Transportcapaciteit Noord-Holland

Noord-Holland heeft een grote (versnelde) nieuwbouwopgave, vele datacenters die zich hier vestigen en er zit veel glastuinbouw. Met name in het stedelijk gebied in het zuiden is het druk op alle lagen van het elektriciteitsnet door het geheel aan woonwijken, werklocaties, datacenters, forse mobiliteitsbehoefte en de luchthaven Schiphol. In het noorden vragen vooral de groei van datacenters en het groeiende aanbod van zon- en windenergie om uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet. De capaciteitsvraag in deze regio is groot.

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet en heeft op 18 oktober 2023 aangegeven dat in Noord-Holland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. Gevolg van de aankondiging is dat Liander voorlopig geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers.

TenneT onderzoekt op dit moment of congestiemanagement mogelijk is. Zij onderzoeken of er grootverbruikers van elektriciteit zijn die tegen een vergoeding tijdens piekmomenten het net willen ontlasten. Dit kan door bijvoorbeeld op andere momenten gebruik te maken van de capaciteit op het net.

Lees meer over de drukte in Noord-Holland

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was op 6 juni 2024. De volgende update vindt plaats op 20 juni 2024. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen. Let op: Heemstede wordt gevoed door netbeheerder Stedin en wordt daarom niet meegenomen in de schaarstekaart-update van Liander. Het gebied heeft ook schaarstekleur oranje voor afname sinds 18 oktober 2023.

Knelpunten en oplossingen Noord-Holland

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Regio

Meer inzicht in wat er in uw regio speelt vindt u op de regiopagina van Noord-Holland.

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?