Opdracht annuleren

Opdracht annuleren

Soms moet of wilt u de opdracht voor een (nieuwe) aansluiting annuleren na het tekenen van de opdrachtbevestiging. Dat mag natuurlijk altijd, maar daar kunnen wel kosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn afhankelijk van het moment van annuleren.

Na het tekenen van een opdrachtbevestiging heeft u een bedenktijd van tien dagen. Daarna begint Liander met de voorbereidingen. Eerst bestaat dat met name uit plannen, maar daarna bestellen we de benodigde materialen. Vandaar dat de annuleringskosten kort voor de uitvoering snel oplopen. Bekijk hieronder wat de annuleringskosten op verschillende momenten zijn:

Moment van annuleren Annuleringskosten (percentage van de oorspronkelijke factuur
Tot 10 werkdagen na ontvangst getekende opdracht 0%
Tot 4 weken voor geplande start uitvoering 20%
Tot geplande start uitvoering 90%
Na geplande start uitvoering 100% + stagnatiekosten

Wat gebeurt er als ik de planning van de uitvoering verander?

Laat het zo snel mogelijk aan uw projectmanager weten als u de planning van de uitvoering wilt veranderen. Tot vier weken voor de geplande start van de uitvoering kunt u de planning kosteloos wijzigen. Wilt u korter dan vier weken voor de geplande start de planning wijzigen, dan brengen wij kosten in rekening. Vier weken voor de start hebben wij namelijk onze detailplanning klaar, inclusief de werkplanning van monteurs. Deze kosten zijn €1.000,- per geplande montagedag en €1.000,- overheadkosten.

Hoe annuleer ik mijn opdracht?

U kunt uw opdracht annuleren door een mail te sturen naar de projectmanager van Liander. Na de opdrachtbevestiging draagt uw projectmanager intake de opdracht over aan de projectmanager realisatie. U stuurt de mail naar de projectmanager realisatie.