Tijdelijke BTW-verlaging op energie

Tijdelijke BTW-verlaging op energie

Het Ministerie van Financiën heeft besloten om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten door de BTW op energie tijdelijk te verlagen. Daarom is een wetsvoorstel ontwikkeld om de kosten voor aardgas en elektriciteit over te brengen van het algemene (21%) naar het verlaagde btw-tarief (9%). De BTW-verlaging heeft betrekking op energiediensten in de verbruiksperiode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Voor deze diensten geldt het lagere BTW-tarief van 9%

Het lagere BTW-tarief geldt voor alle onderdelen op de energierekening die te maken hebben met de levering van energie. Het gaat om de volgende diensten:

 • Aansluitdienst
 • Afdracht
 • Capaciteitstarief
 • Meterhuur
 • Transformatorhuur
 • Transportdienst
 • Verbruik zonder contract

Bekijk onderaan deze pagina wat de nieuwe tarieven incl. het nieuwe btw-tarief zijn.

Voor deze diensten geldt nog wel het BTW-tarief van 21%

Onderdelen die niet te maken hebben met de levering van energie, vallen niet onder het lagere btw-tarief. Denk hierbij aan de volgende diensten:

 • Afsluitkosten
 • Eenmalige facturatie (m.u.v. verbruik zonder contract en correctie op het capaciteitstarief (CapTar))
 • Her- en aansluitkosten 
 • Medegebruik
 • Verwijderkosten

Dit merken consumenten ervan

Voor consumenten geldt dat het effect van het verlaagde BTW-tarief op de netwerk- of transportkosten van Liander zichtbaar is op de facturen die de klant via zijn energieleverancier ontvangt. Bekijk hier de tarieven voor consumenten.

Dit merken grootzakelijke klanten ervan

Grootverbruikklanten zien op de facturen die zij van Liander ontvangen dat het 9% BTW tarief geheven wordt over de tarieven die te maken hebben met de levering van energie. Bekijk hier de tarieven voor grootzakelijke klanten.

  Veelgestelde vragen Consumenten

  • Dat kunnen wij niet zeggen. De maatregel heeft alleen betrekking op de energiebelastingen. Maar de tarieven voor gas en stroom bestaan uit 2 delen: de marktprijs en de energiebelastingen. De marktprijs is flink gestegen, waardoor je uiteindelijk vaak meer kwijt bent aan energie. De plannen van het Kabinet compenseren dit slechts gedeeltelijk.

  • Dit ziet u op de factuur die u ontvangt van uw energieleverancier. De bedragen die u betaalt voor transport of netbeheer en betrekking hebben op de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 worden tegen 9% BTW berekend. 

  • Als u een jaarrekening krijgt over een periode die zowel voor als na 1 juli 2022 ligt, staan er inderdaad 2 btw-tarieven op. Uw energieleverancier maakt een splitsing tussen uw energieverbruik in de periode tot 1 juli 2022 (btw-tarief van 21%) en erna (btw-tarief van 9%). Het maakt niet uit of u een slimme meter hebt of niet.

  • Ja. Zowel voor het opladen via een openbare laadpaal als opladen via het elektriciteitsnet vanuit uw huis geldt tijdelijk het lagere btw-tarief van 9%. Ook het starttarief valt hieronder.

  • Uw persoonlijke tarieven van al uw aansluitingen vindt u in Mijn Liander. Log in op Mijn Liander en bekijk de tarieven. Zo hoeft u nooit meer te zoeken naar welk tarief voor uw aansluitingen geldt.

  • Als netbeheerder beheren en onderhouden wij het energienet, waardoor de energie geleverd kan worden. De energieleverancier levert uw energie en brengt het verbruik bij u in rekening. U moet daarom aangemeld zijn bij een energieleverancier als u gebruik maakt van gas en/of stroom. Soms wordt er energie verbruikt zonder contract met een energieleverancier. Het verbruik kan dan niet in rekening worden gebracht. Er ontstaat dan een verschil in meterstanden. Dit verschil brengen wij als netbeheerder in rekening.    

   De kosten op deze factuur vallen ook onder het tijdelijke lagere BTW-tarief van 9% ,in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. 

   Kijk voor meer informatie over energieverbruik zonder contract op deze pagina

  • Uw energieleverancier is naast het leveren van energie ook verantwoordelijk voor het incasseren van de netwerkkosten van Liander. Dit gebeurt door middel van de capaciteitstariefcode (CapTar). De CapTar wordt maandelijks door uw energieleverancier via het voorschot bij u in rekening gebracht. Blijkt achteraf dat de in rekening gebrachte kosten hiervoor niet correct zijn? Dan ontvangt hier van Liander een correctiefactuur voor. 

   De kosten op deze factuur vallen ook onder het tijdelijke lagere BTW-tarief van 9%, in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. 

   Neem voor informatie over de correctiefactuur op het capaciteitstarief contact met ons op via telefoonnummer 088 542 64 44. 

  Veelgestelde vragen Grootzakelijke klanten

  • Dat er tijdelijk een lager btw-tarief van 9% in plaats van 21% geldt voor alle onderdelen op de energierekening die te maken hebben met de levering van energie zoals netbeheerkosten. Hoeveel dat u oplevert, is persoonlijk. 

  • In facturen die gaan over de verbruiksperiode tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 ziet u het lagere btw-tarief van 9% terug. Dit geldt voor facturen voor diensten die te maken hebben met de levering van energie.

   • Periodieke factuur: per factuurregel ziet u welke btw percentage van toepassing is 
   • Verzamelfactuur: In het PDF-bestand ziet u onder het kopje Specificatie BTW welk btw percentage van toepassing is. In de Excel-bestanden ziet u het btw percentage in de kolommen Sommatie en Netbeheer 
   • Verzamelspecificatie: In Excel-bestanden Storing.csv (kolom AF en AK) en Netbeheer (kolom AG, AL, AQ, AU, AZ, BD, BH, BL, BD) ziet u welk btw percentage van toepassing is
   • Eenmalige facturen: per factuurregel ziet u welke btw percentage van toepassing is 
  • Als u een jaarrekening krijgt over een periode die zowel voor als na 1 juli 2022 ligt, staan er inderdaad 2 btw-tarieven op. Uw energieleverancier maakt een splitsing tussen uw energieverbruik in de periode tot 1 juli 2022 (btw-tarief van 21%) en erna (btw-tarief van 9%). Het maakt niet uit of u een slimme meter hebt of niet.

  • Uw persoonlijke tarieven van al uw aansluitingen vindt u in Mijn Liander. Log in op Mijn Liander en bekijk de tarieven. Zo hoeft u nooit meer te zoeken naar welk tarief voor uw aansluitingen geldt.

  • Voor Liander geldt medegebruik wanneer een afnemer een ruimte ter beschikking heeft gesteld voor realisatie van zijn middenspanningaansluiting. De netbeheerder maakt medegebruik van de installatie van de afnemer om andere afnemers van energie te voorzien en betaalt daar een vergoeding voor.

   Deze verhuur is sector-breed niet onder het verlaagde tarief geplaatst omdat niet in alle gevallen direct de link met levering van energie gemaakt kan worden. Bovendien betreft het een vergoeding aan de klant wat maakt dat de btw-verlaging nadelig voor de klant zou zijn.

  • Ja. Zowel voor het opladen via een openbare laadpaal als opladen via het elektriciteitsnet vanuit uw huis geldt tijdelijk het lagere btw-tarief van 9%. Ook het starttarief valt hieronder.