Bouwkundige eisen aan inkoopruimtes

Bouwkundige eisen aan inkoopruimtes

In geval van een elektriciteitsaansluiting op het middenspanningsnet (MS-aansluiting) van Liander dient u zelf te zorgen voor een bouwkundige ruimte (de zogenaamde ‘inkoopruimte’), waar Liander het gereguleerde deel van de door u aangevraagde aansluiting kan plaatsen (de ‘beveiliging’). Liander stelt eisen aan deze ruimte om ervoor te zorgen dat de benodigde componenten in de ruimte passen, aangesloten, bediend, beheerd en onderhouden kunnen worden.

Het niet-gereguleerde deel van de aansluiting (uw eigen verdeelinstallatie, transformator e.d.) maakt hier geen onderdeel van uit en dient u zelf te verzorgen.

Programma van Eisen voor MS-aansluitingen >160 kVA t/m 10 MVA

Er zijn een aantal generieke eisen waaraan de inkoopruimte dient te voldoen. Daarnaast zijn er specifieke eisen, afhankelijk van het type station en type aansluiting waar u voor kiest.

Hieronder vindt u het Programma van Eisen voor MS-aansluitingen >160 kVA t/m 10 MVA:

In de S8035 worden de vereisten voor verschillende type stations (wel/niet betreedbaar, inpandig) en type aansluitingen (aansluitvermogen, wel/niet op afstand afschakelbaar) gebundeld.

  • Met de publicatie van de S8035 komen voor nieuwe aanvragen de eerdere losse Programma’s van Eisen (S8030-VD, S8031-VD en S8032-VD) uit juni 2018 te vervallen.
  • Met de publicatie van de S8035 komen voor nieuwe aanvragen de separate vereisten voor op afstand afschakelbare MS-aansluitingen te vervallen.

Programma van Eisen voor MS-aansluitingen groter dan 10 MVA

Hieronder vindt u het Programma van Eisen voor MS-aansluitingen groter dan 10 MVA: 

In de S10004 vindt u een generieke beschrijving van de inkoopruimte, de eisen waar de inkoopruimte aan dient te voldoen, de beschrijving van de acceptatie van de inkoopruimte door Liander en de inbedrijfstelling van de netaansluiting.