Nieuwe warmteoplossingen

warmteoplossingen

U bent op zoek naar een duurzame warmteoplossing. Liander heeft de alternatieven voor aardgas voor u in kaart gebracht.

Het realiseren van een nieuwe warmtevoorziening heeft grote impact op woningen, wijken en de infrastructuur. Meestal zijn aanpassingen in bestaande woningen nodig om de alternatieven voor aardgas ook echt als nieuwe warmtevoorziening te kunnen gebruiken. Voor nieuwbouw geldt dat bijvoorbeeld in een warmteplan vastgelegd wordt in welke nieuwbouwwijken geen aardgasnet komt. De mogelijkheden in de bestaande woningen, de aanwezigheid van eventuele warmtebronnen en de bestaande infrastructuur zijn bepalend voor de keuzes die u maakt. Lees hier welke alternatieven er zijn.

 

Uitfaseren van aardgas: hoe pakt u dat aan?

Met het stappenplan krijgt u snel inzicht in welke stappen u kunt zetten en welke partijen u wanneer moet betrekken om tot weloverwogen keuzes te komen.

Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, de energievraagontwikkeling en alternatieve warmtebronnen kunnen wij u helpen de juiste keuzes te maken.