Beschikbaarheid capaciteit per gebied

Op de meeste plekken in het elektriciteitsnet is nog altijd voldoende netcapaciteit beschikbaar om in de vraag te voorzien. Echter, op een groeiend aantal plekken is de capaciteit van het net beperkt of heeft het net de grenzen van zijn capaciteit bereikt. Wilt u weten waar het druk is op het elektriciteitsnet? Onderstaande kaarten geven een indicatie van waar er beperkt of geen ruimte beschikbaar is voor extra elektrisch vermogen voor zakelijke grootverbruikers.

 geen transportcapaciteit beschikbaar

 geen transportcapaciteit beschikbaar: congestiemanagementonderzoek wordt uitgevoerd.

 beperkt transportcapaciteit beschikbaar

 transportcapaciteit beschikbaar

* Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

De laatste update van deze kaarten was op 23 december 2021. De volgende update vindt plaats op 20 januari 2022. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère.

Meer informatie per gebied
Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan op de betreffende provincie in bovenstaande kaart.

Meer informatie kleurcodes
Om de beschikbare netcapaciteit duidelijk te maken, is een kleurcode ontwikkeld die alle netbeheerders gebruiken.
Bekijk informatie kleurcodes