Het aanvraagproces voor een wijziging van uw aansluiting

Dit stappenplan geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het wijzigen van een grootverbruikaansluiting. Wat Liander doet en wat u zelf moet regelen. Bekijk ook de interactieve video over grootverbruikaansluitingen. Tijdens de video kunt u eenvoudig door de verschillende stappen navigeren die voor u relevant zijn.

Dit doet u als klant

1

1 - Wijziging aanvragen

Bent u van plan een wijziging door te voeren op uw aansluiting? Dan zult u daar een wijziging voor moeten aanvragen. Een wijziging kan bestaan uit het verplaatsen, vergroten of verkleinen van uw aansluiting. Voor kleine wijzigingen, zoals het vervangen van de beveiliging, is de doorlooptijd over het algemeen korter. Voor het aanvragen van een gecontracteerd transportvermogen wijziging, kunt u terecht op uw Liander omgeving. 

Een erkende installateur
Wij raden u aan een erkende installateur te betrekken bij het aanvragen van uw aansluiting. Samen met uw installateur kiest u welke aansluiting u nodig heeft en welke werkzaamheden nodig zijn aan uw eigen installatie.  

Technische en bouwkudige informatie
Hier kunt u meer technische en bouwkundige informatie vinden die relevant is voor het oriënteren op een nieuwe aansluiting.

Vraag uw aansluiting op tijd aan
Door tekorten bij netbeheerders zijn onze levertijden helaas fors toegenomen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt namelijk momenteel 1,5 jaar. Deze levertijd is afhankelijk van het soort aansluiting en de complexiteit van uw aanvraag. Wij raden u dus aan om op tijd uw aanvraag in te dienen via onze website. 

2

2 - Wat kost uw wijziging?

Wij nemen contact met u op
Binnen 5 werkdagen na uw offerte-aanvraag nemen wij contact met u op om deze te bespreken. Vanwege de grote vraag naar aansluitingen kan het zijn dat het maken van een offerte langer duurt dan u van ons gewend bent. Vraag uw aansluiting dus zo vroeg mogelijk aan.

3

3 - Opdrachtbevestiging

Bent u akkoord met de offerte?
Stuur ons dan de volgende documenten retour: 

 • de getekende opdrachtbevestiging 
 • de getekende aansluit- en transportovereenkomst (ATO). Afhankelijk van uw wijziging, kan het zijn dat u de ATO niet ontvangt.

Is het totaalbedrag hoger dan € 5000, dan voldoet een aanbetaling 20%. Is het bedrag lager dan € 5000, dan wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht.

Dit doet Liander

4

4 - Voorbereiding Liander

Om te bepalen wat er nodig is om uw aansluiting te maken en te plaatsen, komen wij vaak vooraf bij u kijken (schouwen). Ook regelen wij voor u de benodigde vergunningen en het bodemrapport voor de openbare grond.

Regelen voor de schouwing 

 • Om te kunnen schouwen dient u aan de volgende punten te voldoen:
 • Het tracé waar de kabel komt te liggen is vrij van obstakels en goed bereikbaar. 
 • Het pand is glasdicht.  
 • De meterkast is bouwkundig gereed. 
 • Er staan geen steigers op of in de nabijheid van het tracé. 
 • Het tracé op eigenterrein is door u, in overleg met de aannemer, uitgezet. 

Dit doet u als klant

5

5 - Voorbereiding klant

Naast dat Liander het een en ander regelt, dient u zelf ook enkele zaken te regelen, namelijk:

 • De schone grond verklaring (bij voorkeur uitgevoerd volgens de CROW publicatie)
 • De meterplaatsing door uw erkend meetbedrijf
 • De materialen voor uw eigen installatie

Regelen voor de ruimte en het tracé

 • Deze zijn asbestvrij en toegankelijk voor de aansluiting, kabels en leidingen
 • Bij laagspanning/lage druk: een ruimte op een muur/in de meterkast voor de aansluiting
 • Bij middenspanning: een afsluitbare ruimte binnen of buiten uw pand
 • Bij hoge druk bij gas: een afsluitbare ruimte buiten uw pand

Goedkeuringsstempel tekeningen
Denk er aan dat u de tekeningen voor de ruimte ter goedkeuring voorlegt aan Liander. U mag namelijk pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.

Dit doet Liander

6

6 - Definitieve planning

Detailplanning
Vier weken voordat we uw aansluiting activeren maken we samen met u de detailplanning. Vergeet deze detailplanning niet te delen met uw installateur en meetbedrijf. Zorg er ook voor dat zij aanwezig zijn wanneer Liander de aansluiting activeert.

Facturatie
Heeft u al een aanbetaling van 20% gedaan? Dan vragen wij u nu de volgende 70% te betalen voordat de werkzaamheden starten. Op een later moment ontvangt u een factuur voor de resterende 10%.

7

7 - Werkzaamheden Liander

Liander start met het uitvoeren van de werkzaamheden
Denk hierbij aan graafwerkzaamheden, kabelwerkzaamheden en montage. 

Dit doet u als klant

8

8 - Werkzaamheden klant

Aansluiting wijzigen
Uw aansluiting is nu klaar, maar u kunt deze nog niet gebruiken. Wij maken een afspraak om uw aansluiting te heractiveren, we noemen dit in bedrijf stellen. Voordat wij uw aansluiting kunnen heractiveren, is het noodzakelijk dat u zelf een aantal zaken regelt. Als u deze zaken niet heeft geregeld, kunnen wij uw aansluiting helaas niet in bedrijf stellen. Voor kleine technische wijzingen, zijn niet alle onderstaande acties noodzakelijk. U kunt dit navragen aan uw project manager.

 1. Sluit een contract af met een energieleverancier. Doe dit minstens 20 werkdagen voordat wij uw aansluiting activeren. De ingangsdatum van het contract moet vóór de datum van inbedrijfstelling liggen.
 2. Sluit een contract af met een meetbedrijf. Doe dit minstens 20 werkdagen voordat wij uw aansluiting activeren. De ingangsdatum van het contract moet vóór de datum van inbedrijfstelling liggen.
 3. Geef aan ons door wie uw installatieverantwoordelijke* is. Dit doet u door het invullen van het formulier ‘aanwijzing installatieverantwoordelijke’, dat u heeft ontvangen bij de opdrachtbevestiging. Het door u ondertekende formulier stuurt u naar het Offerteteam van Liander. Op het formulier zelf vindt u het juiste e-mailadres.
 4. Om een elektriciteitsaansluiting in bedrijf te kunnen stellen, is het nodig dat uw installatieverantwoordelijke controleert of uw eigen installatie veilig is voor gebruik. Daarna ondertekent zowel de installatieverantwoordelijke als uzelf afzonderlijk een gereedmeldingsformulier. Deze formulieren ontving u bij de opdrachtbevestiging. Stuur beide formulieren alstublieft naar het Offerteteam van Liander. 
 5. Voor een gasaansluiting controleert uw installateur of de installatie veilig is voor gebruik. U ondertekent en verstuurt zelf een gereedmeldingsformulier. Dit formulier hebt u ontvangen bij de opdrachtbevestiging. Stuur dit formulier ondertekend retour naar het Offerteteam van Liander. 
 6. Betaal de factuur voor de resterende 10% -indien van toepassing. 
 7. Zorg ervoor dat uw installateur de werkzaamheden voor uw eigen installatie uitvoert en dat uw meetbedrijf de meter op tijd plaatst.Vergeet ook niet uw installateur en meetbedrijf uit te nodigen bij de afspraak voor het activeren van de aansluiting.

*Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke is alleen van toepassing als u een aansluiting op middenspanning heeft aangevraagd. Voor een gasaansluiting hoeft u geen installatieverantwoordelijke door te geven.

Dit doet Liander

9 - Activeren aansluiting Liander

We controleren of alle voorbereidingen gereed zijn. Dit doen wij 20 werkdagen voordat wij uw aansluiting activeren.

Mocht er geen transportbeperking zijn afgekondigd voor uw aansluiting, dan stelt Liander uw aansluiting in bedrijf. U kunt nu elektriciteit of gas gebruiken.

Uw installateur en meetbedrijf zijn bij deze afspraak aanwezig. Na deze afspraak neemt Liander contact met u op om de werkzaamheden te evalueren.