Waarbij kan Liander u helpen?

Met onze kennis over energienetten, data en handige tools kunnen wij u helpen keuzes te maken. Zo werken we samen aan een transitie tegen de laagste maatschappelijke kosten en zo min mogelijke impact op de openbare ruimte.

Wat is de impact op de bestaande gas- en elektriciteitsnetten en welke maatschappelijke kosten brengt dat met zich mee? En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe infrastructuren, zoals een warmtenet, open zijn, zodat verschillende leveranciers kunnen toetreden en bewoners zelf kunnen kiezen van wie zij energie afnemen en terugleveren? Liander zet haar expertise op het gebied van energienetwerken graag in om u hierbij te helpen.

Meer weten? Kijk of uw antwoord hiertussen staat