Liander zoekt marktpartijen voor flexibiliteitsmarkt in energie

flexibiliteitsmarktkickoff

kickoff flexibiliteitsmarkt marktpartijen Liander 7 december

Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening. Er wordt steeds meer elektriciteit opgewekt uit zon en wind, en dat gebeurt steeds vaker decentraal in plaats van centraal. Bovendien vinden duurzame en milieuvriendelijke elektrische apparaten, zoals elektrische warmtepompen en elektrische auto’s, steeds vaker hun intrede.

Deze ontwikkelingen kunnen echter leiden tot hogere kosten in het energiesysteem. Ten eerste kunnen er stroompieken ontstaan waar het lokale elektriciteitsnet niet op gebouwd is. De klassieke manier om dit op te vangen is het verzwaren van het net, maar dat brengt kosten met zich mee. Ten tweede worden vraag en aanbod van elektriciteit minder goed voorspelbaar door het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Hierdoor kan soms een tekort en soms een overschot aan stroom zijn. Het effect is dat de stroomprijzen meer zullen fluctueren.

Een markt voor flexibiliteit

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het elektriciteitssysteem flexibeler worden. Flexibiliteit is het vermogen van energieaanbieders en -vragers om vraag en aanbod van energie op elkaar aan te passen. Een markt voor deze flexibiliteit is voor netbeheerders één van de manieren om slim om te gaan met de toename van duurzame energie en transport ervan.

Daarom neemt Liander nu het initiatief om een flexibiliteitsmarkt in energie mogelijk te maken. Zo wil de netbeheerder zorgen dat deze operationeel is voordat significante netproblemen ontstaan. Een goedlopende open flexibiliteitsmarkt bestaat uit voldoende gebruikers en marktpartijen, waarbij deelnemende gebruikers van elektriciteit en spelers hun eigen keuzes kunnen maken. Dit initiatief is een overbrugging, van experiment naar operationele markt. Hierbij wordt uitgegaan van de Universal Smart Energy Framework-standaard (www.usef.energy)

Kick-off event

Liander is op zoek naar organisaties die willen deelnemen in deze flexibiliteitsmarkt en organiseert daarom een kick-off event. Door met meerdere partijen de toekomstige markt te realiseren, moet er marktdynamiek gaan ontstaan. Naar aanleiding van deze kick-off volgt een marktconsultatie. In deze consultatie worden marktpartijen uitgenodigd om hun bijdrage in de flexibiliteitsmarkt toe te lichten.

 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Consultatie in het kader van EU Verordening

Consultatie in het kader van EU Verordening

Op grond van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/631 dient de landelijke netbeheerder een openbare raadpleging te houde ...

Lees artikel

Planbureau: verwachte energiebesparing blijft achter bij slimme meter

Planbureau: verwachte energiebesparing blijft achter bij slimme meter

De Rijksoverheid maakt zich sterk voor energiebesparing. Daarom krijgen alle 7 miljoen huishoudens in Nederland een slim ...

Lees artikel