Wat betekent aardgasloos wonen voor u?

Warmtetransitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is het verstandig te stoppen met het gebruik van aardgas, uw huis goed te isoleren en gaan we samen over op duurzame energie. Beter voor het milieu en het helpt de opwarming van de aarde tegengaan.

De rol van Liander in aardgasloos wonen

Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de gasleidingen en elektriciteitskabels onder de grond. We zorgen ervoor dat nieuwe  warmteoplossingen passen binnen het bestaande energienetwerk. Zodat duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Tegen de laagste maatschappelijke kosten. We zoeken in onze rol actief de samenwerking met gemeenten, maar ook met woningcorporaties en andere stakeholders. 
Bekijk de energietransitie folder.

Samenwerking gemeenten

Om van het aardgas af te gaan ontwikkelen gemeenten zogenaamde warmtevisies die uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. Gemeenten bepalen wanneer wijken stoppen met het gebruik van aardgas en welke alternatieven worden geïmplementeerd. Liander helpt gemeenten hierbij door gegevens over het energienet te delen en samen onderzoek te doen naar de beste (lokale) alternatieven voor aardgas. Neem contact op met uw gemeente om meer over hun warmtevisie te weten te komen.

Uw rol in aardgasloos wonen 

Het isoleren van uw woning is een goede eerste stap als u kiest voor duurzame energie. Voor de meeste alternatieven voor aardgas is een goed geïsoleerde woning noodzakelijk. Isolatie zorgt ook voor een lagere energierekening en draagt bij aan een beter klimaat. Isoleren van uw woning is een goede stap om minder energie te gebruiken en tegelijkertijd uw woning comfortabeler te maken. 

Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen

We hebben voor u de alternatieven voor aardgas op een rij gezet.

Meer weten?

Meer weten?

Vraag advies bij het Energieloket in uw gemeente. Zij geven advies en kunnen u in contact brengen met specialisten in isolatie en/of duurzame warmte apparaten.

Hierverwarmt.nl

Alles over wonen zonder aardgas. Lees meer op de website van Hierverwarmt.nl 

Onze visie

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Veelgestelde vragen

    Wilt u weten wat de warmtetransitie voor u inhoudt als: