Voorkom onterechte OVL-storingsmeldingen

Voorkom onterechte OVL-storingsmeldingen

Regelmatig ontvangt Liander onterechte meldingen over storingen aan de openbare verlichting (OVL). Het oplossen van zo’n onterechte storingsmelding neemt kostbare tijd van onze, toch al schaarse, monteurs in beslag. Daarom wil Liander deze meldingen flink verminderen.

OVL-beheerders ontvangen een overzicht van onterechte meldingen

Liander wil OVL-beheerders graag helpen om onterechte OVL-storingsmeldingen te voorkomen. Zo kunnen we onze monteurs en meettechnici optimaal inzetten. En op die manier energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar houden. Gedurende zes maanden geven we OVL-beheerders inzicht in welke onterechte OVL-storingen zij melden. Met dit inzicht kan een OVL-beheerder stappen ondernemen om deze meldingen in de toekomst te voorkomen. Met een OVL-beheerder bedoelen wij organisaties met openbare verlichting dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander.

Vanaf 1 januari 2021 brengen wij onterechte meldingen in rekening

Wij hopen dat na deze zes maanden het aantal onterechte OVL-storingsmeldingen flink omlaag is gegaan. Op die manier kunnen wij onze monteurs en meettechnici gerichter inzetten in het oplossen van (terechte) storingen aan de openbare verlichting. Voor onterechte OVL-storingsmeldingen na deze zes maanden, brengen wij kosten in rekening. Dit doen wij vanaf 1 januari 2021.

Wilt u meer weten?

OVL-beheerders die vragen hebben over dit onderwerp kunnen terecht bij ons technisch klantcontactcentrum door te bellen naar 088-1911 524 of een e-mail te sturen naar ovl.onterecht@liander.nl

Veelgestelde vragen

  • Een melding van een storing aan één of twee lichtmasten waarbij de oorzaak niet onder de verantwoordelijkheid van Liander valt, noemen we een onterechte OVL-storingsmelding. Dit kan verschillende redenen hebben:

    • De storing zit in het deel van de lichtmast waar de gemeente verantwoordelijk voor is
    • De storing zit in een netdeel waarvan Liander niet de beheerder is (gemeentelijk OVL net)
    • Er is überhaupt geen defect; de lichtmast brandt gewoon
  • Het is belangrijk dat u (of uw aannemer) eerst bekijkt wat de oorzaak van de storing is. Zit deze in het deel van de openbare verlichting waar u als OVL-beheerder zelf verantwoordelijk voor bent? Dan lost u (of uw aannemer) deze storing zelf op. Zit de oorzaak van de storing in het ondergrondse net van Liander? Dan meldt u dit in de OV Storingen portal van Liander

  • Als de oorzaak van de storing in het ondergrondse deel zit, dan valt de storing onder de verantwoordelijkheid van Liander en kan de gemeente de storing bij Liander melden via de OV Storingen portal.  

  • De kosten hiervoor liggen tussen de € 70 en € 224 per onterechte melding. Dit is afhankelijk van het benodigde werk dat Liander doet om uit te zoeken wat voor een storing het is.