektriciteitsnet

Om meer ruimte voor teruglevering van duurzame energie te creëren breidt Liander het elektriciteitsnet in het buitengebied van Nieuwveen uit. De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan het Nieuwveens Jaagpad en de Molenkade. “Liander houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen,” zegt wethouder Antoinette Ingwersen, verantwoordelijk voor de gemeentelijke energietransitie. “Onder meer over de voorbereidingen voor de werkzaamheden om het elektriciteitsnet uit te breiden. Denk daarbij aan het aanvragen van vergunningen.”

Het is nog niet bekend wanneer de eerste schop de grond in gaat. De werkzaamheden zullen tijdig worden aangekondigd. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio 2021 afgerond.

Transportbeperking

Het volle elektriciteitsnet in Nieuwveen heeft als gevolg dat er daar geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen of uitbreiding van zakelijke grootverbruikers. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die extra elektrisch vermogen willen hebben of meer elektriciteit willen terugleveren in principe moeten wachten totdat het elektriciteitsnet in Nieuwveen is uitgebreid. Liander heeft zijn website een toelichting gepubliceerd. Voor woningbezitters die zonnepanelen op hun daken willen leggen zijn er geen beperkingen.

Zon op Dak

De ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders LTO, Liander, Rabobank en de Provincie Zuid-Holland zijn onder meer in de gemeente Nieuwkoop het project ‘Zon op Dak’ gestart. De initiatiefnemers willen de plaatsing van zonnepanelen op agrarische daken stimuleren, maar tevens verwachtingen managen over de haalbaarheid daarvan.

Melden zonnepanelen

Liander wil zo vroeg en nauwkeurig mogelijk inzicht waar zonnepanelen stroom aan het elektriciteitsnet gaan terugleveren. Zo kan de netbeheerder indien nodig tijdig maatregelen nemen om het net uit te breiden. Bedrijven kunnen hun aanvraag melden bij MijnLiander, voor consumenten die panelen op hun dak plaatsen geldt dat het wettelijk verplicht is om dit aan te melden op www.energieleveren.nl.

Bekijk gerelateerd nieuws: