Slimme oplossingen

Slimme oplossingen

Verduurzamen tegen de laagste maatschappelijke kosten, dat is onze doelstelling. Dat kan met onze 'smart design' principes. Wilt u weten of deze principes ook van toepassing zijn bij uw duurzame opwek met windmolens of zonnepanelen? Neem dan in een vroeg stadium contact op met Liander.

Top de piek af

Bekijk waarom het niet rendabel is om uw aansluiting op uw piek te baseren.

Benut basisbelasting

Stem uw verbruik en opwek op elkaar af. Lees hier waarom.

Benut bestaande opslag

Lees waarom het efficiënt benutten van opgewekte energie onnodige belasting van ons net voorkomt.

Zon en wind op één kabel

In sommige gevallen kunnen wind- en zonneparken samen één elektriciteitskabel delen. Dit noemen we cablepooling.

Oplossingen en maatregelen die Liander neemt

Om meer capaciteit vrij te maken in het elektriciteitsnet werkt Liander aan oplossingen en treffen we maatregelen. We passen nieuwe technologieën toe om het energienet zo optimaal mogelijk te benutten.