Eisen aan opstellings- en inkoopruimtes

Eisen aan opstellings- en inkoopruimtes

In geval van een grootverbruik elektriciteitsaansluiting op het midden- of laagspanningsnet van Liander (>3x80 A) dient u zelf te zorgen voor een opstellingsruimte (AC4) of een bouwkundige ruimte (voor AC5 en AC6 de zogenaamde ‘inkoopruimte’), waar Liander het gereguleerde deel van de door u aangevraagde aansluiting kan plaatsen (de ‘beveiliging’). Liander stelt eisen aan deze ruimte om ervoor te zorgen dat de benodigde componenten in de ruimte passen, aangesloten, bediend, beheerd en onderhouden kunnen worden.

Het niet-gereguleerde deel van de aansluiting (uw eigen verdeelinstallatie, transformator e.d.) maakt hier geen onderdeel van uit en dient u zelf te verzorgen.

Programma van Eisen voor LS-aansluitingen >3x80 A t/m 160 kVA

Dit document beschrijft de eisen die Liander stelt aan de opstellingsruimte voor grootverbruik (GV) elektriciteitsaansluitingen op het laagspanningsnet. Er zijn een aantal generieke eisen waaraan de opstellingsruimte dient te voldoen. Daarnaast zijn er specifieke eisen, afhankelijk van het type aansluiting waar u voor kiest.

Hieronder vindt u het Programma van Eisen voor LS-aansluitingen >3x80 A t/m 160 kVA:

In dit document zijn de eisen opgenomen die Liander stelt aan de opstellingsruimte voor klantaansluitingen met een aansluitwaarde van 3x160 A (AC4a) of 3x250 A (AC4b). Deze worden aangeduid met aansluitcategorie AC4.

Programma van Eisen voor MS-aansluitingen >160 kVA t/m 10 MVA

Er zijn een aantal generieke eisen waaraan de inkoopruimte dient te voldoen. Daarnaast zijn er specifieke eisen, afhankelijk van het type station en type aansluiting waar u voor kiest.

Hieronder vindt u het Programma van Eisen voor MS-aansluitingen >160 kVA t/m 10 MVA uitgesplitst naar een variant met een inpandige inkoopruimte en een variant met een inkoopruimte in een prefab gebouw.

Dit document beschrijft de eisen die gesteld worden aan een inpandige inkoopruimte voor een MS-aansluiting vanaf 160 kVA tot en met 10 MVA, ofwel de Liander aansluitcategorie AC5a, AC5b, AC5, AC6a of AC6b.

 

Dit document beschrijft de eisen die gesteld worden aan een inkoopruimte in een prefab gebouw voor een MS-aansluiting vanaf 160 kVA tot en met 10 MVA, ofwel de Liander aansluitcategorie AC5a, AC5b, AC5, AC6a of AC6b.

Programma van Eisen voor MS-aansluitingen groter dan 10 MVA

Hieronder vindt u het Programma van Eisen voor MS-aansluitingen groter dan 10 MVA: 

In de S10004 vindt u een generieke beschrijving van de inkoopruimte, de eisen waar de inkoopruimte aan dient te voldoen, de beschrijving van de acceptatie van de inkoopruimte door Liander en de inbedrijfstelling van de netaansluiting.