Netbeheerkosten op factuur van uw leverancier

Netbeheerkosten op factuur van uw leverancier

U betaalt de netwerkkosten niet direct aan ons. Dit gaat via de factuur van uw energieleverancier. Ongeveer driekwart van het bedrag dat u betaalt aan uw energieleverancier is voor de stroom en het gas dat u gebruikt en energiebelasting. 

Gemiddeld is een kwart bestemd voor Liander. Wij zijn geen energieleverancier, maar maken het mogelijk dat anderen (energieleveranciers) gas en/of stroom bij u leveren. Meestal merkt u helemaal niets van ons. U drukt op de lichtknop of zet de verwarming aan. Wij zorgen dat het werkt.