Regelingen en subsidies

Regelingen en subsidies

Voor energiecollectieven bestaan twee regelingen die collectieve opwek financieel interessant maken. 

Postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling geldt voor leden van coöperaties of vve's die zich verenigd hebben in een energiecollectief. Deze leden bezitten samen een productie-installatie. En ze wonen daar in een zogenaamde postcoderoos omheen. Via de postcoderoosregeling kunnen ze een belastingkorting krijgen van 9 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte duurzame energie.

De individuele leden krijgen de korting op hun persoonlijke energierekening. De korting geldt tot maximaal 10.000 kWh per jaar. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is een subsidieregeling om de productie van duurzame energie te bevorderen. Zonne-installaties van minimaal 15 kWp op een grootverbruikaansluiting komen in aanmerking voor 15 jaar subsidie op de geproduceerde elektriciteit. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het moment waarop u de subsidie aanvraagt.  

Meer informatie over bovenstaande regelingen vindt u op de website van onze partner HIER opgewekt