Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet

Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet

In heel Nederland loopt het elektriciteitsnet tegen z’n grenzen aan. Beschikken over voldoende netcapaciteit is daardoor helaas niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Wij geven u graag inzicht in de beschikbare capaciteit en knelpunten in uw regio, zodat u rekening kunt houden met eventuele plannen voor elektriciteit. De kaarten geven een indicatie van de beschikbare ruimte op het net voor zakelijke grootverbruikers. 

 

Drukte op elektriciteitsnet heeft effect op grootverbruikers

Het is druk op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. Dit zijn aansluitingen van meer dan 3x80 ampère. Wij werken hard aan uitbreidingen van het net en slimme oplossingen om het huidige net beter te benutten. Benieuwd naar de geplande werkzaamheden en wanneer we verwachten daarmee klaar te zijn? Vul uw postcode in voor actuele informatie en de verwachte einddatum. Deze informatie wordt regelmatig geüpdatet.  

 

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 23 november 2023. De volgende update vindt plaats op 7 december 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen. Let op: Heemstede wordt gevoed door netbeheerder Stedin en wordt daarom niet meegenomen in de schaarstekaart-update van Liander. Het gebied heeft ook schaarstekleur oranje voor afname sinds 18 oktober 2023.

Om de beschikbare netcapaciteit duidelijk te maken werken alle netbeheerders met een kleurencode:

Rode gebieden: Er is geen extra capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Liander heeft hier de mogelijkheden voor congestiemanagement onderzocht, maar dit biedt geen uitkomst.
Oranje gebieden: Er is geen capaciteit op het net beschikbaar. We onderzoeken of congestiemanagement een oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen. Ook bekijken we of hier andere slimme netoplossingen mogelijk zijn.
Gele gebieden: Er is nog wel capaciteit beschikbaar, maar we zien op basis van onze voorspellingen en uitstaande aanvragen dat er binnen afzienbare tijd transportschaarste zou kunnen ontstaan. 
Transparante gebieden: Op dit moment zijn er geen knelpunten in het gebied en is er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.

 

Transportcapaciteit per provincie

Hieronder kunt u per provincie de knelpunten op het elektriciteitsnet, de geplande netuitbreidingen en de congestiemanagementonderzoeken inzien. De congestierapportages van afgeronde congestieonderzoeken zijn ook terug te vinden op Partnersinenergie.nl. De einddata in de overzichtstabellen op de provinciepagina's verschillen van de werkzaamheden bij individuele klantonderzoeken. De data in de tabellen is leidend.

 

Friesland

Ga naar de onderzoeken per regio.

Flevoland

Ga naar de onderzoeken per regio.

Gelderland

Ga naar de onderzoeken per regio.

Noord-Holland

Ga naar de onderzoeken per regio.

Zuid-Holland

Ga naar de onderzoeken per regio.

Amsterdam

Ga naar de onderzoeken per regio.