De warmtetransitie in uw gemeente

De warmtetransitie in uw gemeente

Het kiezen van nieuwe warmteoplossingen is in veel gebieden een complexe puzzel. Welke warmtebronnen zijn er in het gebied? Wat voor soort gebouwen staan er? Welke ambities heeft de gemeente? Diverse plannen leiden tot de best passende energie-infrastructuur voor een duurzame toekomst.

  1. Transitievisie warmte

  2. De warmtetransitie gaat stap voor stap. In de Transitievisie warmte legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Uit welke warmteoplossingen gekozen kan worden, staat ook beschreven. Denk aan all electric of een warmtenet.

  3. Wijkuitvoeringsplan

  4. Het wijkuitvoeringsplan is concreter. Hierin staat op welke termijn de levering van aardgas wordt beëindigd in de wijk. Ook staat in dit plan welke alternatieve energie-infrastructuur wordt voorgesteld. Dit geeft richting aan gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen die investeringsbeslissingen nemen.

  5. Warmteplan voor nieuwbouw

  6. In het Warmteplan staat een duidelijke visie en ambitie beschreven voor aardgasloos wonen. Zo weten alle stakeholders waar ze aan toe zijn. Lees meer over het Warmteplan voor nieuwbouwprojecten.  

  7. Omgevingsvisie

  8. Veel gemeenten werken aan een Omgevingsvisie. Het schetst een beeld van de fysieke leefomgeving op lange termijn. Per gebied worden strategische keuzes gemaakt over bijvoorbeeld duurzame opwek, verdeling van warmtebronnen en infrastructuur. In de Omgevingsvisie worden ook inzichten verwerk uit de Regionale Energiestrategie en de Transitievisies warmte.

 

Warmteplan voor nieuwbouw

U wilt stoppen met aardgas in nieuwbouw. Een eerste stap is het opstellen van een Warmteplan.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.