Duurzame beleidskeuzes: welke afweging maakt u?

Liander werkt mee aan de warmtetransitie in Nederland. We sluiten nieuwbouwhuizen niet meer aan op aardgas en denken mee over de best passende warmteoplossingen in de wijk. Benieuwd naar de alternatieven?

Een nieuwe warmtevoorziening heeft grote impact op woningen, wijken en de infrastructuur. Wijk voor wijk moet worden nagedacht over de best passende energie-infrastructuur. Liander onderzoekt van alle warmtealternatieven de impact op het net de openbare ruimte. We ondersteunen gemeenten en geeft inzicht in de consequenties van warmtevoorzieningen, energiebesparing en de staat van onze netten.

Elke warmteoplossing heeft  impact op het huidige gas- en elektriciteitsnet. Het aanleggen of aanpassen van energienetten kan een lange doorlooptijd hebben. Daarom is het belangrijk dat de netbeheerder tijdig wordt betrokken bij het proces.

Nieuwe collectieve warmteoplossingen

De keuze voor een nieuwe warmtevoorziening is een lokale én collectieve opgave. Let bij het kiezen van een nieuwe warmteoplossing op het bouwtype, de aanwezigheid van warmtebronnen, de ambities van de gemeente en de wensen van bewoners.

Bekijk het stappenplan

Lees hier meer over warmteoplossingen