Transportcapaciteit Gelderland

In veel Gelderse agrarische gebieden zijn plannen voor de opwek van wind- en zonne-energie. Bovendien ontwikkelt glastuinbouw zich snel in de Bommelerwaard en West-Betuwe. Ook zien we een sterke groei van industrieterreinen en woningbouw. Daarnaast is er veel vraag naar laadpunten voor elektrisch (bus)vervoer omdat de provincie vanaf 2025 een ‘zero emissie’ doelstelling heeft vastgesteld voor nieuwe bussen. De capaciteitsvraag naar elektriciteit in deze regio is groot.

TenneT

Ook op het hoogspanningsnet is het druk. TenneT is beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en heeft op 17 november 2022 aangegeven dat in Gelderland de maximale capaciteit voor de levering van elektriciteit is bereikt. Het hoogspanningsnet voorziet de regionale netten van Liander van elektriciteit. TenneT heeft hierop volgend een congestiemanagementonderzoek gedaan en heeft op 18 oktober 2023 de uitkomsten bekend gemaakt.

Er is extra vermogen gevonden, maar helaas is dit onvoldoende om het tekort aan transportcapaciteit volledig op te lossen en klanten op de wachtlijst te helpen. Gevolg van deze aankondiging is dat Liander voorlopig geen extra capaciteit meer kan toezeggen aan grootverbruikers. Naar verwachting duurt het tot uiterlijk 2029 voor het elektriciteitsnet hier voldoende is uitgebreid. Voor teruglevering van duurzame energie door windparken, grote zonnedaken en zonneparken gaf TenneT voor deze regio in september 2021 al aan dat de maximale capaciteit is bereikt. Op 17 november 2022 heeft TenneT de uitkomsten van dit onderzoek bekend gemaakt. 

Kijk hier voor meer informatie op de website van TenneT

Lees meer over de drukte in Gelderland

Netcapaciteit

In de kaarten hieronder ziet u waar er wel, minder of geen ruimte is voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Cookies

Accepteer marketing cookies om dit te bekijken

De laatste update van deze kaarten was op 6 juni 2024. De volgende update vindt plaats op 20 juni 2024. De knelpunten op deze kaart betreffen alleen grootverbruikaansluitingen. Dit zijn zakelijke aansluitingen groter dan 3x80 ampère. Deze kaarten zijn indicatief en hier kunt u geen recht aan ontlenen.

Knelpunten en oplossingen Gelderland

Meer informatie

zonnepanelen luchtfoto

Regio

Meer inzicht in wat er in uw regio speelt vindt u op de regiopagina van Gelderland.

Monteur van Liander en een man bij een elekticiteitsruimte

Heeft u flexibel vermogen?