Actuele knelpunten en oplossingen in Zuidwest Friesland

Verdeelstation
Plaats(en)
Oorzaak, oplossingen en einddatum
Meer informatie  
Akkrum
Terherne, Akkrum, Aldeboarn, Abbenwier 
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we niet langer voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Akkrum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we dit in fases tussen begin 2023 en eind 2026 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Balk 
Omgeving Slotermeer, Ruigahuizen, Oudemirdum, Harich
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Balk. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We maken een nieuw elektriciteitstransportnet tussen Koudum, Harich en Lemmer en rondom Balk. Dit doen we door een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden gefaseerd tussen het derde kwartaal van 2023 en het vierde kwartaal van 2024 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
HeerenveenHeerenveen;
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Heerenveen. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Naar verwachting ronden we de werkzaamheden hiervoor in fases tussen het tweede kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2026 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Heerenveen Internationaal Bedrijventerrein Friesland
Internationaal Bedrijventerrein Friesland, Heerenveen noordoost
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Heerenveen IBF. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit
We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit tussen het derde kwartaal van 2023 en eind 2024 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Heerenveen Pim Mulier 
Heerenveen
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Heerenveen Pim Mulier. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit.
We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit tussen het eerste kwartaal van 2023 en het vierde kwartaal van 2024 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Hemelum
HemelumDoor capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Hemelum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering. 
We leggen een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan tussen Koudum, Harich en Lemmer. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met transformatoren. We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
IJlst 
 IJlstDoor capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation IJlst. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station en het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. De werkzaamheden worden in fases tussen het vierde kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2030 afgerond. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Joure 
Joure, Sint Nicolaasga, Terherne 
Door spanningsproblematiek op verdeelstation Joure, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.
We breiden ons net in dit gebied uit. Dit verwachten we tussen het eerste kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2026 af te ronden.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport volgens oude netcode
Lemmer 
Eesterga, Oosterzee-Gietersebrug, Sint Nicolaasga, Bantega
Door capaciteits- en spanningsproblemen op het verdeelstation Lemmer is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 
We lossen dit op door het distributienet te verzwaren en uit te breiden. Naar verwachting ronden we dit het vierde kwartaal van 2025 af.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Makkum
Makkum, Zurich, Afsluitdijk;
Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Makkum. Dit geldt voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit. 
Dit lossen we op door het net in de regio uit te breiden en de realisatie van 20kV ringen die worden aangelegd in Friesland. Daarnaast gaan we een nieuw station realiseren en passen we de netstructuur aan. Naar verwachting ronden we dit tussen het vierde kwartaal van 2024 en het vierde kwartaal van 2025 af.  
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Marnezijl 
Wommels, Bolsward, Witmarsum, Makkum, Afsluitdijk 
Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Marnezijl. Dit geldt voor zowel verbruik als teruglevering van elektriciteit. We lossen dit op door het realiseren van een nieuw station, het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. Dit verwachten we gefaseerd af te ronden tussen 2024 en het tweede kwartaal van 2025. 
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Oudehaske 
Joure, Grouw, Tijnje, Nieuwebrug, Vegelingsoord, Rottum, TjeukemeerDoor capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Oudehaske. Dit geldt voor verbruik en teruglevering. Het station Oudehaske voedt ook de stations in Joure en Akkrum.
We lossen dit op door het distributienet te verzwaren en uit te breiden. We verzwaren het net en leggen een nieuw middenspanningsnet aan, die we verbinden met het bestaande net. We verwachten de werkzaamheden gefaseerd af te ronden tussen eind 2022 en het vierde kwartaal van 2025.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Sneek 
Sneek, Bolsward, Scharnegoutum, Boomzwaag, Heeg, IJlst, Goënga, Oppenhuizen, Langweer Door capaciteits- en spanningsproblemen op verdeelstation Sneek is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. We lossen dit op door het distributienet te verzwaren en uit te breiden. Daarnaast lossen we dit op door het realiseren van een nieuw station. We ronden dit gefaseerd af tussen eind 2022 en het vierde kwartaal van 2031.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Spannenburg 
Sint Nicolaasga, Doniaga, Tjerkgaast, Ypecolsga, Langweer;
Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Spannenburg en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet. We verwachten de werkzaamheden gefaseerd af te ronden tussen 2024 en het eerste kwartaal van 2026 af te hebben.  Vooraankondiging en onderzoeksrapport
Workum 
Workum, Hindeloopen;
Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Workum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 
We lossen dit op door het verzwaren en uitbreiden van het distributienet en het aanpassen van de netstructuur. We verwachten de werkzaamheden gefaseerd af te ronden tussen het derde kwartaal 2022 en het eerste kwartaal van 2026.
Vooraankondiging en onderzoeksrapport