De Realtime Interface

Vanaf 1 januari 2024 is de Realtime Interface (RTI) verplicht voor u als u energie teruglevert met een gecontracteerd transportvermogen tussen de 1.000 en 50.000 kW.

De RTI maakt het mogelijk om de hoeveelheid teruggeleverde energie aan te passen aan de op dat moment beschikbare capaciteit op het net. Dit noemen we vermogenssturing. Doordat het elektriciteitsnet op veel plekken vol is, is er een steeds groter risico op overbelasting van het net. Om het net veilig en betrouwbaar te houden is het noodzakelijk dat de netbeheerder kan ingrijpen om grote storingen te voorkomen. In het ergste geval betekent dit dat u wordt afgeschakeld.

Dankzij de RTI wordt u niet afgeschakeld, maar ontvangt u een instructie voor afregeling. Bij afregelen verlagen wij het maximum vermogen wat u kunt terugleveren. U behoudt spanning en kunt blijven terugleveren, maar wel minder. Daarmee draagt vermogenssturing positief bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Ook ontstaat er meer ruimte op het net voor teruglevering en daardoor kunnen we klanten sneller aansluiten of hen meer vermogen toekennen. Zo kan ook uw regio economisch verder groeien en verduurzamen.

Wat regelt u voor de RTI?

Heeft u een nieuwe aansluiting of verhoogt u uw gecontracteerd vermogen vanaf 1 januari 2024? Dan is een RTI voor u verplicht. U dient daar een aantal zaken voor te regelen:

  1. Reserveer ruimte voor de RTI
  2. Schaf een RTI-product aan
  3. Er zijn kosten verbonden aan de RTI, bekijk welke u regelt en bekostigt
  4. Zorg dat uw RTI-product werkt en gekoppeld is aan die van ons

Voor wie is de RTI?

Vanuit Europese wetgeving worden invoeders, ofwel klanten die terugleveren, vanaf 1.000 kW verplicht om een interface beschikbaar te stellen aan hun netbeheerder, om het actief vermogen te kunnen reduceren. Met de ontwikkeling van de RTI wordt invulling gegeven aan de interface bepalingen uit de Europese code ‘Requirements for Generators’ (RfG). 

Wij kiezen ervoor om te focussen op klantsituaties waarin er iets verandert. Dit zijn de nieuwe aanvragen voor een nieuwe aansluiting en nieuwe aanvragen om een verzwaring. Ook de klanten die aan de beurt komen nadat ze op de wachtlijst hebben gestaan én op dat moment de offerte voor de aansluiting nog niet getekend hebben, zijn voor ons in beeld. Een RTI wordt vanuit ons vooralsnog niet vereist wanneer u meer wilt terugleveren op een bestaande AC5 aansluiting (1.000-2.000 kW).

Valt u buiten onze huidige focus én u wilt zelf de RTI? Neem dan contact met ons op. Voor alle klanten die terugleveren vanaf 160 kVA werken we mee aan het realiseren van vermogenssturing door middel van de RTI. 

Is er een DER-kast van ons actief in uw aansluiting? Dan verandert er niets voor u. De DER-kast is een Liander specifieke voorloper van de Netbeheer Nederland standaard RTI. Met de DER-kast kan al vermogenssturing worden toegepast

De RTI is een wettelijke verplichting. Lees hier meer over deze wetgeving

Meer weten?