Jaarcijfers 2016: resultaat stijgt door verkoop Endinet

Jaarcijfers 2016

Arnhem, 9 maart 2017 – Het resultaat na belastingen van Alliander steeg van € 235 miljoen in 2015 naar € 282 miljoen in 2016. Die stijging is met name het gevolg van de boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten daalde met € 79 miljoen naar € 132 miljoen. De investeringen stegen, ondanks de daling van de gereguleerde tarieven. De schaarste aan technici op de arbeidsmarkt vormde in 2016 een grote uitdaging bij het realiseren van het werkpakket. Dit probleem zal zich ook de komende jaren blijven voordoen. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag.

Beschikbaarheid technische arbeidscapaciteit speelt Alliander parten

Veiligheid

Werken met gas en elektriciteit brengt risico’s met zich mee voor onze medewerkers, maar ook voor de omgeving waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Het belang van veilig en gezond werken heeft voor Alliander daarom altijd de hoogste prioriteit. Desondanks is op 26 februari 2016 een medewerker van Liandon om het leven gekomen bij werkzaamheden aan een hoogspanningsinstallatie op een van de onderstations. Deze gebeurtenis heeft iedereen binnen de onderneming diep geraakt.

Omzet

De omzet is in 2016 gestegen tot € 1.584 miljoen tegenover € 1.540 miljoen in 2015. De gereguleerde tarieven zorgden voor een lagere omzet. Deze daling werd meer dan gecompenseerd door de integratie van de van Enexis overgenomen energienetten in Friesland en de Noordoostpolder. Deze uitruil vond plaats op 1 januari 2016 en is in de cijfers verwerkt.

Resultaat en kosten

Alliander maakt op de verkoop van Endinet een boekwinst van € 176 miljoen, waarvan voor een bedrag van € 115 miljoen aan synergie en waardegroei van de activa is gerealiseerd. De boekwinst op de verkoop van Endinet zorgt in 2016 per saldo voor een stijging van het resultaat. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten daalde met € 79 miljoen naar € 132 miljoen. De oorzaak van deze daling ligt onder meer in de daling van de gereguleerde tarieven, toegenomen afschrijvingen als gevolg van hogere investeringen en een stijging van de kosten voor precario. In 2016 bedroegen de precariokosten € 149 miljoen (tegenover € 110 miljoen in 2015). De totale kosten voor precario komen daarmee in 2017 uit op gemiddeld € 51 per klant op jaarbasis. Deze lokale heffingen leiden tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten, terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander onderschrijft het wetsvoorstel dat inmiddels door het parlement is aanvaard, waarin is voorgesteld precario af te schaffen en waarin de overgangsperiode voor gemeentes wordt beperkt.

Investeringen

Om de robuustheid van het net te garanderen blijft Alliander investeren in slim en effectief omgaan met de netten. De investeringen stegen, ondanks de daling van de gereguleerde tarieven. In 2016 werd € 555 miljoen uitgegeven aan vervanging en aanleg van de energie-infrastructuur (2015: € 465 miljoen). De kosten voor onderhoud en storingen bleven met € 240 miljoen nagenoeg gelijk aan 2015 (€ 247 miljoen). In april 2016 gaf Alliander een groene obligatielening uit voor een bedrag van € 300 miljoen. Het geld is vooral gebruikt voor de financiering van investeringen in slimme netten. Met name de economische groei zorgt voor hogere investeringen en daarmee voor een uitbreiding van het werkpakket. De schaarste aan technici op de arbeidsmarkt vormde in 2016 een grote uitdaging bij het realiseren daarvan. Dit probleem zal zich ook de komende jaren voor blijven doen. Van de totale investeringen werd € 108 miljoen geïnvesteerd in de grootschalige aanbieding van de slimme meter, die in 2016 werd aangeboden aan 428.000 klanten. In februari 2016 installeerde Liander de miljoenste slimme meter. De slimme meter vormt een cruciale schakel in het toekomstige energiesysteem.

Uitvalduur en klanttevredenheid

De uitvalduur voor elektriciteit was met 23,3 minuten in 2016 iets hoger dan in 2015 (21,9 minuten) en ligt daarmee boven de doelstelling (<21 minuten). De uitrol van de Smart Cable Guard en het preventief verwijderen van storingsgevoelige verbindingsstukken hadden een positief effect. De uiteindelijk hogere uitvalduur werd met name veroorzaakt door een omvangrijke laagspanningsstoring in Amsterdam die ontstond als gevolg van graafschade door derden en door twee hoogspanningsstoringen in Alphen aan den Rijn en in Arnhem. Daarnaast waren er meer storingen als gevolg van graafschades.
Onder particuliere klanten van Liander was de tevredenheid 90 procent (2015: 95 procent). De klanttevredenheid in het zakelijke segment bedroeg 83 procent (2015: 86 procent). Een belangrijk speerpunt voor verbetering is de afhandeling van klachten en vragen. Daarom is het klachtenproces opnieuw ingericht.

Veranderende energievoorziening

Het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt is in 2016 opnieuw toegenomen van  109.900 in 2015 naar 144.200. De klimaatafspraken in Parijs uit 2015 hebben het denken over de verandering van ons energiesysteem bovendien in een stroomversnelling gebracht. Stakeholders maken plannen om klimaatneutraal te worden. Alliander is hierover intensief met hen in gesprek omdat de omschakeling naar een duurzame energievoorziening grote impact heeft op de infrastructuur voor elektriciteit en gas. Alliander werkt daarom aan innovaties die zorgen dat klanten keuzes maken die goed zijn voor henzelf en voor het totale energiesysteem.

Voor meer informatie:

Alliander Woordvoering en Public Affairs, Jasmijn Dielesen

Telefoon: 088 191 20 02

Bekijk het volledige rapport op Alliander.com

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Betrouwbaarheid energiemeters

Betrouwbaarheid energiemeters

Bij een betrouwbaar energienet hoort een betrouwbare energiemeter. Een meter die doet wat hij moet doen: de juiste meter ...

Lees artikel

Netbeheer Nederland: Slimme energiemeters in huis correct en nauwkeurig

Netbeheer Nederland: Slimme energiemeters in huis correct en nauwkeurig

“Onderzoek betreft extreme situaties die in praktijk slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zouden kunnen voorkomen ...

Lees artikel