Transportcapaciteit in Flevoland

Provincie Flevoland

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken, groeit snel. Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat de elektriciteitsnetten aangepast kunnen worden.

Beschikbare capaciteit afnemen

 

Beschikbare capaciteit terugleveren

 

Heeft u een aansluiting nodig?

Wilt u een aansluiting aanvragen of verzwaren in een rood of oranje gebied? Dat is, afhankelijk van het type aansluiting en het moment dat wij verwachten weer capaciteit te hebben, soms toch mogelijk. Wanneer er in een rood of oranje gebied capaciteit vrijkomt, verdelen we deze op volgorde van binnenkomst van officiële aanvragen. Kijk hier voor meer informatie over de aanvraag van een offerte voor een nieuwe aansluiting, of een aanpassing van de bestaande aansluiting.

Meer informatie over de onderzoeken in de betreffende gebieden zijn te vinden in de tabel onderaan deze pagina.

Actuele knelpunten en oplossingen in Flevoland

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Lelystad Lelystad

  Het station Lelystad heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Er is een studie gestart om de capaciteit voor terugleveren van elektriciteit uit te breiden.

  Ook zijn er andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat in de nabije toekomst meer capaciteit beschikbaar komt. Zo is de verwachting dat media 2021 het windpark Irene Vorrink uit bedrijf gesteld wordt.  Dat enkele losse windturbines worden geamoveerd, dat oude windturbines in het Windplan Blauw tot uiterlijk 2022 ‘dubbel mogen draaien’ en dat nieuwe windturbines een gezamenlijke 150kV-aansluiting krijgen.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Zuiderveld 10kV Lelystad

  Het station Zuiderveld 10kV heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Station Zuiderveld 10Kv staat in een woonwijk. Daardoor is het niet mogelijk het huidige station uit te breiden. Het is nodig een nieuw station te stichten ten zuiden van Lelystad. Momenteel lopen de eerste onderzoeken naar een geschikte locatie hiervoor. We kunnen nog niet aangeven wanneer het nieuw te bouwen onderstation gereed is.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Zeewolde 10Kv Zeewolde, buitengebied tussen Zeewolde, Almere en Lelystad

  Het station Zeewolde 10kV heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het station Zeewolde 10kV aan te passen. Deze aanpassingen zijn naar verwachting in 2023 klaar.

  Daarna is het mogelijk om een extra 150/20kV transformator te plaatsen, waardoor de capaciteit voor het terugleveren van elektriciteit wordt vergroot. We verwachten de werkzaamheden hiervoor af te ronden in 2024.

  De nieuwe windturbines in het Windplan Rood (projectgebied Zuid) krijgen een gezamenlijke 150kV-aansluiting. De huidige windturbines die zijn aangesloten bij Liander, blijven grotendeels tot 2026 ‘dubbel draaien’ met de nieuwe turbines. Hierdoor komt er capaciteit vrij op het onderstation.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Dronten Dronten, Lelystad, Swifterbant, Biddinghuizen

  Het station Dronten heeft de maximale capaciteit bereikt voor het transporteren van elektriciteit. Het is tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig het station Dronten uit te breiden. De 50MVA transformator wordt vervangen door een 80 MVA transformator. We verwachten de werkzaamheden hiervoor in 2023 klaar te hebben.

  Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om het elektriciteitsnet verder uit te breiden. Dit leidt naar verwachting tot de bouw van nieuwe onderstations en een uitbreiding van het hoogspanningsnet.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

 • Verdeelstation Plaats(en) Oorzaak, oplossingen en einddatum Meer informatie
  Emmeloord Urk, Noordoostpolder

  Door spanningsproblematiek op het station Emmeloord, en stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig om in het midden en westen van de Noordoostpolder en rondom Urk een aantal nieuwe 20kV netten aan te leggen.

  De 20kV netten in het noorden van de Noordoostpolder, zullen gevoed worden vanuit station Lemmer. De 20kV netten in het westen, rond Espel en Tollebeek, zullen gevoed worden vanuit station Emmeloord.

  De nieuwe 20kV netten worden aangesloten op de bestaande 10kV netten met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor afgerond te hebben in 2024.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Vollenhove Marknesse

  Door spanningsproblematiek op het station Vollenhove, en de stations die hierop zijn aangesloten, is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  Het is nodig een nieuw 20kV net aan te leggen rondom Marknesse dat gevoed gaat worden vanuit station Luttelgeest. Het nieuwe 20kV net wordt aangesloten op het bestaande 10kV net met behulp van transformatoren.

  We verwachten de werkzaamheden hiervoor afgerond te hebben in 2024.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?

  Luttelgeest Luttelgeest, Blankenham

  Door spanningsproblematiek op het verdeelstation Luttelgeest is het tijdelijk niet mogelijk te voldoen aan nieuwe aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit.

  We leggen een nieuwe verbinding aan van 20kV naar het industrieterrein Oudehaske. Klanten zullen worden aangesloten op de nieuw te realiseren 20kV ring. Daarnaast zullen we de capaciteit van de bestaande 10kV transformatoren vergroten.

  Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal 2022 afgerond te hebben.

  Aansluiting of meer vermogen nodig?