Transportcapaciteit in Friesland

Provincie Friesland

Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling doorgemaakt. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

De laatste update van deze kaarten was op 23 juli 2020. De verwachte nieuwe update is op 3 september 2020. Deze knelpunten betreffen alleen grootzakelijke aansluitingen.

Waarom toch een aansluiting aanvragen?

Wilt u een nieuwe aansluiting of een bestaande aansluiting verzwaren in een rood of oranje gebied? Dan kan het verstandig zijn dit toch te doen.

 • Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk
 • Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen

Vraag uw aansluiting aan

Actuele knelpunten en oplossingen in Friesland

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Drachten Drachten

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op meerdere middenspanningskabels die zijn aangesloten op station Drachten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. Van een andere kabel, ook aangesloten op station Drachten, is de maximale capaciteit bereikt. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen van elektriciteit.

  Het is nodig het bestaande distributienet te versterken met een nieuwe middenspanningsring. Hiervoor moeten we 15 km kabels aanleggen. We verwachten de werkzaamheden hiervoor af te ronden medio 2022.

  Werkzaamheden voor afnemen zijn medio 2021 afgerond.

  Dronrijp Dronrijp, Bitgummole, Deinum, Winsum

  Door spanningsproblematiek op één middenspanningskabel die is aangesloten op het station Dronrijp, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het elektriciteitsnet uit te breiden. Daarom leggen wij rondom Balk een nieuw middenspanningsnet aan. De kabels hebben een spanning van 20kV. Dit nieuwe distributienet verbinden we vervolgens met het bestaande 10kV net. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatorstations. 

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2022.

  Gorredijk Gorredijk, Jonkersland, Bontebok, Nieuwehorne

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Gorredijk is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

  Grouw   Grouw, Birstum, Goengahuizen

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Grouw, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Grovestins Leeuwarden-Camminghaburen

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation Grovestins is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

  Rauwerd Boazum, Klaeiterp, Dearsum, Scharnegoutum

   

  Door spanningsproblematiek op één van de middenspanningskabels aangesloten op station Rauwerd, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het distributienet te versterken en nieuwe middenspanningskabels aan te leggen.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor in 2022 af te ronden.

  Rijperkerk Oentsjerk, Hurdegaryp, Suwald, Tytsjerk

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle nieuwe capaciteitsaanvragen voor verbruik en teruglevering, op verdeelstation Rijperkerk.

  Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Ook in dit gebied gaan we werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet uit te breiden. Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Schenkenschans   Leeuwarden-west

  Door capaciteitsproblemen op verdeelstation Schenkenschans en onderliggende verdeelpunten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Ureterp Ureterp, Siegerswoude, Drachtstercompagnie

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation Ureterp is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

  Warga

  Door spanningsproblematiek op het station Warga, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig een nieuwe kabelverbinding te leggen tussen de elektriciteitsstations in Warga en Wartena van in totaal 6 kilometer.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.

  Wommels

  Door spanningsproblematiek op het station Wommels, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig twee nieuwe distributienetten aan te leggen tussen Sneek en Harlingen.

  Dit doen we door 49 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Anjum Anjum, Oosternijkerk, Wierum

  Door spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Anjum tijdelijk niet aan alle aanvragen voor teruglevering voldoen.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Bergum Buitenpost, Kollum, Gerkesklooster

  Door spanningsproblematiek op de stations Buitenpost, Kollum en Gerkesklooster, aangesloten op het station Bergum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We zijn momenteel een netstudie aan het uitvoeren, omdat er een flinke uitbreiding moet plaatsvinden van het distributienet rondom Kollum en Buitenpost. Deze studie zal er toe leiden dat er een nieuw middenspanningsnet wordt aangelegd met een spanning van 20kV. Dit nieuwe middenspanningsnet wordt daarna verbonden met het 10kV net. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  Bergum Prinses Margrietkanaal Garyp, Sumarreheide, Sigerswâld, de Alde Feanen

  Door spanningsproblemen op een van de velden, aangesloten op verdeelstation Bergum Pr. Margrietkanaal, is het tijdelijk niet mogelijk om te voldoen aan alle aanvragen voor de teruglevering van elektriciteit.

  Het middenspanningsnet ten zuiden van Bergum wordt uitgebreid met extra kabels, om capaciteit toe te voegen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2021 afgerond te hebben.

   

  Damwoude Damwoude, Walterswald, Oostwoude

   

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Damwoude is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation Dokkum moet worden uitgebreid om veel meer klanten en middenspanningsnetten aan te kunnen sluiten. Momenteel onderzoeken we hoe we dat het beste kunnen doen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

   

  Dokkum Dokkum, Burdaard, Blije, Hantumhuizen

  Door spanningsproblematiek op vijf middenspanningskabels die zijn aangesloten op het station Dokkum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig in het gebied rondom Dokkum een nieuw elektriciteitstransportnet te maken. Dit doen we door een dubbele ring van 47,5 kilometer middenspanningskabel ten noorden en noordwesten van Dokkum te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor afgerond te hebben medio 2021.

   

  Holwerd, Ameland Holwerd, Ameland

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Holwerd, dat ook het station op Ameland voedt, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. Op Ameland is het daarnaast tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen van elektriciteit.

  Het is nodig een nieuwe verbinding aan te leggen tussen station Holwerd en station Dokkum. Ook is het nodig een nieuwe rechtstreekse verbinding te leggen tussen Dokkum en Ameland. De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. We verwachten daarom de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben medio 2020.

   

   

  Bekijk de Voortgang van de werkzaamheden

  Kootstertille Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Kootstertille is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation Kootstertille wordt uitgebreid met een 20kV sectie waardoor er in de omgeving meer capaciteit beschikbaar is.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste kwartaal 2023 afgerond te hebben.

   

  Noordbergum Bergum, Quatrebras, Hurdegaryp, Feanwálden, Broeksterwald

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Noordbergum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het middenspanningsnet ten noorden van Bergum wordt uitgebreid met tenminste 5 km kabel, om extra capaciteit toe te voegen voor een deel van dit gebied.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in derde kwartaal  2021 afgerond te hebben. Voor de rest van het gebied worden momenteel werkzaamheden gepland.

  Surhuisterveen Surhuisterveen, Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel, Boelenslaan, Rottevalle

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Surhuisterveen is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

 •  

   

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Franeker Franeker, Tzum, Dongjum, Tzummarum

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Franeker en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We maken een nieuw elektriciteitstransportnet. Dit doen we door een ring van 32,5 kilometer middenspaningskabel te leggen rondom Franeker en Dronryp. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal van 2021 afgerond te hebben.

   

  Hallum Vrouwenparochie, Hallum, Ferwert, Bartlehiem, Oudebildtzijl, Stad Niks, Marrum

  Door grote spanningsvariaties op het verdeelstation Hallum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. Voor een deel van dit gebied zullen we nieuwe verbindingen leggen tussen verdeelstation Hallum en de verdeelstations in Leeuwarden en Dokkum. We verwachten dit in het eerste kwartaal van 2022 afgerond te hebben.

  Harlingen Harlingen zuid

  Door spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Harlingen tijdelijk niet aan alle aanvragen voor teruglevering voldoen.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Herbayum Roptazijl, Sexbierum, Oosterbierum, Franeker-West, Harlingen

  Door capaciteits- en spanningsproblemen op verdeelstation Herbayum en een aangesloten veld is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

  MidlumMidlum, Wijnaldum, Roptazijl

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Midlum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Ten zuiden van Sexbierum leggen we extra verbindingen om het elektriciteitsnet te versterken.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2022 afgerond te hebben.

  Minnertsga Sint-Annaparochie, Menaam, Tzummarum, Westhoek

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Minnertsga en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation Minnertsga wordt uitgebreid met een 20kV sectie waardoor er in de omgeving meer capaciteit beschikbaar is.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste kwartaal 2024 afgerond te hebben.

   

  StiensDoor spanningsproblematiek op het station Stiens, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.Het is nodig een nieuwe kabelverbinding te leggen tussen de elektriciteitsstations in Stiens en Sint Annaparochie. We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.

  Vlieland Vlieland

  Door spanningsproblematiek op het station Vlieland, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Noordwolde Boijl, Noordwolde, Steggerda

  Door spanningsproblematiek op het station Noordwolde, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

   

  Oldeberkoop Nijeholtpade, Oldeberkoop, Nijeberkoop

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Oldeberkoop, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

   

  Oosterwolde Oosterwolde, Appelscha, Waskemeer, Haulerwijk

  Het is nodig het hoofdverdeelstation in Oosterwolde uit te breiden. De werkzaamheden die Liander hiervoor uit moet voeren verwachten we medio 2022 af te ronden. Voor klanten die op het distributienet van Liander zijn aangesloten moeten we ook het distributienet uitbreiden. Dit is ook medio 2022 gereed. Dan heffen we een deel van de transportbeperkingen op.

  Voor verdere uitbreiding van het hoofdverdeelstation zijn werkzaamheden van TenneT nodig. Daarom zullen we nieuwe aanvragen een transportbeperking moeten opleggen die pas opgeheven kan worden als deze klaar zijn. TenneT verwacht deze werkzaamheden in 2026 af te ronden.

  Bekijk de uitkomst van het onderzoek van TenneT

  Waskemeer Waskemeer, Haulerwijk, Donkerbroek, Hemrik, Frieschepalen

  Door spanningsproblemen op verdeelstation Waskemeer, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Wolvega Wolvega, Noordwolde, Munnekeburen, Scherpenzeel

  Het station Wolvega heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen van elektriciteit.

  Het is nodig het verdeelstation uit te breiden. De werkzaamheden hiervoor worden momenteel uitgevoerd. We verwachten hiermee klaar te zijn in het 4de kwartaal van 2020.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Akkrum Terherne, Akkrum, Aldeboarn

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Akkrum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

  Balk Omgeving Slotermeer, Ruigahuizen, Oudemirdum

  Door spanningsproblematiek op meerdere velden van verdeelstation Balk, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We maken een nieuw elektriciteitstransportnet tussen Koudum, Harich en Lemmer en rondom Balk.  Dit doen we door een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in 2024 afgerond te hebben.

   

  Heerenveen Internationaal Bedrijventerrein Friesland   Internationaal Bedrijventerrein Friesland, Heerenveen noordoost

  Door spanningsproblematiek op een kabel van verdeelstation Heerenveen IBF, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Hemelum

  Het station Hemelum heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan te leggen tussen Koudum, Harich en Lemmer. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met transformatoren. We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  IJlst IJlst

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation IJlst is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruik en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuwe middenspanningsring om Sneek heen. Ook maken we een verbinding richting Jutrijp van in totaal 20 kilometer.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2023 afgerond te hebben.

  Joure Joure, Sint Nicolaasga, Terherne

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Joure, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

   

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Lemmer Eesterga, Oosterzee-Gietersebrug, Sint Nicolaasga

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Lemmer is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation in Lemmer wordt aanzienlijk uitgebreid, waardoor diverse projecten ten westen van Lemmer en aan de noordzijde van de Noordoostpolder extra capaciteit krijgen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2023 afgerond te hebben.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Makkum Zurich, Cornwerd, Afsluitdijk

  Door spanningsproblematiek op één middenspanningskabel die is aangesloten op het station Makkum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig twee nieuwe distributienetten aan te leggen tussen Sneek en Harlingen.

  Dit doen we door 49 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Marnezijl Wommels, Bolsward, Witmarsum, Makkum, Afsluitdijk

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Marnezijl, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. Het is nodig het station Marnezijl uit te breiden en twee nieuwe distributienetten aan te leggen tussen Sneek en Harlingen.Dit doen we door 49 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Oudehaske Joure, Grouw, Tijnje, Nieuwebrug, Vegelingsoord

  Het elektriciteitsstation Oudehaske heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit. Het station Oudehaske voedt ook de stations in Joure en Akkrum.

  Het is nodig een extra middenspanningsring aan te leggen ten noorden en westen van Heerenveen en rondom Joure. De kabels hebben een spanning van 20kV. Dit nieuwe distributienet verbinden we vervolgens met het bestaande 10kV net. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatorstations.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.

  Voor het gebied rond Nieuwebrug en Vegelingsoord worden momenteel werkzaamheden gepland

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Sneek Sneek, Bolsward, Scharnegoutum, Boomzwaag, Heeg, IJlst, Goënga

   

  Door spanningsproblematiek op twee middenspanningskabels en een verdeelstation dat is aangesloten op het hoofdstation Sneek, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het elektriciteitsstation uit te breiden en extra kabels aan te leggen. Hiermee versterken we het bestaande distributienet in het gebied rondom Sneek.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Spannenburg Sint Nicolaasga, Doniaga, Tjerkgaast, Ypecolsga, Langweer

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Spannenburg en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Vanuit het verdeelstation Spannenburg zullen we 22 km elektriciteitskabel leggen langs Balk en Woudsend. In het gebied rondom Balk zullen wij een nieuw 20kV-net aanleggen dat wij met transformatorstations zullen verbinden met het middenspanningsnet.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in 2024 afgerond te hebben.

   

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Workum Workum, Hindeloopen

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Workum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuw elektriciteitstransportnet tussen Workum, Koudum en It Heidenskip aan. Dit doen we door een ring van 16 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2022 afgerond te hebben.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

Opgeheven knelpunten in Friesland

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Heerenveen Heerenveen, Tjalleberd, Langezwaag, Nieuwehorne, Oudeschoot

  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat vooralsnog verdeelstation Heerenveen niet binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt. Daarom trekken wij de vooraankondiging weer in. De oorzaak hiervan is gelegen in een administratieve fout.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

   

  Bekijk het onderzoek en resultaat

   

   

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Harlingen Harlingen noordoost

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 opgelost, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

   

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Grouw Grouw, Birstum, Goengahuizen

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Grouw veld 10-1V7 opgeheven, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

   

Wat kan er in een wit of geel gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied voldoende ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit.

Wat kan er in een oranje of rood gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied weinig tot geen ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit. 

Wat is congestiemanagement?

Icoon Meterstanden doorgeven

Congestiemanagement wordt toegepast in gebieden waar weinig tot geen ruime beschikbaar is op het net. Maar wat is het eigenlijk?

Meer over het congestieonderzoek

Icoon Vergrootglas

Liander onderzoekt in drukke gebieden de mogelijkheid voor congestiemanagement. Wat betekent de uitkomst van zo’n onderzoek?