Visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Rol Liander warmtetransitie

Liander staat voor een duurzame, betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder gelijke condities bereikbare energievoorziening. We werken samen met stakeholders om dit voor de warmtetransitie te realiseren.

Liander helpt stakeholders weloverwogen keuzes te maken

Liander zoekt pro-actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders. We helpen hen beslissingen te nemen:

 • over een nieuwe duurzame energievoorziening
 • zowel in hun eigen belang als in het publieke belang

Dit doen wij door:

 • pro-actief vraagstukken op tafel te leggen
 • onze kennis over de bestaande netten en de alternatieven te delen
 • de technische en financiële consequenties van keuzes in kaart te brengen
 • samenwerking in de uitvoering.

Als netbeheerder hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Daarom willen we tijdig bij de planvorming betrokken zijn. Zo kunnen onze stakeholders een weloverwogen keuze maken. En werken we samen aan het best passende energienet voor de toekomst.

Nieuwe warmteoplossingen tegen laagste maatschappelijke kosten

De kosten voor de warmtetransitie kunnen we beperken door:

 • vroegtijdig inzicht in de plannen
 • geen nieuwe aardgasnetten aanleggen
 • levensduur van gasnetten optimaal te benutten
 • elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren
 • warmtenetten aanleggen die voor meerdere partijen toegankelijk zijn

Inzicht in huidige gasnetten

Liander heeft de huidige gasnetten in per gemeente inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Willen we de maatschappelijk kosten zo laag mogelijk houden? Dan is het ouderdom van de gasnetten een van de factoren om rekening mee te houden. Graag gaan wij met u in gesprek over deze informatie.

Duurzame beleidskeuzes: welke afweging maakt u?

Duurzaam gas of een warmtenet? Ontdek de alternatieven voor aardgas en de voor- en nadelen per oplossing.

De warmtetransitie in uw gemeente

Van transitievisie naar concrete uitvoering in de wijk. Waar moet u rekening mee houden? Liander zet alle stappen voor u op een rij.

Meer weten of hulp nodig?

Liander helpt graag om tijdig samen tot de beste oplossing te komen. We zetten onze expertise in om u te helpen met een succesvolle overgang naar duurzame warmte. Wilt u meer weten of kunnen we u helpen om inzicht te geven in de data voor uw gemeente, neem dan gerust contact op met uw relatiemanager.

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers Foodvalley en Noordoostpolder
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland, Hollands Kroon en Texel
Christel Pieper Friesland: zuiden en Leeuwarden
Renee Barbilion Renée Barbilion Friesland: noorden en Waddeneilanden
Fleur Elfrink Het Gooi en Flevopolder
Fetse Visser Fetse Visser Duin- en Bollenstreek
Mhamed el Makhloufi Leiden en omgeving
Peter Graafland Peter Graafland Zuid-Kennemerland en Holland Rijnland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek-Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
Mark Valkering Mark Valkering Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
René Lemein René Lemein Noord-Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland