De warmtetransitie in uw gemeente

De warmtetransitie in uw gemeente

Het kiezen van nieuwe warmteoplossingen is in veel gebieden een complexe puzzel. Welke warmtebronnen zijn er in het gebied? Wat voor soort gebouwen staan er? Welke ambities heeft de gemeente? Diverse plannen leiden tot de best passende energie-infrastructuur voor een duurzame toekomst.

  1. Transitievisie warmte

  2. De warmtetransitie gaat stap voor stap. In de Transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Uit welke warmteoplossingen gekozen kan worden, staat ook beschreven. Denk aan all electric of een warmtenet.

  3. Wijkuitvoeringsplan

  4. Het wijkuitvoeringsplan is concreter. Hierin staat op welke termijn de levering van aardgas wordt beëindigd in de wijk. Ook staat in dit plan welke alternatieve energie-infrastructuur wordt voorgesteld. Dit geeft richting aan gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen die investeringsbeslissingen nemen.

  5. Warmteplan voor nieuwbouw

  6. In het Warmteplan staat een duidelijke visie en ambitie beschreven voor aardgasloos wonen. Zo weten alle stakeholders waar ze aan toe zijn. Lees meer over het Warmteplan voor nieuwbouwprojecten.  

  7. Omgevingsvisie

  8. Veel gemeenten werken aan een Omgevingsvisie. Het schetst een beeld van de fysieke leefomgeving op lange termijn. Per gebied worden strategische keuzes gemaakt over bijvoorbeeld duurzame opwek, verdeling van warmtebronnen en infrastructuur. In de Omgevingsvisie worden ook inzichten verwerk uit de Regionale Energiestrategie en de Transitievisies warmte.

 

Warmteplan voor nieuwbouw

U wilt stoppen met aardgas in nieuwbouw. Een eerste stap is het opstellen van een Warmteplan.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

Meer weten of hulp nodig?

Liander helpt graag om tijdig samen tot de beste oplossing te komen. We zetten onze expertise in om u te helpen met een succesvolle overgang naar duurzame warmte. Wilt u meer weten of kunnen we u helpen om inzicht te geven in de data voor uw gemeente, neem dan gerust contact op met uw relatiemanager.

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers Foodvalley en Noordoostpolder
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland, Hollands Kroon en Texel
Christel Pieper Friesland: zuiden en Leeuwarden
Renee Barbilion Renée Barbilion Friesland: noorden en Waddeneilanden
Fleur Elfrink Het Gooi en Flevopolder
Fetse Visser Fetse Visser Duin- en Bollenstreek
Mhamed el Makhloufi Leiden en omgeving
Peter Graafland Peter Graafland Zuid-Kennemerland en Holland Rijnland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek-Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
Mark Valkering Mark Valkering Regio Alkmaar, Schagen en Den Helder
René Lemein René Lemein Noord-Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland