Aan de slag met aardgas uitfaseren

Stappenplan aardgasloos wonen

In een aantal stappen leggen we uit hoe u binnen uw gemeente de omschakeling naar een nieuwe en duurzame warmtevoorziening goed kunt laten verlopen. We maken daarbij onderscheid tussen een gemeentelijke energievisie en de uitwerking op wijk-/buurtniveau.

Dit stappenplan dient ter inspiratie. In overleg en in samenwerking met de voor u relevante partners in uw gemeente doorloopt u samen verschillende fases om te komen tot een lokale duurzame oplossing. 

BewustwordingVisievormingAnalyse wijkniveauOntwerp en voorbereiding uitvoeringOpdrachtverleningVoorbereiding realisatie & beheer

 

Duurzaam verwarmen: alternatieven voor aardgas

U bent op zoek naar een alternatief voor aardgas. Liander heeft de meest marktrijpe warmteoplossingen voor u in kaart gebracht.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.

In gesprek met uw relatiemanager

 

Relatiemanager Regio Telefoon E-mail
Wesley van Aalten Wesley van Aalten Achterhoek
Bert Ross Bert Ross Amstelland Meerlanden
Huub Hendriks Huub Hendriks Amsterdam
Casper Vogelaar Casper Vogelaar Arnhem-Nijmegen
Jack van der Pers Jack van der Pers De Vallei en Flevoland
Oeds Kuipers Oeds Kuipers Noord-Friesland
Renske den Exter Tony Nader West-Friesland
Christel Pieper Zuid-Friesland
Fleur Elfrink Het Gooi
Esmeralde van Vliet Esmeralde van Vliet Holland Rijnland
Peter Graafland Peter Graafland Holland Rijnland en Zuid Kennemerland
Marjolijn van den Broeke Bonnike Marjolijn Bonnike IJmond en Zaanstreek Waterland
Eric Bakker Eric Bakker Kop van Noord-Holland en Alkmaar
René Lemein René Lemein Noord Veluwe en Stedendriehoek
Marloes Marloes Tonen Rivierenland