Groepscontract Capaciteitsbeperking op afroep

Het groepscontract is voor grootzakelijke klanten. Met dit contract kunt u samen met andere bedrijven op uw bedrijventerreinen flexibel met de ruimte op het lokale elektriciteitsnet omgaan. Hierdoor kunt u met andere lokale ondernemers het huidige net beter benutten.

Het contract is voor ondernemers die graag lokaal slim willen samenwerken. Door met verschillende ondernemers op het bedrijventerrein ieders verbruik en opwek af te stemmen, is het soms mogelijk een betere lokale balans te bereiken. Het gezamenlijke totaal wordt dan minder belastend voor het elektriciteitsnet. Per saldo kan er zo meer ruimte komen om te ondernemen en verduurzamen.

Dit groepscontract is een op maat gemaakte oplossing en kunnen we alleen nog selectief inzetten. Bij de selectie van de eerstvolgende bedrijventerreinen kijken we naar de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en de termijn voor verzwaring van het elektriciteitsnet. In 2024 faciliteren we 7 bedrijventerreinen met inregelen van dit type groepscontract. 

Om het groepscapaciteitsbeperkingscontract op afroep breder aan te kunnen bieden, werken we aan een standaard en werken we aan de ontwikkeling van congestiemanagement op het middenspanningsnet. 

Hoe werkt het?

 • Om mee te doen aan dit type contract is het belangrijk dat u zich met andere bedrijven op uw terrein als collectieve groep organiseert.
 • Als collectief moet zich laten vertegenwoordigen door een erkende Congestie Service Provider (CSP). Alleen CSP’s mogen de levering van flexibel vermogen met de netbeheerder regelen. U kunt als collectief ook zelf CSP worden zodat u alles zelf kunt regelen. 
 • De CSP sluit het groepscontract met ons af. In het contract leggen we vast op welke momenten (tijdstip of periode in het jaar) wij het collectief kunnen afroepen, de hoeveelheid aan flexibele vermogen en tegen welke vergoeding. Ook worden hierin voorwaarden opgesteld over aansprakelijkheid en in- en uittreden.
 • Alle bedrijven die deelnemen aan het collectief ondertekenen het contract.
 • Op de dag voorafgaand aan de congestie, ontvangt de CSP voor 8.00 uur een bericht van ons via het congestiemanagementplatform GOPACS om het vermogen aan te passen. De uitvraag is nooit meer dan nodig is om de congestie op te lossen.
 • De groep is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij onderling het flexibel vermogen uitwisselen om aan de afgeroepen capaciteitsbeperking te voldoen.
 • De vergoeding ontvangt de CSP rechtstreeks van ons.
 • De duur van het contract is totdat het net is uitgebreid.
 • Na beëindiging van het groepscontract blijven de individuele gecontracteerde transportvermogens gelden. 

Wanneer is het groepscontract technisch mogelijk? 

 • Er moet sprake zijn van een capaciteitstekort op een verdeelstation van ons.
 • De congestie duurt minimaal één jaar. Dit is een eis vanuit de Netcode Elektriciteit. 
 • De (eventueel toekomstige) aansluitingen van de deelnemende klanten moeten worden gevoed vanuit dezelfde installatie op hetzelfde verdeelstation.
 • Er mag geen spanningsproblematiek bestaan.
 • Er mag geen sprake zijn van capaciteitstekort op een middenspanningskabelverbinding.
 • In geval van knelpunten in het (bovenliggende) hoogspanningsnet van TenneT, moet TenneT toestemming geven voor de profielwijzigingen als gevolg van het groepscapaciteitsbeperkingscontract.
 • In Flevopolder en Gelderland is uitrol van dit groepscontract hierdoor op dit moment niet mogelijk. TenneT onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor maatwerk.

Eerste groepscontract is gerealiseerd

Het eerste groepscontract hebben we samen met de Energie Coöperatie Amsterdamse Haven gerealiseerd. Lees meer over hoe dit in zijn werk is gegaan en bekijk de video op de site van de CSP Smart energy hub - ECAH | Energie Coöperatie Amsterdamse Haven.