Beschikbaarheid capaciteit per gebied

Beschikbaarheid capaciteit per gebied

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Wilt u weten waar het druk is op het elektriciteitsnet? Onderstaande kaarten geven een indicatie van waar er beperkt of geen ruimte beschikbaar is voor extra elektrisch vermogen voor zakelijke grootverbruikers.

Beschikbare capaciteit afnemen

Beschikbare capaciteit terugleveren

De laatste update van deze kaarten was op 25 mei 2023. De volgende update vindt plaats op 8 juni 2023. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Lees op deze pagina wat de kleuren betekenen.
Let op:
  • Deze kaarten zijn indicatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Het kan zijn dat in sommige gevallen een vlak een andere kleur heeft.
  • De einddata van de werkzaamheden in de individuele onderzoeken kan verschillen van de einddata genoemd in de overzichtstabellen op de provinciepagina's. De data die Liander in de tabellen noemt is leidend. Op basis van de heronderzoeken van bestaande congestiegebieden volgens de nieuwe netcode congestiemanagement past Liander in de komende maanden ook de gegevens in de individuele onderzoeken aan. Tevens zal Liander, zodra de uitslagen van deze heronderzoeken bekend zijn, indien nodig het schaarsteniveau van de huidige roodgekleurde gebieden aanpassen. Lees hier meer over ‘congestiemanagement nieuwe stijl’ en de aanpak van Liander.

Friesland

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Friesland.

Flevoland

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Flevoland.

Gelderland

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Gelderland.

Noord-Holland

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Noord-Holland.

Zuid-Holland

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Zuid-Holland.

Amsterdam

Wilt u meer informatie over de onderzoeken in een gebied? Klik dan hier voor de knelpunten in Amsterdam.