Drukte op het elektriciteitsnet

Drukte op het elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dat komt mede door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren zoals glastuinbouw. Op deze plaatsen kan het gebeuren dat het verkrijgen van extra netcapaciteit langer duurt voor zakelijke klanten die een grootverbruikaansluiting hebben of willen. Dit kan zowel gelden voor het afnemen als voor het opwekken van elektriciteit.

In ons gebied is de vraag naar netcapaciteit van partijen die grootschalig elektriciteit opwekken in korte tijd veel sneller toegenomen dan voorzien. Ook zijn er gebieden waar de afname van elektriciteit fors is gegroeid. Door deze ontwikkelingen ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnet.

Investeren

Om aan de toenemende vraag te voldoen, breiden we het elektriciteitsnet op veel plaatsen fors uit. Zo investeerden we in 2019 ruim 800 miljoen in onze energienetten. Uitbreiding kost veel tijd, onder meer door lange vergunningstrajecten. Daarnaast staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici. Hierdoor lopen wachttijden voor netuitbreidingen op.

 

Actuele informatie per gebied

Actuele informatie per gebied

Hier vindt u de meest actuele informatie over de capaciteit in ons verzorgingsgebied voor zakelijke grootverbruik klanten.

Oplossingen en maatregelen

Oplossingen en maatregelen

Liander werkt aan oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen over capaciteit van het elektriciteitsnet

 • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In sommige gebieden zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

 • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

 • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.  
  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

 • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt niet voor consumenten.

 • In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied is géén tekort aan transportcapaciteit. In de meeste gevallen kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen. Uitsluitend in de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen.

 • Nee, niet in alle gevallen. In gebieden met schaarste aan transportcapaciteit, kan Liander helaas niet altijd voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor extra vermogen. Op het moment dat u als klant in dit gebied wilt uitbreiden en meer transportvermogen aanvraagt, moeten wij helaas een 'transportbeperking' invoeren. Hierdoor kunt u tijdelijk beperkter groeien dan het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van uw aansluiting. Dus wanneer u meer verbruikt dan uw gecontracteerde transportvermogen (=overschrijden), dan leidt dit niet automatisch tot een blijvend hoger gecontracteerd transportvermogen. 

  Een aanvraag voor meer vermogen kunt u doen via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088 542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra capaciteit vrijkomt op het stroomnet. Dit kan wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt.