Grote vraag naar elektriciteit in Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Door de grote vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer lopen we hier tegen uitdagingen aan.

De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. Door de toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie is het druk op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren. Wij treffen deze maatregel om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen.

Haarlemmermeer

Door de energietransitie en groei in bedrijvigheid en woningbouw in de regio Haarlemmermeer is er sprake van een actueel stroomtekort voor grote aansluitingen en een dreigend tekort voor middelgrote en kleine aansluitingen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders en woningbouw. Deze bedrijven en woningen kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. Om dit knelpunt op te heffen is het noodzakelijk om een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de regio Haarlemmermeer te plaatsen.

Deel plannen voor uitbreiding

Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet is geen vanzelfsprekendheid meer. We snappen dat bedrijven willen weten wanneer deze situatie is opgelost. Liander zou graag precies willen vertellen waar zij op kunnen rekenen. Die helderheid kunnen wij op dit moment helaas niet bieden. We werken hard om de capaciteitsproblemen op te lossen. Het is belangrijk dat klanten zo snel mogelijk een melding doen wanneer ze extra capaciteit, een verzwaring of een nieuwe aansluiting willen. Komt er in de tussentijd extra capaciteit vrij? Dan verdelen wij deze capaciteit namelijk onder klanten die dit bij ons hebben aangegeven. Wilt u extra vermogen? Vraag dat aan via Mijn Liander. Wilt u een nieuwe aansluiting? Dat kan via aansluiting aanvragen.

Tijdelijke bouwstop datacenters

Gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer willen eind 2019 nieuw beleid, waarmee de groei van datacenters in toom gehouden wordt. Doel is dat datacenters zo min mogelijk beslag leggen op de schaarse ruimte en op een goede manier worden ingepast in de omgeving. Datacenters zoeken nu een locatie die past binnen het bestemmingsplan van de gemeente en Liander is vervolgens verplicht om het datacenter aan te sluiten op het net, ook al is de capaciteit van ons net op die plek beperkt. Liander ondersteunt het besluit van de gemeenten om nieuw vestigingsbeleid te ontwikkelen voor datacenters, zodat Liander op de aangewezen gebieden tijdig kan zorgen voor voldoende transportcapaciteit. Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam om een tijdelijke bouwstop voor datacenters in te voeren verandert deze noodzaak niet. Zonder de uitbreiding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De uitbreiding is ook noodzakelijk om bij een grootschalige calamiteit of een ernstig defect snel te kunnen handelen. Om meer elektriciteit te kunnen transporteren moet er ook een nieuw transformatorstation komen, met bijbehorende kabels van en naar de bestaande stations.

Locatie gezocht voor nieuw verdeelstation

De maximale capaciteit van de huidige stations in het gebied bereikt. We zoeken al enkele jaren naar ruimte voor een nieuw station. TenneT en Liander willen een nieuw elektriciteitsverdeelstation realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het station A4-zone is nodig om aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Haarlemmermeer te voldoen. Lees daar meer over op deze pagina.

Huidige werkzaamheden

Om aan de vraag te blijven voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uit met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. Lees meer over welke werkzaamheden Liander uitvoert op onze website. Liander zoekt ondertussen naar slimme oplossingen om het bestaande net nog beter te benutten.

Onderzoek congestiemanagement Haarlemmermeer

Op 28 mei 2019 heeft Liander een vooraankondiging van congestie gedaan voor een gebied in de gemeente Haarlemmermeer. Liander heeft DNV GL gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van congestiemanagement in het betreffende deel van het net van Liander. Lees meer over dit onderzoek op deze pagina.