Klimaatakkoord, hoe draag ik mijn steentje bij?

Klimaatakkoord, hoe draag ik mijn steentje bij?

Na vier jaar onderhandelen zetten 195 landen in 2015 hun handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs; het beheersbaar maken van de opwarming van de aarde. Het klimaatakkoord wordt vaak aangehaald, maar wat houdt het precies in? En wat betekent dat voor jou?

Klimaatverandering is niet iets van de laatste tijd. Het Kyoto-protocol dat in 1997 wordt ondertekend moet al voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zorgen, maar daar komt weinig van terecht omdat een van de grootste vervuilers, de Verenigde Staten, het protocol nooit goedkeurt. In 2009 wordt er in Kopenhagen een poging gedaan om tot een verdrag te komen, maar die onderhandelingen lopen stuk.

De belangrijkste punten

In Parijs lukte het dus wel. Maar waar hebben die 195 landen voor getekend?

  • Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden.
  • Aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen moet een einde komen.
  • Vanaf 2020 krijgen armere landen jaarlijks 100 miljard van de rijkere landen om hun economie te helpen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Naast het wereldwijde klimaatakkoord heeft de Europese Unie ook nog scherpe doelstellingen gesteld. Zo moet Nederland in 2020 14% van de energie uit duurzame bronnen halen. Daar loopt Nederland vooralsnog op achter. Nederland is het meest energie-intensieve land van Europa. Het is groot geworden door goedkope energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas. Energie neemt 20% van onze economie in beslag. Omschakelen naar duurzame energie is daarom niet een-twee-drie geregeld.

Wat kunnen wij doen?

Ook voor de consumenten heeft het klimaatakkoord gevolgen. “Zo moet aardgas in 2050 verdwenen zijn in de Nederlandse huishoudens”, zegt Karen de Klerk, betrokken bij de strategie van Liander. “Dat betekent dat er in flink wat buurten door heel Nederland moet worden omgeschakeld naar een andere manier van verwarmen. Dat kan alleen maar door bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij de keuze voor deze alternatieven.”

Ook helpt Liander collectieven van consumenten, bedrijven en instellingen zoals gemeenten en woningcorporaties die zelf een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming. “Wij gaan graag in gesprek met lokale duurzame energie-initiatieven en bedrijven die actief aan de slag willen met bijvoorbeeld duurzame energie of de opslag van energie. Grootschalige toepassing van zonnepanelen of windenergie heeft namelijk al gauw gevolgen voor het net.”

Consumenten kunnen zelf ook hun steentje bijdragen. De slimme meter kan hier een rol in spelen. “De slimme meter is van zichzelf niet slim, maar met verschillende applicaties kun je beter inzicht krijgen in je energieverbruik en wat je kunt doen om je verbruik te verminderen. Liander faciliteert de aanbieders van dat soort applicaties, zodat onze klanten meer keuze hebben en met hun meter echt slimme dingen te doen.”

Het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord lijken nu misschien nog ver weg, maar met kleine stapjes komen we een heel eind. Zeker als iedereen zijn steentje bijdraagt. Van het opwekken van zonne-energie tot het besparen van energie aan de hand van de slimme meter. Want vele handen, maken licht werk.