Drukte op het elektriciteitsnet

Drukte op het elektriciteitsnet

In steeds meer delen van ons verzorgingsgebied is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt of in zicht. Op die plekken kan het gebeuren dat onze grootzakelijke klanten helaas minder mogelijkheden krijgen om extra vermogen te gebruiken. Dit kan gaan om extra vermogen voor het afnemen van elektriciteit, maar ook voor het terugleveren van elektriciteit.

Actuele informatie per gebied

NIET GEBRUIKEN - Geen copyrights verkregen

Hier vindt u de meest actuele informatie over de capaciteit in ons verzorgingsgebied voor zakelijke grootverbruik klanten.

Oplossingen en maatregelen

Icoon Innovatie

Liander werkt aan oplossingen voor meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Elektriciteit afnemen

Icoon Opwekken stappenplan

Heeft u een aansluiting voor het leveren van elektriciteit? En heeft u meer elektriciteit nodig? Of een nieuwe aansluiting?

Opwekken en terugleveren van elektriciteit

Icoon_zonnepanelen

Wilt u (meer) duurzame energie terugleveren aan het net?

Veelgestelde vragen over capaciteit van het elektriciteitsnet

 • Door de groeiende economie neemt de vraag naar vermogen snel toe, vooral bij bedrijven. Daarnaast wordt op steeds meer plekken duurzame energie opgewekt. Dat maakt de belasting op het net steeds groter. De vraag naar elektriciteit gaat sneller dan Liander had kunnen voorspellen en sneller dan wij het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. In sommige gebieden zit ons netwerk daardoor aan de maximale beschikbare capaciteit. 

 • Een actueel overzicht van de gebieden waar ons netwerk de maximale capaciteit heeft bereikt, vindt u op onze website.

 • Waar de druk op het netwerk toeneemt, zijn wij bezig om het stroomnet uit te breiden. Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, zijn we soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.  
  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

 • Nee, vooralsnog kunnen we alleen zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik soms niet de gevraagde capaciteit bieden. Een transportbeperking geldt niet voor consumenten.

 • In de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied is géén tekort aan transportcapaciteit. In de meeste gevallen kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen. Uitsluitend in de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen.

 • Nee, niet in alle gevallen. In gebieden met schaarste aan transportcapaciteit, kan Liander helaas niet altijd voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor extra vermogen. Op het moment dat u als klant in dit gebied wilt uitbreiden en meer transportvermogen aanvraagt, moeten wij helaas een 'transportbeperking' invoeren. Hierdoor kunt u tijdelijk beperkter groeien dan het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van uw aansluiting. Dus wanneer u meer verbruikt dan uw gecontracteerde transportvermogen (=overschrijden), dan leidt dit niet automatisch tot een blijvend hoger gecontracteerd transportvermogen. 

  Een aanvraag voor meer vermogen kunt u doen via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088 542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra capaciteit vrijkomt op het stroomnet. Dit kan wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt.