Beschikbaarheid capaciteit per gebied

Wilt u weten waar het druk is op het elektriciteitsnet? Onderstaande kaarten geven een indicatie van waar er beperkt of geen ruimte beschikbaar is voor extra elektrisch vermogen.

 geen transportcapaciteit beschikbaar

 zeer beperkt transportcapaciteit beschikbaar

 beperkt transportcapaciteit beschikbaar

 transportcapaciteit beschikbaar

* Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

De laatste update van deze kaarten was op 23 juli 2020. De verwachte nieuwe update is op 3 september 2020.

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan op de betreffende provincie in bovenstaande kaart.