Nieuwe warmteoplossingen

warmteoplossingen

U bent op zoek naar een duurzame warmteoplossing. Liander heeft de alternatieven voor aardgas voor u in kaart gebracht.

Het realiseren van een nieuwe warmtevoorziening heeft grote impact op woningen, wijken en de infrastructuur. Meestal zijn aanpassingen in bestaande woningen nodig om de alternatieven voor aardgas ook echt als nieuwe warmtevoorziening te kunnen gebruiken. Voor nieuwbouw geldt dat u bijvoorbeeld in een warmteplan vast kunt leggen in welke nieuwbouwwijken geen aardgasnet komt. 

De alternatieven voor aardgas zijn grofweg in vier categorieën in te delen:

 1. (All-)electric concepten
  - Elektrische warmtepomp
  - Nul-op-de-Meter (NOM)
  - Collectieve warmtepomp
  - Elektrische CV-ketel
  - Infraroodpanelen
   
 2. Warmtenetten
  - Collectief hoge temperatuur warmtenet
  - Collectief lage temperatuur warmtenet
   
 3. Duurzame gassen
  - Groen gas
  - Biogas
  - Waterstof
   
 4. Overige en hybride vormen
  - Hybride warmtepomp
  - Enkele minder gangbare oplossingen, waaronder de pelletkachel

De mogelijkheden in de bestaande woningen, de aanwezigheid van eventuele warmtebronnen en de bestaande infrastructuur zijn bepalend voor de keuzes die u maakt.

 

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.