Informatiepagina (aard)gasloos

Informatiepagina (aard)gasloos

In 2050 moet in Nederland de gebouwde omgeving aardgasvrij zijn. Een enorme omschakeling voor zowel de woningmarkt als het bedrijfsleven. Naast deze doelstelling staat het doel om in 2030 geen gas meer te winnen in Groningen.

De doelstellingen van het kabinet hebben niet voor iedereen dezelfde gevolgen. De 200 grootste gasverbruikers in Nederland die zijn aangesloten bij GTS, hebben bijvoorbeeld een brief ontvangen van de minister waarin zij worden opgeroepen om in 2022 van het Groningen gas af te zijn. Zakelijke klanten die zijn aangesloten bij Liander kunnen nu aangesloten blijven op aardgas of Groningen gas. Om de doelstellingen van het kabinet te halen, zullen ook die bedrijven op termijn andere keuzes moeten maken.

Rol van Liander

Liander helpt graag bij het maken van de juiste keuzes. Daarbij is onze kennis van de energie-infrastructuur van groot belang. Zo kunnen wij bijvoorbeeld snel beoordelen of het omschakelen naar een all-electric oplossing op korte termijn al past in de lokale netsituatie. Als netbeheerder is Liander ook verantwoordelijk voor het maatschappelijke kostenplaatje. Door tijdig inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in een bepaald gebied kunnen wij de juiste investeringsbeslissingen nemen. Neem daarom in een vroeg stadium contact op met ons om uw plannen te bespreken.

 

Meer over de alternatieven voor aardgas.         Meer over de alternatieven voor Groningen gas.

 

Aanvraag Teruglevering Groen Gas

Bekijk de mogelijkheden van teruglevering van Groen Gas aan het gasnet van Liander.

Meer info gasloos

Heeft u vragen over het omschakelen van Groningen gas of aardgas? Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur via telefoonnummer 088 542 63 62.

Veelgestelde vragen aardgasloos

 • Ja, het vervallen van de aansluitplicht heeft betrekking op kleinverbruikaansluitingen bij nieuwbouwwoningen en heeft dus geen consequenties voor de realisatie van grootverbruik aansluitingen.

 • Als u geen gas meer afneemt, zijn er twee opties met betrekking tot uw gasaansluiting:

  1.      Demontage
  Wilt u uw gasaansluiting definitief wilt laten verwijderen? Vraag dan via de website van Liander een offerte aan voor het verwijderen van de aansluiting.

   

  2.      Uit bedrijf stellen

  Gebruikt u geen gas meer, maar bent u er niet zeker van dat u de aansluiting wilt laten verwijderen? Dan kunt u er voor kiezen de aansluiting te laten zitten en voor maximaal 5 jaar ‘uit bedrijf te stellen’. U betaalt in die periode van 5 jaar nog wel de vaste kosten. De consequenties van het uit bedrijf stellen hangen af van uw contractvorm met Liander:

  * Heeft u een gecontracteerde transportcapaciteit afgesproken met Liander? Dan betaalt u nog de periodieke aansluitvergoeding en het vastrecht transport. De gecontracteerde transportcapaciteit wordt op 0 gezet.

  * Heeft u geen gecontracteerde transportcapaciteit afgesproken met Liander? Dan betaalt u nog de periodieke aansluitvergoeding behorend bij de aansluiting die u heeft en het vastrecht transport. Liander brengt de capaciteitsvergoeding in rekening op basis van een G40-aansluiting.


  Na de periode van 5 jaar zonder gebruik van de gasaansluiting verwijdert Liander deze. Daaraan zijn verwijderingskosten verbonden.
   

 • De tarieven voor het verwijderen (demontage) van een gasaansluiting zijn te vinden op de website van Liander.

  Bij het verwijderen van uw gasaansluiting herstellen we het aansluitpunt en verwijderen we de aansluitleiding en de meet-en regelinstallatie. Liander zorgt voor het afvoeren van de gedemonteerde materialen. Ons uitgangspunt is dat we de aansluitleiding in zijn geheel verwijderen. Overigens verwijdert Liander alleen het deel dat in beheer van de netbeheerder is. Is een deel van de gasaansluiting in beheer van een derde partij? Dan regelt u het verwijderen van dat deel van de aansluiting met de betreffende partij.

 • Dat hangt onder meer af van het huidige gasverbruik en de mate van benutting van uw huidige elektriciteitsaansluiting. De kans dat u de aansluiting moet verzwaren is echter vrij groot; de energetische waarde van 1 m3 laagcalorisch gas is gelijk aan ongeveer 10 kWh. Uw installateur is de aangewezen partij om de juiste berekeningen te maken en om te beoordelen of u een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting moet aanvragen.

 • Voor het verzwaren van een bestaande grootverbruikaansluiting maakt Liander altijd een offerte, deze kunt u aanvragen via de website.

  Een zwaardere aansluiting leidt ook tot hogere maandelijkse kosten. Het overzicht van de periodieke kosten kunt u ook vinden op de website.

 • Liander is een onmisbare partij in het realiseren van een alternatief voor aardgas of Groningen gas. Ieder alternatief heeft immers consequenties voor de aansluiting(en) en de infrastructuur (kabels/leidingen). Denk daarbij aan het verwijderen van gasaansluitingen of het verzwaren van elektriciteitsaansluitingen. Het is daarom van belang om Liander in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de plannen om uw bedrijf om te schakelen naar een alternatief voor Groningen gas. Op die manier zorgen we samen voor de best passende oplossing en voorkomen we teleurstellingen zoals onverwachte kosten.