Wat regelt u voor de RTI-aansluiting?

Uw aansluiting heeft verplicht een RTI nodig. Hier dient u een aantal zaken zelf voor te regelen. Wij informeren u als we de RTI gaan plaatsen.

Nadat de RTI geplaatst is én u voldoet aan alle voorwaarden voor inbedrijfstelling, dan kunnen we uw aansluiting in bedrijf stellen en de RTI gaan inzetten.

1. Reserveer ruimte voor de RTI

In uw inkoopruimte reserveert u ruimte voor de RTI. In het Programma van Eisen kunt u zien waar uw inkoopruimte aan moet voldoen.

In de installatie instructie kunt u zien hoe u de RTI moet implementeren.

Schematische weergave van de inrichting van de RTI-installatie

2. Neem een RTI-product af

U schaft bij de inkoopruimte zelf een RTI-product aan. Op de site van Netbeheer Nederland staat een overzicht van goedgekeurde RTI-producten die u voor uw inkoopruimte kunt aanschaffen. Deze producten zijn door onafhankelijke partijen getest en goedgekeurd.

Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en onderhoud

U bent eigenaar van en verantwoordelijk voor het RTI-product in uw inkoopruimte, het zogenaamde eindpunt klant. U onderhoudt dit ook. Wij zijn eigenaar van het RTI-product aan de Liander-zijde (het eindpunt netbeheerder). De netbeheerder is hier verantwoordelijk voor en zorgt voor het onderhoud ervan.  

3. Neem kennis van de vergoedingen en kosten

Vergoedingen bij afregelen

Als we u afregelen, kan een vergoeding van toepassing zijn. Dit is afhankelijk van de toepassing van de RTI (bijv. ingrijpen bij overbelasting). Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) stelt deze tarieven vast in nationaal gestandaardiseerde toepassingskaders. Het GEN stelt deze kaders op en beheert deze ook. Als we via de RTI een vermogenskader naar u communiceren, verwijzen we daarbij altijd naar een toepassing. Daardoor weet u waarom u een kader ontvangt en of een vergoeding van toepassing is. 

  Kosten RTI

  U betaalt voor de kosten voor het plaatsen en het gebruik van het gedeelte van de RTI in de inkoopruimte. Ook betaalt u kosten voor het inzichtelijk maken van de meetdata en het regelbaar maken van uw energievoorziening. De kosten voor het plaatsen en het gebruik van het RTI-product aan de zijde van het net (inkoopruimte van Liander) nemen wij voor onze rekening.

  Dit betekent het volgende:

  U regelt en bekostigt:

  • Eindpunt klant (middels een goedgekeurd RTI-product)
  • De wandcontactdoos om het Eindpunt van netbeheerder op aan te sluiten  
  • Het aansluiten van de wandcontactdoos aan uw zijde
  • Een eventuele signaalversterker voor het overbruggen van lange afstanden  
  • De interfacekabel moet voldoende lengte hebben om de afstand tussen het Eindpunt netbeheerder en Eindpunt klant te overbruggen  
  • Het aansluiten van de interfacekabels aan het Eindpunt klant 
  • Het maken en afdichten van een doorvoer van netbeheerders-zijde naar klant-zijde (bij een brandwerende scheiding moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om de gemaakte doorvoer weer brandwerend af te dichten)  
  • Werkzaamheden om actuele metingen door te geven via het eindpunt klant 
  • Overige uren van betrokkenen bij de connectiviteitstest  
  • Een eventuele buitenkast, wanneer onvoldoende ruimte beschikbaar is voor een RTI-product in de Liander zijde van het klantstation. Deze buitenkast wordt geleverd door Liander.  

  Wij regelen en bekostigen:

  • Eindpunt netbeheerder (middels een goedgekeurd RTI-product)
  • De plaatsing en installatie van het Eindpunt netbeheerder  
  • Het aansluiten van de interfacekabels (230v en UTP) op het eindpunt netbeheerder  
  • De uren van onze medewerkers voor de connectiviteitstest  
  • De inbedrijfstelling van de installatie  

  4. Aansluiting met RTI in bedrijfstellen

  Om uw aansluiting met RTI in bedrijf te kunnen stellen, of om u het aanvullende vermogen toe te kennen, moet uw RTI-product werken en gekoppeld zijn aan ons RTI-product. Houdt u er rekening mee dat er mogelijk levertijd zit op de RTI-producten voor uw klantstation. Het installeren van de RTI aan onze zijde heeft geen invloed op de aansluittermijn van uw aanvraag.