Gemeente Leiden zet in op het aardgasvrij maken van kansrijke wijken in 2035

Gemeente Leiden

Op 20 december 2017 tekende de gemeente Leiden een intentieovereenkomst 'Leiden Zuidwest aardgasvrij' met andere partners o.b.v. de Leidse Warmtevisie. 

“50.000 huizen anders verwarmen, een immense opgave!”

 

De gemeente Leiden heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 alle 50.000 huizen anders te verwarmen. Dat betekent dat gemiddeld 1.500 huizen per jaar omgezet moeten worden. Een eerste milestone is het aardgasvrij maken van de kansrijke wijken in 2035. De eerste wijk die aangepakt wordt, is Leiden Zuidwest.

Een immense opgave

De warmtetransitie is een immense opgave, die alleen samen gerealiseerd kan worden. Leiden heeft het goede voorbeeld gegeven door alle relevante partijen aan tafel te brengen, om daarna de wijk in te gaan. Want bij de bewoners wordt uiteindelijk het draagvlak gewonnen.

 

“We moeten hun betrokkenheid, de energie maar ook de mogelijke vragen en zorgen de ruimte geven willen we de warmtetransitie tot een succes maken.”

Ondersteuning van Liander

Wij hebben de gemeente geholpen de uiteenlopende belangen van stakeholders inzichtelijke te maken, met warmtekanskaarten de veroudering van het gasnet inzichtelijk gemaakt en laten zien welke alternatieven in welke wijk tot de opties behoren. Ook hebben we de maatschappelijke kosten voor de komende jaren in beeld gebracht en meegeschreven aan de gemeentelijke warmtevisie.

 

“Wij zijn trots dat we hebben meegeschreven aan de Leidse Warmtevisie en dat we mogen bijdragen aan het aardgasvrij maken van Leiden Zuidwest.”