Drukte op het elektriciteitsnet. Hoe komt dat?

Drukte op het elektriciteitsnet

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen. Dit doen we vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

De economie van Nederland groeit door en de energietransitie versnelt verder. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar het elektriciteitsnet vol raakt.

Extra netcapaciteit niet meer altijd meteen beschikbaar

Op verschillende plekken in het net kan het verkrijgen van extra netcapaciteit langer duren voor zakelijke klanten die een grootverbruikaansluiting hebben of willen. Dit kan zowel gelden voor het afnemen als voor het terugleveren van elektriciteit.

Investeren in uitbreiding en verzwaring van het net

Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen, breiden we het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Zo investeerden we in 2020 bijna 900 miljoen euro aan bijvoorbeeld de bouw van nieuwe onderstations en het aanleggen van extra elektriciteitskabels. Benieuwd naar de werkzaamheden die wij in verschillende regio’s uitvoeren? Bekijk de verschillende werkzaamheden per postcodegebied.

Daarnaast passen we nieuwe technologieën toe in onze netten om het energienet zo optimaal mogelijk te benutten.

Beschikbaarheid capaciteit

Hier vindt u elke twee weken een update van de beschikbare capaciteit op ons net. 

Oplossingen en maatregelen

Liander werkt aan oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen over capaciteit van het elektriciteitsnet

 • Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor het vrijkomen van capaciteit op het net. Hieronder lichten we ze toe.

  We hebben een knelpunt opgelost
  We breiden het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Dit doen we om knelpunten in het net op te lossen. Zo voldoen we aan de toenemende vraag naar stroom en het toenemende aanbod van duurzame stroom.

  Het gebied blijft transparant zolang er voldoende capaciteit is op het net. Dit kan veranderen door een groei in de vraag naar stroom of in het lokale aanbod van groene stroom. Kabels en installaties kunnen hierdoor weer vol raken. Het gevolg daarvan is dat er opnieuw geen ruimte voor nieuwe aanvragen beschikbaar is.

  De vraag naar stroom of het aanbod van groene stroom verandert
  Het kan voorkomen dat één of meer klanten hun vermogensvraag intrekken. De vraag naar stroom en het aanbod van duurzaam opgewekte stroom verandert namelijk continu. Daardoor komt er tijdelijk capaciteit beschikbaar.

  Beter inzicht door gebruik van data
  Liander werkt hard aan de digitalisering van het elektriciteitsnet. Zo krijgen we beter zicht op het benutten van de capaciteit van onze netten. Daarvoor plaatsen we bijvoorbeeld sensoren in transformatorruimten. We kunnen ook gebruik maken van de informatie uit de slimme meters. Dat doen we alleen wanneer klanten ons daar toestemming voor geven.

  Met de inzichten uit deze data:

  • bepalen we waar we het net gaan uitbreiden.
  • komen we tot nieuwe inzichten over de druk op het net.
  • bedenken we oplossingen, die op korte termijn ruimte bieden.
 • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In sommige gebieden zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

 • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

 • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.  
  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

 • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt niet voor consumenten.

 • In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied is géén tekort aan transportcapaciteit. In de meeste gevallen kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen. Uitsluitend in de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen.

 • Nee, niet in alle gevallen. In gebieden met schaarste aan transportcapaciteit, kan Liander helaas niet altijd voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor extra vermogen. Op het moment dat u als klant in dit gebied wilt uitbreiden en meer transportvermogen aanvraagt, moeten wij helaas een 'transportbeperking' invoeren. Hierdoor kunt u tijdelijk beperkter groeien dan het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van uw aansluiting. Dus wanneer u meer verbruikt dan uw gecontracteerde transportvermogen (=overschrijden), dan leidt dit niet automatisch tot een blijvend hoger gecontracteerd transportvermogen. 

  Een aanvraag voor meer vermogen kunt u doen via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088 542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra capaciteit vrijkomt op het stroomnet. Dit kan wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt. 

 • Via deze pagina heeft u toegang tot onze transportprognoses (T-prognoses) en realisaties per deelnet. Gegevens worden 's nachts automatisch bijgewerkt.