Impact coronavirus op werkzaamheden Liander

Maatregelen consument en MKB

Onze monteurs staan vanzelfsprekend 24 uur per dag klaar om storingen op te lossen. Onderhoud aan het energienet gaat ook door, juist omdat we storingen in de toekomst willen voorkomen. Werkzaamheden bij u thuis hervatten wij weer.

Maatregelen grootzakelijke klanten

De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. De energievoorziening moet in stand blijven. Al het werk dat we kunnen doen blijven we daarom doen, dus ook onderhoud aan het energienet.

Maatregelen voor onze partners

De regionale netbeheerders en EDSN geven hier alle informatie over de getroffen maatregelen in verband met het coronavirus specifiek voor de marktprocessen en de centrale systemen ons die daarin ondersteunen. 

Bron afbeelding: NIAID