Geen verbruiksgegevens versturen? Dit is hoe het werkt

Geen verbruiksgegevens versturen? Dit is hoe het werkt

Door de uitleesfunctie van de slimme meter uit te schakelen, ontvangen netbeheerders geen verbruiksgegevens. Wat wordt er dan wél nog uitgewisseld en waarom?

“Hier hoor ik veel verschillende geluiden over”, geeft Theo van der Vleut, Privacy & Security Officer bij Liander. “Consumenten hebben het recht om een slimme meter te laten installeren en daarbij de uitleesmogelijkheden uit te laten schakelen door de netbeheerder. Dat houdt in dat de netbeheerder de meter niet kan uitlezen op verbruik, maar wel op de meest noodzakelijke data die nodig zijn om onderhoud te plegen. Dat is tenslotte onze taak.”

Slimme meter ‘admin uit’

“Admin uit noemen we dat”, zegt Theo. “Dit houdt in dat we de slimme meter wél installeren en we eigenlijk de situatie met de oude meter nabootsen. En om daarbij dezelfde standaard van onderhoud te bieden is het voor ons noodzakelijk om de slimme meter zo nu en dan uit te lezen, opdat we die zo kunnen laten werken als in de oude situatie. Er worden dus wel degelijk gegevens uitgewisseld maar alleen met doel om de meter goed werkend te houden. Dat is onze wettelijke verplichting van de Nederlandse staat. Een absoluut voordeel is dat we meer op afstand kunnen zien en inregelen dan bij de oude meter het geval was. Dat betekent dat monteurs die voorheen check-ups in de meterkast moesten doen van meters nu meer tijd overhouden om aan daadwerkelijke storingen te werken. En daar plukken we allemaal de vruchten van, want door monteurs in te zetten daar waar ze nodig zijn houden we het netwerk beter.”

“We hoeven niet te weten wat er loopt maar dat het loopt”

Consumenten hebben dus het recht om de slimme meter te laten installeren maar deze niet door de netbeheerder te laten uitlezen.
“Het energienet toekomstklaar maken gaat beter op het moment dat we dat wél kunnen, maar het is voor ons voornamelijk van belang om te zien dat het loopt – zie het als een waterstroom vanuit een dam: we hoeven niet per se exact te weten hoeveel water er doorheen stroomt, zolang we op afstand maar weten dat het überhaupt stroomt.”

Zo wordt juiste werking van de meter gegarandeerd

Er worden dus wel degelijk gegevens uitgewisseld nadat de meter op ‘admin uit’ is gezet. Maar welke gegevens precies? En waarom? Theo geeft antwoord.
“Om het energienet voor iedereen efficiënt werkend te houden, mogen we na een blokkade wel degelijk een en ander uitlezen aan de meter. Dat is de klokfunctie (“nodig om te bepalen wanneer hoog-/laagtarief ingeschakeld moet worden”), de batterijstatus (“er zit een kleine batterij in de meter die het apparaat werkend houdt in gevallen van stroomuitval”) en de software (“op afstand kunnen daarmee firmware-updates gedaan worden ten behoeve van veiligheid van de meter”). Door deze data van de meter is het voor ons mogelijk om het energienet op peil te houden en klaar te maken voor de toekomst.”

Uitlezen aan of uit zetten

Wilt u weten of uw meterstanden worden uitgelezen of wilt u de uitleesfunctie aan of uit zetten? Log dan eenvoudig in op Mijn aansluiting met de laatste zes cijfers van uw meternummer.