Duurzame beleidskeuzes: welke afweging maakt u?

warmteoplossingen

Liander werkt mee aan de warmtetransitie in Nederland. We sluiten nieuwbouwhuizen niet meer aan op aardgas en denken mee over de best passende warmteoplossingen in de wijk. Benieuwd naar de alternatieven?

Een nieuwe warmtevoorziening heeft grote impact op woningen, wijken en de infrastructuur. Wijk voor wijk moet worden nagedacht over de best passende energie-infrastructuur. Liander onderzoekt van alle warmtealternatieven de impact op het net de openbare ruimte. We ondersteunen gemeenten en geeft inzicht in de consequenties van warmtevoorzieningen, energiebesparing en de staat van onze netten. 

Elke warmteoplossing heeft  impact op het huidige gas- en elektriciteitsnet. Het aanleggen of aanpassen van energienetten kan een lange doorlooptijd hebben. Daarom is het belangrijk dat de netbeheerder tijdig wordt betrokken bij het proces.

Nieuwe collectieve warmteoplossingen 

De keuze voor een nieuwe warmtevoorziening is een lokale én collectieve opgave. Let bij het kiezen van een nieuwe warmteoplossing op het bouwtype, de aanwezigheid van warmtebronnen, de ambities van de gemeente en de wensen van bewoners.

  1. All electric warmtepomp

  2. Warmtepompen zijn geschikt voor individuele woningen en voor wijken. Water wordt verwarmd tot ongeveer 35 - 55°C en getransporteerd naar de woningen/appartementen. Het warme water gaat vervolgens naar de vloerverwarming of radiatoren. Vaak moet een distributienet worden aangelegd en de elektriciteitsaansluiting worden verzwaard. Het is belangrijk om de netbeheerder hierbij vroegtijdig te betrekken.

  3. Warmtenetten

  4. Warmtenetten zijn er in diverse soorten. Bijvoorbeeld hoge (>70°C) en lage (>50°C) temperatuur netten en een Modulair Energie Systeem. In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van beschikbare warmte. Bijvoorbeeld restwarmte van een datacenter of warmte uit de omgeving zoals bodemwarmte. Een warmtenet moet voor de hele wijk in één keer aangelegd worden. Er zijn geen aanpassingen nodig in het elektriciteitsnet. Het gasnet kan verwijderd worden als alle afnemers van het net af zijn. 

  5. Duurzame gassen

  6. Er zijn verschillende soorten van alternatieven voor aardgas in de vorm van duurzame gassen. Biogas wordt op grote schaal geproduceerd uit bijvoorbeeld GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassa. Biogas kan niet bijgemengd worden in het aardgasnet, omdat het niet voldoet aan de ‘Groningse gaskwaliteit’, maar het kan wel opgewerkt worden naar aardgaskwaliteit (groen gas). Op langere termijn kan waterstof interessant worden. Waterstof kan tot 20% worden bijgemengd in het aardgasnet. In principe kan er 100% waterstof worden getransporteerd, maar dat vergt aanpassingen aan netten en installaties. Denk aan branders en gasmeters. Een geleidelijke of lokale transitie naar waterstof is mogelijk, maar zal in de praktijk complex zijn vanwege de aanpassingen aan het net en hiermee de impact voor de hele wijk.

  7. Individuele oplossingen

  8. Is een collectieve warmteoplossing in de wijk (nog) niet mogelijk? Er zijn ook veel duurzame warmteoplossingen geschikt voor individuele huiseigenaren. Denk aan de elektrische warmtepomp en de houtpelletkachel. Op dit moment zijn gasbesparende oplossingen ook een slim alternatief, zoals de hybride warmtepomp. Voor alle alternatieven geldt dat het belangrijk is om te starten met isoleren.

 

Download de brochure: ‘Alternatieve warmteoplossingen’

Lees meer over de voordelen, kosten en aandachtspunten van de diverse oplossingen.

Download het rapport: 'Netimpact van warmtealternatieven'

Ontdek de impact van verschillende warmteoplossingen in de gebouwde omgeving.