Werkzaamheden Liander verbreden A12

Werkzaamheden verbreden A12

In het project ViA15 gaat Rijkswaterstaat de A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk verbreden. Om de extra rijstroken op de A12 te realiseren, verlegt Liander vooraf verschillende elektriciteitskabels en gasleidingen. Maar ook tijdens het realiseren van de rijstroken voeren wij verschillende werkzaamheden uit. Hieronder leest u welke werkzaamheden wij waar en wanneer uitvoeren. 

Fase Soort werkzaamheden Start werkzaamheden Verwachte einddatum werkzaamheden
Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden verbreden A12 Verleggen elektriciteitskabels en gasleidingen  Mei 2018 December 2018
Fase 2: Werkzaamheden tijdens verbreding A12 Verleggen elektriciteitskabels en gasleidingen  2020 Nog niet bekend

Planning werkzaamheden verbreden A12

De werkzaamheden van Liander voor verbreding van de A12 bestaat uit twee fases. In fase 1 voeren wij de werkzaamheden uit ter voorbereiding van het verbreden van de A12. In fase 2 voeren wij werkzaamheden uit tijdens het verbreden zelf.

Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden verbreden A12

Van mei tot december 2018 voerde Liander op vier locaties werkzaamheden uit ter voorbereiding op het verbreden van de A12. We verlegden bestaande elektriciteitskabels en/of gasleidingen. In de tabel hieronder ziet u waar wij aan het werk waren.

Locatie Planning Stand van zaken
Roodwilligenstraat, Duiven Half mei - half juni  Werkzaamheden afgerond
A12 tussen Duiven en Zevenaar Half juli - eind oktober Werkzaamheden afgerond
Hazenpad Zevenaar Eind augustus - half oktober Werkzaamheden afgerond
Edisonstraat Zevenaar Half oktober - eind december Werkzaamheden afgerond

Onze aannemer Firma A.Hak voerde de werkzaamheden uit. A.Hak hield direct omwonenden op de hoogte via de BouwApp (gratis te downloaden via Google Play of de App Store) en via brieven.

Fase 2: Werkzaamheden tijdens verbreding A12

In 2020 start Rijkswaterstaat met de daadwerkelijke verbreding van de A12. Tijdens deze realisatie gaat Liander de noodzakelijke elektriciteitskabels en gasleidingen verleggen. Ook verwijderen we dan overbodige kabels en leidingen. Het verleggen en verwijderen van kabels en leidingen doen wij in nauw overleg met de aannemer van Rijkswaterstaat. We stemmen onze werkzaamheden onderling af en waar het kan combineren we werkzaamheden. 

Op dit moment hebben wij nog geen exacte planning van deze werkzaamheden. Zodra de planning gereed is, delen wij die op deze pagina. 

Werkzaamheden Liander doortrekken A15

Liander voert ook werkzaamheden uit voor het doortrekken van de A15. Lees hier waar en wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden. 

Meer weten over het project ViA15? Bekijk de veelgestelde vragen.