Transportcapaciteit Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft een hoge ambitie in nieuwbouw en het verduurzamen van mobiliteit en bedrijventerreinen. Steeds meer agrarische-en tuinbouwbedrijven willen zonnepanelen plaatsen op daken en elektriciteit terugleveren. Daarnaast neemt de vraag naar zonneweides, die duurzame energie terugleveren, steeds meer toe.

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was op 4 juli 2024. De volgende update vindt, vanwege de zomerperiode, plaats op 15 augustus 2024. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen Zuid-Holland

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Regio

Meer inzicht in wat er in uw regio speelt vindt u op de regiopagina van Zuid-Holland.

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?