Netbeheerder Liander kondigt in Flevoland grootste investeringspakket ooit aan

Netbeheerder Liander kondigt in Flevoland grootste investeringspakket ooit aan

In Flevoland neemt netbeheerder Liander de komende drie jaar extra capaciteit op zes elektriciteitsverdeelstations in gebruik. Ook legt Liander in de provincie ruim 500 km extra elektriciteitskabel en plaatst de netbeheerder 181 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Flevoland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €220 miljoen. Deze investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen en knelpunten op het elektriciteitsnet op te lossen. Naast de uitbreiding van het elektriciteitsnet werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Dit is te lezen in het nieuwe tweejaarlijks 'Investeringsplan elektriciteit en gas' dat Liander op zijn website heeft gepubliceerd.  

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie en agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken en bedrijfsterreinen steeds meer elektriciteit. Liander voorziet dat tot 2031 circa 24 van de 38 elektriciteitsstations in Flevoland overbelast raakt als de netbeheerder niets doet. In het Investeringsplan beschrijft de netbeheerder concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.  

Om aan de snel aantrekkende vraag naar netcapaciteit te kunnen voldoen is op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In 2021 sloot Liander al 10% meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020, legde een recordlengte aan elektriciteitskabels en plaatste of verving 12% meer transformatorhuisjes.  

Veelvoud aan ontwikkelingen  

Flevoland vraagt steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Zo is de regio sterk in trek bij ontwikkelaars van windparken, zonneparken en zonnedaken. De regio heeft een forse ambitie uitgesproken om voor 2030 met name met zonnepanelen een grote hoeveelheid extra groene stroom op te wekken.  

Verder neemt de vraag naar elektriciteit in Flevoland snel toe door verschillende ontwikkelingen. Zo moeten er tot 2030 enkele tienduizenden nieuwe duurzame woningen bijkomen. Woningen die niet zijn aangesloten op het gasnet verbruiken vier keer meer elektriciteit dan woningen met een aardgasaansluiting. Daarnaast zal een deel van de huidige woningen van aardgas overstappen op elektriciteit. Ook het aantal elektrische auto's, vrachtwagen en bussen neemt sterk toe, waardoor de vraag naar elektriciteit toeneemt. In het algemeen trekken de ontwikkelingen op bedrijfsterreinen in de provincie aan en verduurzamen ondernemers hun energievoorziening waarbij ook zij overstappen van aardgas op elektriciteit. Aan de westzijde van de Flevopolder groeit met de komst van datacentra de vraag naar elektriciteit.  

Noordoostpolder  

In de Noordoostpolder heeft Liander de uitbreiding van de elektriciteitsstations Luttelgeest en Emmeloord recent afgerond en in gebruik genomen. Daarnaast realiseert Liander de komende drie jaar naar verwachting twee nieuwe kleinere stations in de omgeving van Urk en Tollebeek. In de Noordoostpolder versterkt Liander het middenspanningsnet als onderdeel van het programma NuLelie, dat ook in Friesland wordt uitgerold.  

Flevopolder  

Liander neemt in de Flevopolder de komende drie jaar extra capaciteit in gebruik op de bestaande elektriciteitsstations in Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, waaronder een nieuw station in het midden van de polder en een station ten oosten van Dronten.  

Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem  

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het Investeringsplan 2022 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.  

Liander wil dat klanten tijdig de capaciteit en energie krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Liander vraagt daarom Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst en zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen.  

In de infographic is te zien waar Liander in Flevoland in de periode 2022 – 2031 nieuwe elektriciteitsstations bouwt of bestaande stations uitbreidt.

 

Zie voor informatie over de regio Flevoland Regio Flevoland