Wat betekent aardgasloos wonen voor u?

Warmtetransitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is het verstandig te stoppen met het gebruik van aardgas, uw huis goed te isoleren en gaan we samen over op duurzame energie. Beter voor het milieu en het helpt de opwarming van de aarde tegengaan.

De rol van Liander in aardgasloos wonen

Liander is als netbeheerder verantwoordelijk voor de gasleidingen en elektriciteitskabels onder de grond. We zorgen ervoor dat nieuwe  warmteoplossingen passen binnen het bestaande energienetwerk. Zodat duurzame energie voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Tegen de laagste maatschappelijke kosten. We zoeken in onze rol actief de samenwerking met gemeenten, maar ook met woningcorporaties en andere stakeholders. 
Bekijk de energietransitie folder.

Samenwerking gemeenten

Om van het aardgas af te gaan ontwikkelen gemeenten zogenaamde warmtevisies die uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. Gemeenten bepalen wanneer wijken stoppen met het gebruik van aardgas en welke alternatieven worden geïmplementeerd. Liander helpt gemeenten hierbij door gegevens over het energienet te delen en samen onderzoek te doen naar de beste (lokale) alternatieven voor aardgas. Neem contact op met uw gemeente om meer over hun warmtevisie te weten te komen.

Uw rol in aardgasloos wonen 

Het isoleren van uw woning is een goede eerste stap als u kiest voor duurzame energie. Voor de meeste alternatieven voor aardgas is een goed geïsoleerde woning noodzakelijk. Isolatie zorgt ook voor een lagere energierekening en draagt bij aan een beter klimaat. Isoleren van uw woning is een goede stap om minder energie te gebruiken en tegelijkertijd uw woning comfortabeler te maken. 

Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen

We hebben voor u de alternatieven voor aardgas op een rij gezet.

Meer weten?

Meer weten?

Vraag advies bij het Energieloket in uw gemeente. Zij geven advies en kunnen u in contact brengen met specialisten in isolatie en/of duurzame warmte apparaten.

Hierverwarmt.nl

Alles over wonen zonder aardgas. Lees meer op de website van Hierverwarmt.nl 

Onze visie

We zien het als onze maatschappelijke opdracht om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Veelgestelde vragen warmtetransitie

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn onder te verdelen in:


  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (onder andere woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Lees in ons stappenplan aansluiting verwijderen wat u moet doen om uw aansluiting te laten verwijderen.  

  De aanvraag voor verwijdering van een aansluiting doet u op de landelijke website mijnaansluiting.nl. Dit is het nationaal portaal voor all aanvragen voor aansluitingen.

 • Nederland wil van het aardgas af om verschillende redenen:

  1. Het Klimaatakkoord van Parijs. 
  2. De Nationale Energieagenda. 
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. De geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen). Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • Liander is uw netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoenen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.

 • Wanneer een klant zijn aansluiting wil verwijderen, dan verwijdert Liander de complete aansluiting, aansluitleiding, meter en netkoppeling. Wij brengen hiervoor een tarief in rekening op basis van de gemiddelde werkelijke kosten. Er is een verschil in tarief voor panden in hoogbouw en laagbouw.

  We hanteren hierbij het kostenveroorzakingsprincipe. Dit betekent dat diegenen die kosten maken (de ‘veroorzakers’) deze ook betalen. Dus laat u een gasaansluiting verwijderen? Dan betaalt u ook de kosten. Brengt Liander deze kosten niet bij u in rekening? Dan moeten deze kosten worden opgebracht door iedereen met een gas aansluiting.

 • Ja, dan geldt dat ook.

  Ook aan klanten die overstappen op een duurzaam alternatief (zoals elektrisch verwarmen of een aansluiting voor warmtelevering) voor hun gasaansluiting , brengen wij het tarief in rekening. Dit om de volgende redenen:

  Ook hier geldt dat we de kosten in rekening brengen bij degene die ze ‘veroorzaakt’.

  Wij moeten non-discriminatoir handelen en mogen daarom geen onderscheid maken op basis van de motivatie van klanten. Het is volgens ons (en volgens de huidige wet- en regelgeving) niet eerlijk ten opzichte van de resterende klanten  om géén kosten voor verwijderingen in rekening te brengen.

 • Het warmtetransitiebeleid van de overheid is er op gericht om alle gebouwen  vóór 2050 duurzaam te verwarmen. In het kader van dat beleid staat de bekostiging van het verwijderen van aardgasnetten en –aansluitingen  ter discussie.

  We zijn en gaan in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om per wijk en planmatig woningen en gebouwen afscheid te laten nemen van het  aardgas.  Door de planningen van deze maatschappelijke partners in de warmtetransitie op elkaar af te stemmen, kunnen we de overlast voor bewoners beperken en de kosten laag houden.

Wilt u weten wat de warmtetransitie voor u inhoudt als: