Werkzaamheden Liander in Bergen

Werkzaamheden Bergen

In Bergen is 2,2 km elektriciteitskabel aan vervanging toe. De huidige kabels liggen 30 jaar in de grond en zijn sterk verouderd. Om de leveringszekerheid van elektriciteit en de veiligheid te garanderen, vervangt Liander deze elektriciteitskabels door nieuwe kabels. Zo kan dit elektriciteitstraject weer voor lange tijd mee. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander uitvoert voor het vervangen van deze kabels.

 
Start werkzaamheden Onbekend
Verwachte einddatum werkzaamheden Onbekend
Soort werkzaamheden Vervangen elektriciteitskabel
Uitvoering namens Liander Stam & Co
 

Werkzaamheden duren langer vanwege gebrek aan materiaal

Oorspronkelijk zou Liander 20 mei starten met de werkzaamheden. Echter, door de toenemende vraag naar energie en daarmee grote vraag naar nieuwe aansluitingen, is er landelijk veel vraag naar elektriciteitskabels. Door deze grote vraag is er op dit moment onvoldoende lengte elektriciteitskabel beschikbaar om geplande werkzaamheden uit te voeren. Onze leverancier doet zijn uiterste best om kabels voor deze werkzaamheden te leveren, maar op dit moment moeten we erop wachten. In voorbereiding op het leggen van de nieuwe kabel, heeft onze aannemer Stam & Co de afgelopen weken op diverse plaatsen in uw buurt de straat/stoep opengebroken. In afwachting van de levering van de kabels heeft Stam & Co deze straten/stoepen weer dichtgemaakt. Op het moment dat de kabels zijn geleverd, hervat Stam & Co de werkzaamheden. Wanneer dit is, kunnen wij helaas niet zeggen. Wij wachten op een leverdatum van de leverancier. Zodra deze bekend is, maken wij een nieuwe planning en informeren wij u, als omwonende hierover.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Op het kaartje hieronder ziet u waar wij in Bergen elektriciteitskabels gaan vervangen.

Werkzaamheden Liander in Bergen

Eerst nieuwe kabel leggen, daarna oude kabel verwijderen

De vervanging van de elektriciteitskabel vindt in twee fases plaats: eerst leggen we de nieuwe kabel in de grond. Deze kabels leggen wij vlak naast de oude kabels. Voor de nieuwe kabels graven wij sleuven in de grond, waar de kabel in wordt gelegd. Op sommige plaatsen trekken we de nieuwe kabel onder de grond door. Dit noemen we een gestuurde boring. Als de nieuwe kabel is gelegd en is aangesloten, verwijderen we de oude kabel: we graven de sleuf open waar de oude kabel in ligt, halen deze eruit en maken de sleuf weer dicht. Door eerste de nieuwe kabel te leggen en daarna de oude te verwijderen garanderen wij continuiteit in de energievoorziening. 

Tijdelijke bestrating

Na het leggen van de nieuwe kabel maken we de straat met tijdelijke bestrating dicht. Pas als de oude kabel verwijderd is, herstraten we definitief. Tussen het aanleggen van de nieuwe kabel en het verwijderen van de oude kabel zit enkele weken.

Aannemer Stam & Co voert namens Liander de werkzaamheden uit.

Planning werkzaamheden

Op dit moment wachten wij op een leverdatum van de leverancier voor levering van de nieuwe elektriciteitskabels. Zodra deze bekend is, maken wij een nieuwe planning en publiceren wij die op deze website.

Veelgestelde vragen werkzaamheden Bergen

 • Direct omwonenden ontvangen een brief waarin zij informatie krijgen over de werkzaamheden. 

  PDF icon Bewonersbrief werkzaamheden Bergen.pdf

  Daarnaast proberen wij u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden. 

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. Direct omwonenden informeren we tijdig met een brief over de soort overlast die ze kunnen verwachten en hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen en wegafzettingen.
  • Verminderde bereikbaarheid wandelpaden door opengebroken stoepen en paden.
  • Beperking parkeergelegenheden en mogelijk op sommige plaatsen parkeerverboden.
  • Geluidshinder door de inzet van materieel langs de route waar wij aan het werk zijn (kranen, trilplaten, lieren).
  • Materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens,kraantjes tractors, aannemer bus).

  Als de werkzaamheden voor woningen plaatsvinden, leggen wij loopplanken en mantelbuizen bij de huisingang zodat deze altijd bereikbaar is, ook voor nooddiensten. 


  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken. Ook houden we de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk. 

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden die Liander uitvoert in Bergen? Dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 - 16.00 uur contact opnemen met onze aannemer Stam & Co via Jelle Tjallingii, communicatiemedewerker, telefoon: 06 82 22 51 64.