Visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Rol Liander warmtetransitie

Liander staat voor een duurzame, betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder gelijke condities bereikbare energievoorziening. We werken samen met stakeholders om dit voor de warmtetransitie te realiseren.

Liander helpt stakeholders weloverwogen keuzes te maken

Liander zoekt pro-actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders. We helpen hen beslissingen te nemen:

 • over een nieuwe duurzame energievoorziening
 • zowel in hun eigen belang als in het publieke belang

Dit doen wij door:

 • pro-actief vraagstukken op tafel te leggen
 • onze kennis over de bestaande netten en de alternatieven te delen
 • de technische en financiële consequenties van keuzes in kaart te brengen
 • samenwerking in de uitvoering.

Als netbeheerder hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Daarom willen we tijdig bij de planvorming betrokken zijn. Zo kunnen onze stakeholders een weloverwogen keuze maken. En werken we samen aan het best passende energienet voor de toekomst.

Nieuwe warmteoplossingen tegen laagste maatschappelijke kosten

De kosten voor de warmtetransitie kunnen we beperken door:

 • vroegtijdig inzicht in de plannen
 • geen nieuwe aardgasnetten aanleggen
 • levensduur van gasnetten optimaal te benutten
 • elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren
 • warmtenetten aanleggen die voor meerdere partijen toegankelijk zijn

Inzicht in huidige gasnetten

Liander heeft de huidige gasnetten in per gemeente inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Willen we de maatschappelijk kosten zo laag mogelijk houden? Dan is het ouderdom van de gasnetten een van de factoren om rekening mee te houden. Graag gaan wij met u in gesprek over deze informatie.

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

In gesprek met uw relatiemanager

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei en Flevoland
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Noord-Friesland
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland
Christel Pieper Zuid-Friesland
Fleur Elfrink Het Gooi
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland en Alkmaar
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland