Visie en rol van Liander op aardgasloos wonen

Liander staat voor een duurzame, betrouwbare, betaalbare en voor iedereen onder gelijke condities bereikbare energievoorziening. We werken samen met stakeholders om dit voor de warmtetransitie te realiseren.

Liander helpt stakeholders weloverwogen keuzes te maken

Liander zoekt pro-actief de samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders. We helpen hen beslissingen te nemen:

 • over een nieuwe duurzame energievoorziening
 • zowel in hun eigen belang als in het publieke belang

Dit doen wij door:

 • pro-actief vraagstukken op tafel te leggen
 • onze kennis over de bestaande netten en de alternatieven te delen
 • de technische en financiële consequenties van keuzes in kaart te brengen
 • samenwerking in de uitvoering.

Als netbeheerder hebben wij een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Daarom willen we tijdig bij de planvorming betrokken zijn. Zo kunnen onze stakeholders een weloverwogen keuze maken. En werken we samen aan het best passende energienet voor de toekomst.

Nieuwe warmteoplossingen tegen laagste maatschappelijke kosten

De kosten voor de warmtetransitie kunnen we beperken door:

 • vroegtijdig inzicht in de plannen
 • geen nieuwe aardgasnetten aanleggen
 • levensduur van gasnetten optimaal te benutten
 • elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren
 • warmtenetten aanleggen die voor meerdere partijen toegankelijk zijn

Inzicht in huidige gasnetten

Liander heeft de huidige gasnetten in per gemeente inzichtelijk gemaakt in online gaskaarten. Deze gaskaarten laten de ouderdom van het gasnet zien. Willen we de maatschappelijk kosten zo laag mogelijk houden? Dan is het ouderdom van de gasnetten een van de factoren om rekening mee te houden. Graag gaan wij met u in gesprek over deze informatie.

Lees hier meer over duurzame beleidskeuzes en krijg meer informatie over de warmtetransitie in uw gemeente