Transportcapaciteit in Friesland

Provincie Friesland

Friesland maakte de afgelopen jaren een flinke economische ontwikkeling door. Dat leidde tot de komst van nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, veel woningbouw en investeringen in de toerismesector. Daarnaast is de regio heel actief als het gaat om het opwekken van duurzame energie. Rond de Afsluitdijk spelen op het gebied van windenergie verschillende initiatieven.

Door de ontwikkelingen is het druk op het elektriciteitsnet in Friesland. Ook op het hoogspanningsnet. Tennet, beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft aangegeven dat op een deel van haar net in Friesland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Via verbindingsstations is het hoogspanningsnet verbonden met het net van Liander. Op enkele verbindingsstations is bijna de maximale capaciteit bereikt. Daardoor ontstaan in het zuiden en westen van Friesland knelpunten voor teruglevering.

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Als het hoogspanningsnet zijn maximale capaciteit bereikt is er ook bij Liander geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Bent u consument en heeft u zonnepanelen? Dan is het niet altijd vanzelfsprekend dat u opgewekte energie kunt terugleveren aan het elektriciteitsnet. U leest hier meer over op onze website.

In de afbeeldingen hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

De laatste update van deze kaarten was op 14 oktober 2021. De volgende update vindt plaats op 28 oktober 2021. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruik aansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.

Waarom toch een grootverbruikaansluiting aanvragen?

Wilt u een nieuwe of een bestaande grootverbruikaansluiting verzwaren in een rood of oranje gebied? Dan kan het verstandig zijn om dit toch te doen.

 • Afhankelijk van het type aansluiting, is aansluiten soms toch mogelijk
 • Zodra er capaciteit vrij komt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van aanvragen

Vraag uw aansluiting aan

Actuele knelpunten en oplossingen in Friesland

 •   

    

    

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Aldlansdijk Aldlansdijk (Leeuwarden)

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Aldlansdijk. Dit geldt voor verbruik en terugleveren van elektriciteit. 

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit het derde kwartaal van 2027 af. 

  Beetsterzwaag Boornberghum, Beetsterzwaag, Nij Beets

  Door capaciteitsproblemen kunnen we niet langer voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Beetsterzwaag. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.

  We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving te vergroten. Naar verwachting lossen we dit op in het vierde kwartaal van 2025.

  Drachten Drachten, buitengebied tot de Alde Feanen

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op meerdere middenspanningskabels die zijn aangesloten op station Drachten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit.

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit in het tweede kwartaal van 2025 af. 

  Dronrijp Dronrijp, Bitgum, Bitgummole, Deinum, Winsum, Engelum, Menaam, Marsum, Boksum

  Door spanningsproblematiek op één middenspanningskabel die is aangesloten op het station Dronrijp, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit..

  Het is nodig het elektriciteitsnet uit te breiden. Daarom leggen wij rondom Balk een nieuw middenspanningsnet aan. De kabels hebben een spanning van 20kV. Dit nieuwe distributienet verbinden we vervolgens met het bestaande 10kV net. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatorstations. 

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2022.

  Daarnaast kunnen we door capaciteitsproblemen tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Dronrijp. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2025 af. 

  Gorredijk Gorredijk, Jonkersland, Bontebok, Nieuwehorne, Oudehorne

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Gorredijk. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

  Grouw Grouw, Birstum, Goengahuizen

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Grouw, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Grovestiens Leeuwarden

  Door capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Grovestiens. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af

  Leeuwarden Leeuwarden

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation Leeuwarden is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het afnemen en terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het tweede kwartaal van 2025 afgerond te hebben.

  Rauwerd Boazum, Klaeiterp, Dearsum, Scharnegoutum, Tersoal

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Rauwerd. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit.

  We leggen extra kabels aan om het net uit te breiden. Naar verwachting lossen we dit in het eerste kwartaal van 2024 op.

  Rijperkerk Oentsjerk, Hurdegaryp, Suwald, Tytsjerk

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle nieuwe capaciteitsaanvragen voor verbruik en teruglevering, op verdeelstation Rijperkerk.

  We plannen een netversterking rondom Leeuwarden met nieuwe middenspanningsringen. Deze zijn aan de oostzijde van Leeuwarden uiterlijk in 2025 klaar.

  Schenkenschans   Leeuwarden e.o.

  Door spannings- en capaciteitsproblemen op verdeelstation Schenkenschans en onderliggende verdeelpunten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren en afnemen van elektriciteit.

  Liander bouwt een nieuw verdeelstation bij Leeuwarden. Dit verwachten we eind 2026 af te ronden.

  Ureterp Ureterp, Siegerswoude, Drachtstercompagnie

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation Ureterp is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander onderzoekt de manier waarop we dit knelpunt kunnen oplossen. Dat onderzoek zullen we zo snel mogelijk afronden.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

  Warga

  Door spanningsproblematiek op het station Warga, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig een nieuwe kabelverbinding te leggen tussen de elektriciteitsstations in Warga en Wartena van in totaal 6 kilometer.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.

  Wommels

  Door spanningsproblematiek op het station Wommels, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig twee nieuwe distributienetten aan te leggen tussen Sneek en Harlingen.

  Dit doen we door 49 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

 •  

   

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Ameland Ameland

  Door spanningsproblemen op verdeelstation Ameland is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit. 

  Het is nodig een nieuwe verbinding aan te leggen tussen station Holwerd en station Dokkum. Ook is het nodig een nieuwe rechtstreekse verbinding te leggen tussen Dokkum en Ameland. De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. We verwachten daarom de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst eind 2021 afgerond te hebben.

  Bekijk de Voortgang van de werkzaamheden

  AnjumAnjum, Oosternijkerk, Wierum

  Door spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Anjum tijdelijk niet aan alle aanvragen voor teruglevering voldoen.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Bergum Buitenpost, Kollum, Gerkesklooster, Noordbergum

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Bergum. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit.

  We zijn momenteel een netstudie aan het uitvoeren, omdat er een flinke uitbreiding moet plaatsvinden van het distributienet rondom Kollum en Buitenpost. Deze studie zal er toe leiden dat er een nieuw middenspanningsnet wordt aangelegd met een spanning van 20kV. Dit nieuwe middenspanningsnet wordt daarna verbonden met het 10kV net. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor eind 2025 af te ronden.

  Bergum Prinses Margrietkanaal Bergum, Garyp, Sumarreheide, Sigerswâld, de Alde Feanen

  Door spanningsproblemen op verdeelstation Bergum Pr. Margrietkanaal, is het tijdelijk niet mogelijk om te voldoen aan alle aanvragen voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit.

  Het middenspanningsnet ten zuiden van Bergum wordt uitgebreid met extra kabels, om capaciteit toe te voegen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet eind 2023 afgerond te hebben.

   

  Damwoude Damwoude, Walterswald, Oostwoude

   

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Damwoude is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation Dokkum moet worden uitgebreid om veel meer klanten en middenspanningsnetten aan te kunnen sluiten. Momenteel onderzoeken we hoe we dat het beste kunnen doen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in 2024 afgerond te hebben.

   

  Dokkum Dokkum, Damwald, Burdaard, Holwerd, Metslawier

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Dokkum. Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit.

  Het is nodig in het gebied rondom Dokkum een nieuw elektriciteitstransportnet te maken. Dit doen we door een dubbele ring van 47,5 kilometer middenspanningskabel ten noorden en noordwesten van Dokkum te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor in het tweede kwartaal van 2025 af te ronden.

   

  Kootstertille Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel

  Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Kootstertille. Dit geldt voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit.

  We breiden het verdeelstation en het net in de regio uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af.

   

  Noordbergum Bergum, Quatrebras, Hurdegaryp, Feanwálden, Broeksterwald

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Noordbergum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Het middenspanningsnet ten noorden van Bergum wordt uitgebreid met tenminste 5 km kabel, om extra capaciteit toe te voegen voor een deel van dit gebied.

  We breiden het middenspanningsnet in dit gebied uit. Naar verwachting ronden we dit in het eerste kwartaal van 2022 af. 

  Surhuisterveen Surhuisterveen, Kootstertille, Harkema, Jistrum, Twijzel, Boelenslaan, Rottevalle

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Surhuisterveen is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We bouwen een nieuw verdeelstation, van waaruit we het net uitbreiden. Naar verwachting ronden we dit in het eerste kwartaal van 2024 af.

 •   

   

   

   

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Franeker Franeker, Tzum, Dongjum, Tzummarum

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Franeker en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We maken een nieuw elektriciteitstransportnet. Dit doen we door een ring van 32,5 kilometer middenspaningskabel te leggen rondom Franeker en Dronryp. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal van 2021 afgerond te hebben.

   

  Hallum Vrouwenparochie, Hallum, Ferwert, Bartlehiem, Oudebildtzijl, Stad Niks, Marrum

  Door grote spanningsvariaties op het verdeelstation Hallum, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We leggen nieuwe kabels aan in het net. Daarna breiden we ook het verdeelstation uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2025 af.

  Harlingen Harlingen zuid

  Door spanningsproblemen kunnen we op een kabel van verdeelstation Harlingen tijdelijk niet aan alle aanvragen voor teruglevering voldoen.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  Herbayum Roptazijl, Sexbierum, Oosterbierum, Franeker-West, Harlingen

  Door capaciteits- en spanningsproblemen op verdeelstation Herbayum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuw middenspanningsnet aan tussen Sneek en Harlingen. We verwachten dit eind 2025 af te ronden.

   

  Midlum Midlum, Wijnaldum, Roptazijl

  Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Midlum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering.

  Ten zuiden van Sexbierum leggen we extra verbindingen om het elektriciteitsnet te versterken.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het eerste kwartaal van 2026 afgerond te hebben.

  Minnertsga Sint-Annaparochie, Menaam, Tzummarum, Westhoek

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Minnertsga en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit. Dit geldt voor verbruik en teruglevering.

  Het verdeelstation Minnertsga wordt uitgebreid met een 20kV sectie waardoor er in de omgeving meer capaciteit beschikbaar is.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet eind 2025 afgerond te hebben.

   

  StiensDoor spanningsproblematiek op het station Stiens, aangesloten op het station Leeuwarden, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.Het is nodig een nieuwe kabelverbinding te leggen tussen de elektriciteitsstations in Stiens en Sint Annaparochie. We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2023.

  Vlieland Vlieland

  Door spanningsproblematiek op het station Vlieland, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  Samen met de gemeente en klanten op het eiland zoeken we naar alternatieven voor het aanleggen van een extra vaste landverbinding. We verwachten dit knelpunt eind 2026 te verhelpen.

   

 •  

   

     

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Noordwolde Boijl, Noordwolde, Steggerda

  Door spanningsproblematiek op het station Noordwolde, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We bouwen een nieuw verdeelstation om extra capaciteit toe te voegen. Dit verwachten we eind 2026 gereed te hebben.

   

   

  Oldeberkoop Nijeholtpade, Oldeberkoop, Nijeberkoop

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Oldeberkoop, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We bouwen een nieuw verdeelstation om extra capaciteit toe te voegen. Dit verwachten we eind 2026 gereed te hebben.

   

   

  Oosterwolde Oosterwolde, Appelscha, Waskemeer, Haulerwijk

  Het is nodig het hoofdverdeelstation in Oosterwolde uit te breiden. De werkzaamheden die Liander hiervoor uit moet voeren verwachten we medio 2022 af te ronden. Voor klanten die op het distributienet van Liander zijn aangesloten moeten we ook het distributienet uitbreiden. Dit is ook medio 2022 gereed. Dan heffen we een deel van de transportbeperkingen op.

  Voor verdere uitbreiding van het hoofdverdeelstation zijn werkzaamheden van TenneT nodig. Daarom zullen we nieuwe aanvragen een transportbeperking moeten opleggen die pas opgeheven kan worden als deze klaar zijn. TenneT verwacht deze werkzaamheden in 2026 af te ronden.

  Bekijk de uitkomst van het onderzoek van TenneT

  Waskemeer Waskemeer, Haulerwijk, Donkerbroek, Hemrik, Frieschepalen

  Door spanningsproblemen op verdeelstation Waskemeer, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander plant momenteel de werkzaamheden voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in dit gebied. Zodra bekend is wanneer de congestie verholpen wordt, plaatsen we dat hier.

  WolvegaWolvega-noord, buitengebied ten zuidwesten

  Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Wolvega. Dit geldt voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit. Het verdeelstation Wolvega is inmiddels uitgebreid, maar het netwerk rond Wolvega vergt diverse aanpassingen en verzwaringen. Deze zullen vanaf 2021 gereed komen, waarbij de laatste uitbreiding in 2024 klaar zal zijn.

 •  

   

    

   

   

   

   

   

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Akkrum Terherne, Akkrum, Aldeboarn, Abbenwier

  Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we niet langer voldoen aan alle aanvragen voor elektriciteit op verdeelstation Akkrum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af.

  BalkOmgeving Slotermeer, Ruigahuizen, Oudemirdum, Harich

  Door spanningsproblematiek op meerdere velden van verdeelstation Balk, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We maken een nieuw elektriciteitstransportnet tussen Koudum, Harich en Lemmer en rondom Balk.  Dit doen we door een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet op zijn vroegst in 2024 afgerond te hebben.

   

  Heerenveen Internationaal Bedrijventerrein Friesland  Internationaal Bedrijventerrein Friesland, Heerenveen noordoost

  Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Heerenveen IBF. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit.

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af.

  Heerenveen Pim Mulier   Heerenveen 

  Door capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Heerenveen Pim Mulier. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit. 

  We breiden de kabelcapaciteit in het net uit. Naar verwachting ronden we dit het vierde kwartaal van 2023 af. 

  Hemelum

  Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Hemelum. Dit geldt voor verbruik en teruglevering.

  We leggen een dubbele ring van 35 kilometer middenspanningskabel aan tussen Koudum, Harich en Lemmer. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Het verbinden gebeurt met transformatoren. We verwachten de werkzaamheden hiervoor op zijn vroegst afgerond te hebben in 2024.

  IJlst IJlst

  Door spannings- en capaciteitsproblematiek op het verdeelstation IJlst is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruik en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuwe middenspanningsring om Sneek heen. Ook maken we een verbinding richting Jutrijp van in totaal 20 kilometer.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2023 afgerond te hebben.

  Joure Joure, Sint Nicolaasga, Terherne

  Door spanningsproblematiek op verdeelstation Joure, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We breiden ons net in dit gebied uit. Dit verwachten we in het eerste kwartaal van 2022 af te ronden. 

   

  Lemmer Eesterga, Oosterzee-Gietersebrug, Sint Nicolaasga, Bantega

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Lemmer is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het verdeelstation in Lemmer wordt aanzienlijk uitgebreid, waardoor diverse projecten ten westen van Lemmer en aan de noordzijde van de Noordoostpolder extra capaciteit krijgen.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet uiterlijk eind 2025 afgerond te hebben.

  Makkum Makkum, Zurich, Afsluitdijk

  Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Makkum. Dit geldt voor het verbruik en de teruglevering van elektriciteit.

  We breiden het net in de regio uit. Naar verwachting ronden we dit eind 2024 af.

  Marnezijl Wommels, Bolsward, Witmarsum, Makkum, Afsluitdijk

  Door spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Marnezijl. Dit geldt voor het terugleveren van elektriciteit.

  Liander breidt het station en het net in de regio uit. Dit verwachten we in 2024 af te ronden.

  Oudehaske Joure, Grouw, Tijnje, Nieuwebrug, Vegelingsoord, Rottum, Tjeukemeer

  Door capaciteits- en spanningsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Oudehaske. Dit geldt voor verbruik en teruglevering. Het station Oudehaske voedt ook de stations in Joure en Akkrum.

  We leggen een nieuw middenspanningsnet aan. Dit verbinden we met het bestaande net.

  De netverzwaring is gepland in het tweede kwartaal van 2024.

  Sneek Sneek, Bolsward, Scharnegoutum, Boomzwaag, Heeg, IJlst, Goënga, Oppenhuizen, Langweer

  Door capaciteits- en spanningsproblemen op verdeelstation Sneek, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We breiden het elektriciteitsstation uit en leggen extra kabels aan. Hiermee versterken we het bestaande distributienet in het gebied rondom Sneek.

  We verwachten dit eind 2024 af te ronden.

  Spannenburg Sint Nicolaasga, Doniaga, Tjerkgaast, Ypecolsga, Langweer

  Door capaciteits- en spanningsproblematiek op verdeelstation Spannenburg en een aangesloten veld, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen rondom het Koevordermeer en het Slotermeer een nieuw 20kV transportnet aan van 40 km. Dat verwachten we in 2024 af te hebben.

   

  Workum Workum, Hindeloopen

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Workum is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het verbruiken en terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuw elektriciteitstransportnet tussen Workum, Koudum en It Heidenskip aan. Dit doen we door een ring van 16 kilometer middenspanningskabel aan te leggen. Deze kabel heeft een spanning van 20kV. Daarna zullen we dit transportnet verbinden met het 10kV middenspanningsnet. Dit verbinden gebeurt met behulp van transformatoren.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het derde kwartaal 2022 afgerond te hebben.

Wat doet Liander om de knelpunten op te lossen?

Benieuwd naar de werkzaamheden die wij in verschillende regio’s uitvoeren? Bekijk de verschillende werkzaamheden per postcodegebied.

Opgeheven knelpunten in Friesland

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Grouw Grouw, Birstum, Goengahuizen

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Grouw veld 10-1V7 opgeheven, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor het verbruik van elektriciteit.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Harlingen Harlingen noordoost

  We hebben het knelpunt bij verdeelstation Harlingen veld 10-1V17 opgelost, doordat uit nader diepteonderzoek is gebleken dat de prognoses van de klantontwikkelingen en de verwachte profielen van gebruik van ons netwerk uitwijzen dat deze schaarste niet spoedig zal optreden. Dit geldt voor verbruik en teruglevering van elektriciteit. Hieronder staan de details van het gebied.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Heerenveen Heerenveen, Tjalleberd, Langezwaag, Nieuwehorne, Oudeschoot

  Nader onderzoek heeft uitgewezen dat vooralsnog verdeelstation Heerenveen niet binnen afzienbare tijd zijn capaciteitsgrens bereikt. Daarom trekken wij de vooraankondiging weer in. De oorzaak hiervan is gelegen in een administratieve fout.

  Bekijk het onderzoek en resultaat

   

   

   

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatumMeer informatie
  Holwerd Holwerd

  We hebben de verzwaring in dit gebied afgerond. Het knelpunt bij verdeelstation Holwerd is daardoor opgelost.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Sneek Sneek

  We hebben het bovenliggende knelpunt op verdeelstation Sneek voorlopig opgelost. Onderliggende knelpunten in dit gebied blijven nog wel bestaan, tot we de verzwaringen afronden.

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Spannenburg Langweer, Woudsend

  Een of meer klanten gaven aan minder vermogen nodig te hebben. Dit geldt voor teruglevering. Let op, afzonderlijke velden op dit station hebben nog wel een knelpunt.

 •  

  Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Wolvega Wolvega, Noordwolde, Boijl

  We hebben meerdere knelpunten bij verdeelstation Wolvega opgelost, door het elektriciteitsverdeelstation uit te breiden. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit.

Wat kan er in een wit of geel gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied voldoende ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit.

Wat kan er in een oranje of rood gebied?

Icoon Opwekken stappenplan

Er is in dit gebied weinig tot geen ruimte op het elektriciteitsnet voor het afnemen en/of terugleveren van elektriciteit. 

Wat is congestiemanagement?

Icoon Meterstanden doorgeven

Congestiemanagement wordt toegepast in gebieden waar weinig tot geen ruime beschikbaar is op het net. Maar wat is het eigenlijk?

Liander investeert in Friesland

Icoon Vergrootglas

Waar in Friesland vinden grote investeringen plaats in het elektriciteitsnet?