Buurtanalysetool inzicht in energie-infrastructuur voor gemeenten

Buurtanalysetool inzicht in energie-infrastructuur voor gemeenten

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een grote, complexe opgave. Daarom werken we samen aan de warmtetransitie op wijkniveau. Onze Buurtanalysetool helpt u daarbij.  

De energietransitie is in een enorme versnelling gekomen. Onze samenleving verduurzaamt, elektrificeert en digitaliseert in hoog tempo. Goed nieuws voor het klimaat en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord.  Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord in zicht te houden, is het nodig om ook de warmtetransitie in de wijken te versnellen. Aan de slag om visies door te vertalen naar concrete plannen. Zo voorkomen we dat alles tegelijk moet gaan gebeuren in 2030, want dat kan niet.  

Inzicht in karakteristieken van de energie-infrastructuur

De Buurtanalysetool geeft gemeenten op buurtniveau inzicht in de karakteristieken van de energie-infrastructuur en helpt gemeenten analyses te maken met betrekking tot de warmteoplossing en timing van die warmteoplossing. Met behulp van de buurtanalysetool kunnen ruimtelijke plannen worden opgesteld voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur, inclusief de verwachte aantallen transformatorhuisjes, de benodigde ruimte en bijbehorende vergunningen. De tool is in april 2023 aangepast en verbeterd.  

  

 

Krijg eenvoudig inzicht in de energie-infrastructuur op buurtniveau

Over de Buurtanalysetool

De Buurtanalysetool helpt gemeenten o.a. bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Goede, vroegtijdige afstemming tussen netbeheerder, gemeente en woningcorporatie is cruciaal om verstandige keuzes te maken.

Liander is uw netbeheerder

We houden energie betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar. Ook Nederland maakt de omslag naar een duurzame energievoorziening. En zonder energie staat alles stil. Daarom staan we 24/7 graag voor u klaar. We verhelpen storingen, beheren en ontwikkelen het energienet. Nu en in de toekomst.

Veelgestelde vragen over de Buurtanalysetool

  • Gemeenten zijn, onder andere via de Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, druk aan de slag met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het elektriciteitsnet in de wijken zal flink uitgebreid moeten worden vanwege de elektrificering van vervoer en warmte, en opwek door zonnepanelen. Met de buurtanalysetool kunnen gemeenten zelf een integrale analyse van de wijk maken, die inzicht geeft in de impact van verschillende warmteoplossingen. De tool helpt gemeenten zo bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen en met vaart maken in de warmtetransitie. Goede en vroegtijdige afstemming tussen netbeheerder en gemeente en woningcorporatie is cruciaal om de verstandigste keuzes te maken en alle werkzaamheden op tijd in beeld te krijgen. Let op: er kunnen geen rechten ontleend worden aan de buurtanalysetool. Bovendien betekenen uw inzichten uit de buurtanalysetool geen automatisch akkoord voor uitvoering door Liander. Bespreek uw plannen altijd met de gebiedsregisseur in uw regio. 

  • De oude versie van de buurtanalysetool heeft zijn waarde bewezen in samenwerking met gemeenten in de warmtetransitie. De oude IT architectuur bood echter onvoldoende snelheid en stabiliteit voor verdere doorontwikkeling. Bovendien bevat de nieuwe buurtanalysetool gedetailleerdere informatie wat beter aansluit bij de huidige, verder gevorderde fase van de warmtetransitie. Daarom is de tool nu aangepast en verbeterd. 

  • Nieuwe gebruikers vragen een account aan via hun gebiedsregisseur. Hiervoor is uw naam, emailadres, telefoonnummer (voor authenticatie) en de gemeente(n) waarvoor u werkzaam bent, nodig. 

  • Als u al gebruik maakte van de oude buurtanalysetool, heeft u in april 2023 een mail ontvangen om uw gegevens over te laten zetten om in te loggen in de huidige buurtanalysetool. Na toelating gebruikt u uw Microsoft-account van de gemeente of het adviesbureau waarbij u werkt om in te loggen in de buurtanalysetool.