Capaciteit van het elektriciteitsnet

Capaciteit elektriciteitsnet

Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast versnelt de energietransitie. Dat zien we omdat op steeds meer plekken duurzame energie wordt opgewekt. Dat maakt de belasting op het net alleen maar groter. In sommige delen van ons verzorgingsgebied zit ons netwerk aan z’n maximale capaciteit.

Groeiende economie en duurzame energie terug leveren

Het terug leveren van duurzame energie vraagt extra capaciteit van ons netwerk. Het net dat honderd jaar geleden is ontworpen als éénrichtingsverkeer: het transport van stroom van gas- en kolencentrales naar de verbruikers. Nu vragen we iets anders van ons stroomnet dan waarvoor het ontworpen is. De opwek van duurzame energie zien we vooral in gebieden die dunbevolkt zijn. Door de lage grondprijzen zijn deze gebieden aantrekkelijk voor ontwikkelaars van zonneweiden. Maar juist in die gebieden is de kabel doorgaans ‘dun’ en dat brengt problemen met zich mee.

Grote groei van datacenters vraagt om veel elektriciteit

De grote capaciteitsvraag die we de laatste jaren zien, komt door de aantrekkende economie én door een sterke toename van datacenters. Het aantal datacenters in Nederland nam afgelopen vier jaar enorm toe. Vooral in metropoolregio Amsterdam. Een gemiddeld datacenter vraagt al gauw een vermogen dat te vergelijken is met een stad tussen de 35.000 en 140.000 inwoners.

Netaanpassingen

Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij druk bezig om het energienet uit te breiden. Bijvoorbeeld door extra elektriciteitverdeelstations te bouwen. Een proces dat vaak jaren duurt. Niet alleen door de bouw zelf, maar ook omdat bezwaar- en beroepsprocedures voor vertraging zorgen. Een flinke uitdaging dus om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Transportbeperking voor sommige klanten

Onze primaire taak is het aansluiten van klanten en het transporteren van elektrisch vermogen. Daarom passen we het net continu op diverse locaties aan. Als dat niet op tijd lukt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen toestemming de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken. Vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor  grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een eventuele transportbeperking treft voornamelijk zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting, geen consumenten. Liever voorkomen we deze grote investeringen en hoeveelheid werk aan het net door innovatieve oplossingen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.

Veelgestelde vragen over capaciteit van het elektriciteitsnet

 • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In sommige gebieden zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

 • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

 • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.  
  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

 • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt niet voor consumenten.

 • In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied is géén tekort aan transportcapaciteit. In de meeste gevallen kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen. Uitsluitend in de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen.

 • Nee, niet in alle gevallen. In gebieden met schaarste aan transportcapaciteit, kan Liander helaas niet altijd voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor extra vermogen. Op het moment dat u als klant in dit gebied wilt uitbreiden en meer transportvermogen aanvraagt, moeten wij helaas een 'transportbeperking' invoeren. Hierdoor kunt u tijdelijk beperkter groeien dan het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van uw aansluiting. Dus wanneer u meer verbruikt dan uw gecontracteerde transportvermogen (=overschrijden), dan leidt dit niet automatisch tot een blijvend hoger gecontracteerd transportvermogen. 

  Een aanvraag voor meer vermogen kunt u doen via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088 542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra capaciteit vrijkomt op het stroomnet. Dit kan wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt.