Visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Rol Liander warmtetransitie

Liander ziet het als haar maatschappelijke opdracht om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Liander is onderdeel van Alliander. Alliander staat als onafhankelijk netwerkbedrijf voor het borgen van het publieke belang bij de (her)inrichting van de energie-infrastructuur. Onze missie is iedereen onder gelijke condities toegang tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie te geven.

Onze visie: nieuwe warmteoplossingen tegen laagste maatschappelijke kosten

Liander helpt bij de realisatie van de lokaal best passende warmteoplossing tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deze kosten kunnen worden beperkt door:

 • geen nieuwe aardgasnetten aan te leggen
 • levensduur van gasnetten optimaal te benutten
 • elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren
 • warmtenetten aan te leggen die voor meerdere partijen toegankelijk zijn

Daarom sturen we aan op:

 • Aardgasvrije nieuwbouw

  Nieuwbouw heeft een lage warmtevraag en kan relatief eenvoudig duurzaam en betaalbaar gebouwd worden. Aardgas is volgens Liander daarom geen verstandige keuze.
 • Slim afbouwen of hergebruiken van gasnetten in de bestaande bouw

  Hier ontwikkelde Liander een aanpak voor.
 • Inzet van collectieve warmtevoorzieningen

  Daar waar duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn, blijven of komen is omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening (nu al) mogelijk.
 • Gebruik van open warmtenetten

  Om te zorgen voor betaalbaarheid en bereikbaarheid is het essentieel dat nieuwe warmteoplossingen – net als de huidige elektriciteit- en gasnetten – open zijn. Open betekent dat meerdere aanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Met een open net kunnen bewoners zelf kiezen wie hun leverancier is. Wanneer u kiest voor een warmte- of biogasnet dan is Firan één van de mogelijke marktpartijen die dit op een open wijze realiseert. 
 • Slim (efficiënt) en op tijd uitbreiden of verzwaren van elektriciteitsnetten

Rol Liander in aardgasloos wonen

Liander zoekt actief de samenwerking met gemeenten, maar ook met woningcorporaties en andere stakeholders. We delen onze kennis over de huidige energienetten en over de technische en financiële consequenties van de gewenste duurzame energievoorziening. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken. Liander zorgt dat de nieuwe oplossing optimaal past binnen de bestaande infrastructuur.

Inzicht in huidige gasnetten

Liander heeft de huidige gasnetten in uw gemeente inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Ouderdom van de gasnetten is een van de factoren om rekening mee te houden, willen we de maatschappelijke kosten zo laag als mogelijk houden. Graag gaan wij met u in gesprek over deze informatie.

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

In gesprek met uw relatiemanager

Wilt u meer weten of hulp bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij Liander:

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei en Flevoland
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Noord-Friesland
Renske den Exter Renske den Exter West-Friesland
Christel Pieper Zuid-Friesland
Fleur Elfrink Het Gooi
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland en Alkmaar
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Rob Dado Rob Dado Rivierenland
Marloes Marloes Tonen Rivierenland en Arnhem-Nijmegen