Aan de slag met aardgas uitfaseren

stappenplan aardgasloos wonen

In een aantal stappen leggen we uit hoe u binnen uw gemeente de omschakeling naar een nieuwe en duurzame warmtevoorziening goed kunt laten verlopen. We maken daarbij onderscheid tussen een gemeentelijke energievisie en de uitwerking op wijk-/buurtniveau.

Dit stappenplan dient ter inspiratie. In overleg en in samenwerking met de voor u relevante partners in uw gemeente doorloopt u samen verschillende fases om te komen tot een lokale duurzame oplossing. 

Bewustwording

Visievorming

Lokaal programmeren

Analyse wijkniveau

Ontwerp en voorbereiding uitvoering

Oprdrachtverlening

Voorbereiding realisatie & beheer

 

 

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

In gesprek met uw relatiemanager

Wilt u meer weten of hulp bij de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij Liander:

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland, Alkmaar en West-Friesland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Fleur Elfrink Het Gooi
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Friesland
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Rob Dado Rob Dado Rivierenland
Marloes Marloes Tonen Rivierenland
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Auke de Ruiter Auke de Ruiter Flevoland