Kwaliteit van Groen gas

Kwaliteit Groen gas

Het gasnet in Nederland, maar ook installaties van eindgebruikers, zijn gemaakt voor aardgas. Het biogas moet u daarom eerst op aardgaskwaliteit brengen, om er Groen gas van te maken dat u kunt invoeden. Uw installatie en meetinrichting moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

Aanpassing naar aardgaskwaliteit

U zorgt als producent dat het Groene gas voldoet aan de kwaliteitseisen om schade aan leidingen en installaties bij eindverbruikers te voorkomen. Daarna kunnen we het Groene gas via het bestaande netwerk distribueren naar de afnemers. Dit betekent dat het gas wordt gereinigd en ‘opgewerkt’ zodat het soortgelijke specificaties als aardgas krijgt. Het decentraal (door u) geproduceerde gas kan dan na reiniging en bewerking ingevoed worden in Liander’s energienet.

Kwaliteitseisen installatie

Voor de invoeding maken we een aparte gasaansluiting. Deze is voorzien van een drukregelinstallatie en een meetpunt. Liander voert als netbeheerder periodiek metingen uit om onafhankelijk te kunnen beoordelen of de juiste kwaliteit gas wordt gemeten.

Als invoeder van Groen gas bent u verantwoordelijk voor het opwerken van het gas naar de juiste kwaliteit, die overeenkomt met de kwaliteit van aardgas. Hierbij kunt u aan de volgende dingen denken:

  • Een voorziening voor het toevoegen van geur aan gas (odorisatie).
  • Een voorziening voor opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit.
  • Een meet- en regelinstallatie, waarmee gewaarborgd wordt dat er continu een juiste kwaliteit wordt geleverd.
  • Het uitvoeren van periodieke kwaliteitsmetingen.

Meetinrichting

Voor het meten van de hoeveelheid geleverd groen gas aan het net, dient de aansluiting voorzien te zijn van een betrouwbare meetinrichting. Met de gemeten waarden vindt de verrekening plaats met uw leverancier die van u het gas gaat afnemen. Een erkend meetbedrijf kan deze meetinrichting voor u verzorgen.