Wanneer is een extra meetpunt nuttig?

Wanneer is een extra meetpunt nuttig?

Met een extra meetpunt (secundair allocatiepunt) kunt u meerdere energieleveranciers op één aansluiting nemen. Hierdoor kunt u uw verbruik en/of teruglevering apart laten meten en verrekenen met verschillende energieleveranciers.

Mogelijke toepassingen voor een extra meetpunt

Voor diverse klantgroepen is de mogelijkheid van één of meerdere extra meetpunten interessant. Enkele voorbeelden zijn:

  • Bedrijven die openbare laadpalen aanbieden bij (winkel)bedrijven. Aanbieders van laadpalen kunnen het beheer en de administratie volledig van het (winkel)bedrijf scheiden.
  • Leasemaatschappijen met elektrische auto's.
  • Zonne-coöperaties kunnen gebruik maken van de bestaande aansluiting van het gebouw waarop de panelen worden gelegd. Gebouweigenaren kunnen hun eigen leverancier blijven kiezen en de bestaande aansluiting wordt hierdoor beter benut.

Volgens de wet zijn extra meetpunten niet toegestaan voor bewoning, zoals bij studentenhuizen of onderhuur.
Wat kost een extra meetpunt voor een kleinverbruikaansluiting?

Bekijk hier de kostenDe kosten van een extra meetpunt bestaan uit het eenmalig aanpassen van de aansluiting en periodieke kosten. Als de aansluiting is beveiligd met smeltzekeringen, dan vervangen we deze voor automaten. Deze werkzaamheden worden ook bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervan vooraf een offerte.
Daarnaast wordt er jaarlijks via de leverancier van de primaire aansluiting een aanvullend tarief per meetpunt in rekening gebracht voor de meterhuur.

Meerdere meetpunten. Eén aansluit- en transportovereenkomst!

Houd er rekening mee dat indien u meerdere meetpunten aanvraagt, deze altijd tot uw aansluiting gaan behoren. Als u uw meetpunten door een derde laat gebruiken, maak dan goede afspraken. Want u blijft verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen uit de aansluit- en transportovereenkomst en moet ons vrijwaren voor eventuele claims van derden die uw meetpunten gebruiken. Wij kennen deze derden immers niet en hebben daar geen overeenkomst mee.

Veelgestelde vragen