Openbare verlichting

Openbare verlichting

Liander is uw partner voor ondergrondse werkzaamheden aan de Openbare Verlichting (OVL). Gemeenten, provincies of de door u geautoriseerde aannemers kunnen bij Liander terecht voor nieuwe OVL-aansluitingen. En uiteraard ook voor wijzigingen aan het bestaande OVL-net.

Voor het aanvragen van aansluitingen voor openbare verlichting, kunt u het OVL-portaal gebruiken. Via dit portaal regelt u ook het verwijderen, verplaatsen of af- en heraansluiten van openbare verlichting.

OVL-aansluiting aanvragen

Icoon Ik word afgesloten

Aansluitingen voor openbare verlichting vraagt u snel en eenvoudig aan via het OVL-portaal, bekijk de handleiding. Dit is het overzicht met gecontracteerde OVL aannemers hiervoor.

Tarieven OVL-aansluitingen

Bekijk de OVL-tarieven onder Overige diensten > Openbare verlichting

FlexOVL voor gemeentes

Icoon Dag en nachtstroom

Met FlexOVL krijgen gemeentes meer flexibiliteit, controle over en inzichten in hun openbare verlichting.

OV Storingen portaal voor overheden

Icoon Ik word afgesloten

Met de OV Portal kunt u als gemeente of aannemer storingen aan de openbare verlichting melden en inzien.

Meer info?

Icoon Geen antwoord op uw vraag

Heeft u vragen over openbare verlichting? Of wilt u toegang tot het OV Portaal? Stuur ons Team Openbare Aansluiting dan een
e-mail of bel ons. Bekijk hier waar u uw OVL-vraag kunt stellen. 

Straatverlichting stuk?

Brandt de straatverlichting niet in uw straat of wijk? Of is een lantaarnpaal beschadigd?
Meld dit dan bij uw eigen gemeente

 

 

Presentaties en handleidingen openbare verlichting

Veelgestelde vragen openbare verlichting

 • Wilt u toegang tot het OVL-portaal? Neemt u dan contact op met ons Team Openbare Aansluiting via telefoonnummer 088 542 63 64 of via openbare.aansluiting@liander.nl.

 • Neem contact op met Team Openbare Aansluiting op 088 - 542 6364. Zij helpen u graag verder.

 • Het contract met Ziut loopt af in 2019 en als netbeheerder is het wenselijk om zélf de coördinatie voor ondergronds werk aan de openbare verlichting te doen en strakker de regie te voeren.

 • Liander wil strakker de regie voeren als netbeheerder. Daar hoort bij dat wij zelf coördinerend zijn in het ondergrondse werk aan de openbare aansluitingen.

 • In het OVL-portaal krijgt u een indicatie van de kosten te zien. De tarieven voor openbare verlichting vindt u ook op het Tarievenblad onder Overige diensten > Openbare Verlichting

 • Heeft u vragen over openbare verlichting? Neemt u dan contact op met ons Team Openbare Aansluiting via telefoonnummer 088 542 63 64 of via openbare.aansluiting@liander.nl.

 • Liander contracteert dezelfde aannemer als de contractpartij voor bovengronds. Zodoende kan de aanvrager ervoor zorgen dat het bovengrondse werk, en het ondergrondse werk bij dezelfde aannemer terecht komt.

 • Liander contracteert dezelfde aannemer als de contractpartij voor bovengronds. Zodoende kan de aanvrager ervoor zorgen dat het bovengrondse werk, en het ondergrondse werk bij dezelfde aannemer terecht komt. Mocht dit, door welke reden dan ook, niet mogelijk zijn, dan zorgt Liander voor een uitvoerende partij. Dat kan een OVL-aannemer uit de buurt zijn, maar ook de gebiedsaannemer van Liander.

 • Ja, voor het uitvoeren van een OVL-aanvraag is het nodig dat u de algemene voorwaarden van Liander accepteert.

 • Ja, er is een apart tarief voor het vrijschakelen van een kabel. Als een kabel is vrijgeschakeld, hoeft er minder met verbindingsmoffen gewerkt te worden. Bij een aanvraag van vijf of meer aansluitingen op één kabel kan ervoor gekozen worden om de kabel vrij te schakelen. Hier staat een klanttarief tegenover, maar over de totale aanvraag zullen de kosten hierdoor lager zijn.

 • In onze OVL-tarieven zit geen staffel omdat de tarieven gebaseerd zijn op de totale kosten van het OVL werkpakket. De prijzen voor 2019 zijn inmiddels vastgesteld en hierin zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Bij het vaststellen van de prijzen voor 2020 zullen we de staffelkorting in overweging nemen.

 • Liander stuurt de factuur naar uw organisatie, dat is een gemeente of provincie. 

 • Dat kan helaas nog niet. De factuur kan naar één digitaal factuuradres worden gestuurd. Dat moet het e-maladres zijn van de organisatie die de opdracht verstrekt. Bijvoorbeeld de provincie of gemeente.

 • Helaas is dit op dit moment niet mogelijk. U kunt enkel een permanent afwijkend digitaal factuuradres opgeven. De factuur zal vervolgens voor iedere aanvraag naar dit adres verstuurd worden. Indien dit adres permanent moet wijzigen, kunt u deze wijziging aan ons doorgeven via telefoon of e-mail.

 • Ja dat kan, De gemeente is verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de factuur. Wij controleren niet waar de betaling vandaan komt.

 • Wij kunnen de factuur op dit moment naar één e-mailadres sturen. Mocht u zelf de factuur door een andere partij willen laten voldoen, dan zult u de factuur zelf door moeten sturen. Hierbij houden wij de gemeente wel verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de factuur.

 • Ontvangt u uw factuur digitaal? Dan kunt u deze doorsturen naar uw aannemer. De aannemer mag de factuur vervolgens ook voldoen. Tip: Bij de aanvraag heeft de aanvrager de mogelijkheid om een eigen kenmerk in te voeren. Dit kenmerk komt op de factuur te staan. Indien u goede afspraken maakt met uw aannemer over de vulling van dit kenmerk is het eenvoudig om de factuur te herkennen en door te sturen.

 • Wij vragen u de factuur binnen 14 dagen te betalen. Ook wanneer een andere partij namens u de factuur betaalt, bent u hiervoor verantwoordelijk. Wanneer er niet binnen 14 dagen wordt betaald, communiceren wij hierover rechtstreeks met u als opdrachtgever.

 • Ja dat kan. Wanneer u een aannemer op het oog heeft die al een overeenkomst heeft met Liander, kunnen wij dit snel regelen. Wanneer u wilt werken met een aannemer die bij ons nog niet bekend is, zullen wij de aannemer eerst moeten toetsen en contracteren.

 • Dat is helaas niet mogelijk. U kunt alleen een aanvraag indienen waarbij de aannemer bekend is.

 • In het portaal kunt u een wensweek aangeven waarop u het werk uitgevoerd wilt hebben.  Wij gaan er vanuit dat de aannemer het werk uiterlijk binnen enkele maanden gaat uitvoeren.

 • Alle nieuwe aanvragen voor ondergrondse werkzaamheden kunt u vanaf 1/1/2019 alleen nog maar bij Liander doen.

 • De contactgegevens die ingevuld zijn bij ‘contactpersoon’ in het portaal ontvangt de werkvoorbereiding per e-mail.